Dansk Erhverv efter pres fra støtte­partier: Giv FGU'en et markant rygstød

DEBAT: FGU har alvorligt brug for økonomisk støtte. Risikoen er større end nogensinde for at tabe flere unge uden for arbejdsmarkedet, skriver Claus Rosenkrands Olsen.

Af Claus Rosenkrands Olsen
Uddannelsespolitisk chef, Dansk Erhverv

I efteråret 2019 så en ny institutionsform dagens lys i Danmark.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er udpeget til at løfte en af de absolut vigtigste dagsordener i dansk uddannelsespolitik – at skabe fundamentet for en gruppe af unge, som vi gennem alt for mange år har svigtet. De unge, der efter ti års skolegang alt for ofte har mistet troen på sig selv og lysten til at uddanne sig.

Siden opstarten er der ikke leveret den nødvendige støtte til, at de nye FGU-institutioner kan løfte den opgave. Samtidig med en usædvanlig hektisk opstart med institutionsdannelsen har FGU taget imod en sårbar elevgruppe, skullet finde plads i bygninger, der ofte ikke er indrettet til formålet, skabe synergi mellem de forskellige tilbud, der nu samles under FGU-hatten, udvikle nye pædagogiske metoder og inkluderende læringsmiljøer med videre.

Det er derfor glædeligt, at regeringens støttepartier har fokus på et løft til FGU i de igangværende finanslovsforhandlinger. De har blandt andet fokus på et løft til specialpædagogisk støtte og til bygningsområdet, der synes underfinansieret fra start.

Det er godt – men der er brug for mere endnu. Jeg forstår til fulde de prioriteringsmæssige udfordringer, som partierne står med, men det her område bør prioriteres højt.

Drengene halter efter
I årtier er det trods mange reformer og indsatser ikke lykkedes at løfte denne målgruppe nævneværdigt. Argumenterne for at løfte gruppen er ikke alene menneskelige, men også samfundsøkonomiske.

Vi har ganske enkelt ikke råd til fortsat at tabe så store grupper af unge, der i stedet for et liv på kanten af arbejdsmarkedet kan blive en stor ressource for det danske arbejdsmarked og dermed Danmark som helhed.

Et eksempel: Dobbelt så mange drenge som piger ender helt uden uddannelse udover grundskolen. I Dansk Erhverv har vi i denne uge offentliggjort en analyse, der viser, at Danmark alene ved at løfte de 20- til 29-årige unge mænd uddannelsesmæssigt til samme niveau som kvinderne vil kunne opnå en BNP-gevinst på mere end tre milliarder kroner.

Det er penge, der potentielt kan investeres i vores uddannelser, hvis vi lykkes med at løfte drengene. Det er ikke en udfordring, der alene kan løftes af FGU, men en velfungerende FGU er en væsentlig forudsætning for, at vi får samlet op på de alt for mange såvel drenge som piger, der mister uddannelseslyst og motivation på vejen gennem grundskolen.

Risikoen er større end nogensinde
Mange unge har tidligere fundet vej til arbejdsmarkedet, men vi står også med et arbejdsmarked, der i disse år forandrer sig med lynets hast som følge af digitalisering og teknologiudvikling. Det vil gøre det vanskeligere for denne gruppe at få fodfæste på arbejdsmarkedet uden en uddannelse.

Oven i dette er vi ramt af en pandemi, som sætter yderligere skub på den udvikling. Risikoen for at tabe flere unge er derfor større end nogensinde.

Fra Dansk Erhverv skal derfor lyde en opfordring til partierne om at give FGU'en et markant rygstød i forbindelse med de igangværende forhandlinger om finansloven.

Hvis man ikke kan finde midlerne til det rygstød udenfor uddannelsesområdet, bør man se indad og finde dem inden for uddannelsesområderne.

I Dansk Erhverv mener vi, at investeringer i kvalitetsuddannelse er en grundforudsætning for et stærkt og konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv, og vi ser derfor helst, at man ser i andre retninger.

Men hvis vi reelt skal – og det mener jeg, at vi skal – bryde social arv gennem uddannelse, er det nødvendigt at allokere flere ressourcer til den opgave, som FGU'erne står med. Og om nødvendigt må mere privilegerede områder og studerende holde for.

Forrige artikel FGU-institutioner og undervisere: Der er akut behov for støttetimer på FGU FGU-institutioner og undervisere: Der er akut behov for støttetimer på FGU Næste artikel Vidensråd om børns mistrivsel: Initiati­ver er spredte og usammenhængende Vidensråd om børns mistrivsel: Initiati­ver er spredte og usammenhængende