Debat

Dekan og rektor: Vi skal have mere sammenhæng i uddannelsessystemet

Politikerne bør investere mere i at sikre de gode sammenhænge i uddannelsessystemet. Der skal blandt andet findes midler til lærersamarbejde på tværs af institutionerne, skriver dekan Annegrete Juul og rektor Anita Lindquist Henriksen.

Københavns Professionshøjskole og KVUC har skabt et partnerskab, hvor vi bygger bro mellem ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser, skriver Annegrete Juul og Anita Lindquist Henriksen.
Københavns Professionshøjskole og KVUC har skabt et partnerskab, hvor vi bygger bro mellem ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser, skriver Annegrete Juul og Anita Lindquist Henriksen.Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Anita Lindquist Henriksen
Annegrete Juul
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ledigheden i Danmark er rekordlav, og alle prognoser peger på, at vi i de kommende år ser ind i store rekrutteringsudfordringer. Ikke mindst på velfærdsområdet. Derfor er det både for samfundet og for de unge selv dybt bekymrende, at vi som samfund stadig har 50.000 unge mennesker uden uddannelse eller job.

Et tal som har været stort set uændret igennem en længere årrække. Vi skal som samfund være bedre til at støtte vores unge mennesker med at finde fodfæste, og en del af løsningen er at skabe mere sammenhæng i uddannelsessystemet.

På Københavns Professionshøjskole og Københavns VUC (KVUC) har vi efterhånden en lang række erfaringer med at støtte og favne unge, som af forskellige grunde synes, det er uoverskueligt at begå sig i uddannelsessystemet.

Det kan være unge, som er opvokset i hjem uden uddannelsestradition og som derfor ikke får den hjælp og støtte til uddannelsesvalg og -start, som er nødvendigt. Eller det kan være unge, som har sociale, psykiske eller fysiske udfordringer med sig i bagagen og derfor har brug for ekstra støtte.

De kan ende med helt at vælge uddannelse fra eller zigzagge mellem forskellige ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser – og i værste fald møder en række nederlag, inden de rigtig er kommet i gang med livet.

Nyt hf-forløb

Derfor har Københavns Professionshøjskole og KVUC skabt et partnerskab, hvor vi bygger bro mellem ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser. Med forløb der er skræddersyet og målrettet – så de unge hele tiden kan se et formål med deres uddannelsesforløb.

Vi drømmer om at kunne udvikle fælles forberedelseskurser til de unge, som opfylder de formelle adgangskrav.

Annegrete Juul og Anita Lindquist Henriksen
Dekan, Københavns Professionshøjskole og rektor, Københavns VUC

Det drejer sig eksempelvis om et samarbejde om den såkaldte pædagogpakke, hvor unge tager fire hf-fag på KVUC, som giver adgang til at søge optagelse på pædagoguddannelsen gennem kvote 2.

KVUC har også udviklet et nyt deltids hf-forløb målrettet ufaglærte pædagogmedhjælpere i job, så de kan uddanne sig samtidig med, at de er på arbejdsmarkedet. Hovedstadsområdet har landets klart højeste andel af ikke-uddannede pædagoger ansat i daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner.

Det er ikke holdbart, hvis man vil sikre et stærkt pædagogisk miljø til børnene. Men omvendt har kommunerne hårdt brug for arbejdskraften på grund af det stigende børnetal i hovedstadsområdet samt den politiske aftale om minimumsnormeringer.

Formålet med at fremhæve disse eksempler er ikke at sluse samtlige 50.000 unge ind på pædagoguddannelsen – selv om det nu er et fantastisk fag. Og vi som samfund har brug for flere dygtige og motiverede pædagoger.

Men mere at stærkere partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner – og målrettede forløb med den rette hjælp og støtte – kan få flere unge til at se formålet med at tage en uddannelse og gøre overgangene mere overskuelige for dem, der har brug for en ekstra hånd til at navigere mellem uddannelsesniveauerne.

Brobygningsarbejde og tætte partnerskaber

Vi har brug for, at politikerne er klar til at investere mere i at sikre de gode sammenhænge i uddannelsessystemet. Partnerskaber, som vores forudsætter, at de respektive institutioner prioriterer at afsætte betydelige ressourcer til det.

Temadebat

Hvordan hjælper vi bedst de 50.000 unge uden uddannelse eller job?
Knap 50.000 unge er hverken i gang med en uddannelse, har gennemført en eller er i beskæftigelse.

Statsministeren kalder det "en katastrofe", at gruppen er så stor. Så hvordan får man gjort gruppen mindre? Udfordringerne for de 50.000 individer er åbenlyst meget forskellige.

Altinget Uddannelse spørger i denne temadebat politikere, eksperter og interessenter, hvor og hvordan der bedst kan sættes ind fra et uddannelsesperspektiv.

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der skal findes midler til lærersamarbejde på tværs af institutionerne for at sikre de rette faglige toninger, samarbejde om udvikling af studiekompetencer mellem det gymnasiale niveau og den videregående uddannelse, frikøb af lærere, løn til studenterambassadører, midler til brobygningsaktiviteter og vejledningssamarbejde. Det er en udfordring at finde disse ressourcer efter mange år med nedskæringer på uddannelserne.

Vi drømmer om også at kunne udvikle fælles forberedelseskurser til de unge, som opfylder de formelle adgangskrav, men som for eksempel kommer fra et hjem uden uddannelsestradition, som har været væk fra skolebænken i mange år, eller som på andre måder har brug for at blive ekstra klædt på til studiestart.

Et forberedelseskursus udviklet af VUC og professionshøjskole i fællesskab vil være en håndsrækning til denne målgruppe og give dem et langt bedre udgangspunkt for at lykkes med deres studie.

Vi ved fra vores elever og studerende, at brobygningsaktiviteterne har stor betydning for uddannelsesstart og gennemførsel. Hvis de stærke sammenhænge skal sikres for at få flere unge i uddannelse, har vi brug for en økonomisk håndsrækning til brobygningsarbejdet og de tætte partnerskaber.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anita Lindquist Henriksen

Rektor, Københavns VUC (KVUC)
cand.mag.

0:000:00