Kronik

Læge og efterskoleforstander: For første gang i deres liv stod de unge uden skærme – erfaringerne er bemærkelsesværdige

Da eleverne begyndte på Ollerup Efterskole, skiftede de deres smartphones ud med telefoner, der kun kan ringe og skrive. Resultatet er hurtigere og tættere relationer mellem de unge. De erfaringer må kunne bruges andre steder, skriver Louise Fugl Madelaire og Mette Sanggaard.

Det er overordentligt vigtigt at turde tale om, hvad det egentlig er, vi byder vores børn og unge, når vi ikke gør mere for at begrænse brugen af smartphones og andre skærme, skriver Louise Fugl Madelaire og Mette Sanggaard. 
Det er overordentligt vigtigt at turde tale om, hvad det egentlig er, vi byder vores børn og unge, når vi ikke gør mere for at begrænse brugen af smartphones og andre skærme, skriver Louise Fugl Madelaire og Mette Sanggaard. Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Årsagerne til den stigende mistrivsel blandt børn og unge er ganske sikkert mangeartede og komplekse – og endnu ikke tilstrækkeligt forklaret.

Dog er en indlysende, allestedsnærværende forandring fra tidligere, en genstand i hånden eller lommen, der holder børn, unge og voksne i en evig tilgængelighedstilstand. 

At beviserne kan være svære at finde, er ikke det samme, som at sammenhængen ikke er der. Det tog lægevidenskaben tre årtier at bevise, at rygning er skadeligt

Louise Fugl Madelaire og Mette Sanggaard

Skærme, især smartphones, er mistænkt for at spille en rolle i den bekymrende udvikling af børn og unges mentale helbred. Men forskere har længe været uenige om, hvorvidt der er tilstrækkelig evidens til at drage konklusioner om skadelige effekter af et stort skærmforbrug. 

At beviserne kan være svære at finde, er ikke det samme, som at sammenhængen ikke er der. Det tog lægevidenskaben tre årtier at bevise, at rygning er skadeligt, da man måtte vente på de epidemiologiske langtidsstudier. 

Senest har man kunne læse om eksperter, der mener, at der klart forskningsmæssigt belæg for at begrænse børns skærmbrug på den ene side og på den anden side en professor, der betvivler den forskningsmæssige lødighed. Men midt i de mange diskussioner og i jagten på forklaringer, kan vi helt glemme at lytte til de mange fortællinger fra børn og unges hverdag.

Uden smartphone som skjold

Vi vil gerne indvie jer i en sådan fortælling. Den handler om unge mennesker, der for første gang i deres liv i en længere periode skal undvære deres skærme.

I forbindelse med opstart på efterskole har eleverne skiftet deres smartphones ud med en dumbphone (gammeldags mobiltelefon, der kun kan ringe og skrive beskeder) og ladet deres computere og andre digitale genstande blive hjemme. 

Eleverne oplever en kontakt og et samspil med deres jævnaldrende, som ikke konstant er i risiko for at blive afbrudt

Louise Fugl Madelaire og Mette Sanggaard

Erfaringerne er bemærkelsesværdige: De knytter hurtigere bånd, og relationerne bliver hurtigere tættere. Eleverne oplever en kontakt og et samspil med deres jævnaldrende, som ikke konstant er i risiko for at blive afbrudt af noget, der åbenbart er mere vigtigt eller mere underholdende end det selskab, de kan præstere.

Fraværet af de mange kameraer i lommen øger trygheden i fællesskabet, idet man ikke pludselig figurerer vidt og bredt i en uønsket sammenhæng eller positur. De unge oplever, at de selv byder mere ind i fællesskabet, når deres smartphone ikke længere fungerer som skjold, og når den ikke er en let tilgængelig mulighed for at aflede opmærksomheden fra ubehagelige fornemmelser af generthed, akavethed og kedsomhed.  

Dermed er der genskabt en stærkere motivation for at søge kontakten til andre – også selvom det umiddelbart føles svært. Samtidig er chancerne for at opleve at blive budt velkommen forøget, når dem, man kan kontakte, heller ikke sidder med snuden i skærmen og tankerne i andre netværk, men i stedet kan reagere opmærksomt og imødekommende. 

Således er muligheden for et genuint samspil dobbelt styrket og det virker omgående fordrende for både selvværdet og tilliden til andre mennesker. 

For mange relationer

Det er paradoksalt at forekomsten af ensomheden blandt unge er så høj, når mulighederne for at holde forbindelsen med andre aldrig har været større. Det er beskrevet som et forbundetheds-paradoks (connectivity paradox), hvor mange unge ikke føler sig tæt forbundne til rigtige venner på trods af at have mange venner, forbindelser eller følgere på de sociale medier.

I det hele taget synes den skærmfri periode at have sænket tempoet for de unge, der har fundet større ro i den proces, det er at starte i en ny sammenhæng

Louise Fugl Madelaire og Mette Sanggaard

Det er, som om man med de sociale medier kan få smurt sig selv ud over for stort et antal relationer i for tyndt et lag. Så jo mere tid og opmærksomhed man skal bruge på at ”pleje”/følge med/opdatere et større digitalt netværk, jo mindre tid og opmærksomhed er der til fordybelse i de nære relationer – så kvaliteten falder med kvantiteten. 

På efterskolerne har den tendens længe været synlig i form af unge, med dalende overskud til den sociale hverdag på skolen og med en voksende skærmtid og daglig pleje af netværkene hjemme.

Mængden af elever med behov for at “trække sig” fra både undervisning og samvær har været støt stigende i de seneste ti år. I de fem uger uden skærme er det tankevækkende, hvorledes dette behov uden videre er faldet markant. Det samme er i øvrigt de hyppige toiletbesøg. 

I det hele taget synes den skærmfri periode at have sænket tempoet for de unge, der har fundet større ro i den proces, det er at starte i en ny sammenhæng. Den hektiske jagt på nye venner er indstillet, og tålmodigheden i forhold til, at det tager tid at finde sin plads og de nære relationer, er større.

Læs også

Fællesskaberne er samtidig mere åbne, fordi man ikke længere kan organisere sig med gruppechats og snap-kortet. Det betyder, at man ikke kan finde hinanden uden at prøve sig frem.

Når man således gerne vil finde dem, man allerede kender og er tryg ved, går vejen ud på gangen og gennem skolen – hvor man risikerer at banke på døren til en fremmed eller møde en anden i stedet, som kan vise sig at være ens nye ven. 

Forbandet forbindelse eller forbundethed?

Vi taler tit om algoritmernes ekkokamre og faren for, at vi kun bliver bekræftet i vores egne holdninger. På efterskolen risikerer den digitale kommunikation ligeledes at fastholde de unge i de cirkler, de i forvejen har. 

Vi ønsker at dele erfaringerne med den skærmfrie periode med andre, velvidende at efterskolen er en unik kontekst at gennemføre sådan et eksperiment i – eftersom de unge opholder sig der i både fritid og skoledag.

Det er utvivlsomt vanskeligere i en folkeskole eller ungdomsuddannelse, hvor det ville kræve et nærmest uhørt stærkt og tæt samarbejde mellem skole, forældre og unge samt muligheden for et øget fokus på at kunne skabe rammer for alternative aktiviteter i fritiden også.  

Vi mener, at det er overordentligt vigtigt at turde tale om, hvad det egentlig er, vi byder vores børn og unge, når vi ikke gør mere for at begrænse brugen af smartphones og andre skærme

Louise Fugl Madelaire og Mette Sanggaard

Men vi mener, at det er overordentligt vigtigt at turde tale om, hvad det egentlig er, vi byder vores børn og unge, når vi ikke gør mere for at begrænse brugen af smartphones og andre skærme.

Et hyppigt anvendt modargument for en restriktiv mobilpolitik er, at det er en begrænsning af de unges frihed og sociale liv. Men eleverne på efterskolen synes tværtimod, gennem deres farvel til skærmene, at være i besiddelse af en nyvunden frihed, som giver dem bedre vilkår for selvstændige valg og dybere forbundethed med andre.  

Der arbejdes på at begrænse tech-giganternes frihedsgrader til afhængighedsskabende algoritmer ved lov, men skal det afholde os fra at handle på den voksende viden her og nu?

Vi nærer ingen illusion om at gå baglæns i tiden eller om at teknologien ikke skal være en del af den moderne hverdag, men for at danne grobund for sunde vaner og en reel digital dannelse er det nødvendigt at erhverve indsigt i samspil og fællesskaber, som ikke er forstyrret af tilgængelighedstilstanden. 

Hvordan skal man kunne prioritere noget (eksempelvis uforstyrret socialt samvær), som man ikke ved hvad er?  

Noget væsentligt menneskeligt, meningsfyldt og måske endda nødvendigt går tabt med den anvendelse af skærme, der finder sted aktuelt.

Selvom videnskaben er utilstrækkelig i forhold til beviserne – oplever vi at have en flok af unge mennesker, der ganske simpelt viser os det! Og viser os, at det betaler sig at handle.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00