Friskolelærere: Folkeskolen kan sagtens styrkes uden at forringe frie skoler

DEBAT: Det er ikke friskolernes opgave at sikre skolegangen i landsbyer uden folkeskole. Der er derfor brug for at styrke folkeskolen, så alle har mulighed for at få en plads tæt på, men det må ikke ske ved at forringe friskolernes vilkår, skriver Uffe Rostrup.

Af Uffe Rostrup
Formand, Frie Skolers Lærerforening

Radikale Venstre foreslår, at folkeskolen tilføres en ”frihedsmilliard”, som skal bruges til at implementere en ny arbejdstidsaftale mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening. Det løser ikke hele udfordringen i forhold til folkeskolen, men det er et befriende nybrud i debatten om folkets skole.

Valgkampen har indtil nu været præget af Venstres forslag om en frihedspakke til friskolerne og Socialdemokratiets forslag om at spare på de frie skoler for at give til folkeskolerne. Men i modsætning til de to store partiers forslag så er de Radikales forslag et bud på styrkelse af folkeskolen og endda på folkeskolens egne præmisser. Og selv om der vil være folk, der siger, at det slet ikke er nok, så er det dog en erkendelse af, at en fremragende folkeskole skal prioriteres af politikerne – så det her er et godt forslag.

Friskolerne overtager folkeskolens opgaver på landet
Men bag diskussionen om pengene, så udestår fortsat en drøftelse af, hvad politikerne og vi almindelige borgere vil med både folkeskolen og de frie skoler i Danmark. De to skoleformer har været til gensidig inspiration. Men i de seneste ti års tid har vi set kommuner, som i landsbyerne overlader skoledriften til de frie skoler i stedet for at have et kommunalt tilbud.

I øjeblikket har politikerne på Christiansborg travlt med at understøtte denne proces ved for eksempel at gøre det muligt for frie skoler at lave afdelinger. Eller som S foreslår: at friholde de frie skoler på landet for den besparelse, som de mener skal implementeres på byskolerne.

Meningen med de frie skoler har altid været, at de skal være et værdimæssigt alternativ til folkeskolen. Det er kommunerne, som skal sørge for, at der er en folkeskole til alle i dette land. Det er der også, men nogen steder skal børnene transportere sig 10-15 kilometer hver vej for at komme til og fra skole, og det er ikke rimeligt. Det synes politikerne på Christiansborg tilsyneladende heller ikke.

Men i stedet for at styrke folkeskolerne, så har man gjort det lettere for frie skoler at oprette afdelinger. Og da S i sidste uge modificerede deres tanke om at spare på de frie skoler, så skete det da også med udgangspunkt i, at de gerne vil bevare de små friskoler, som er opstået i stedet for folkeskolerne på landet.

Styrk folkeskolen uden at forringe friskolernes vilkår
Men hvornår og hvorfor er det nu blevet en privat opgave at sikre den helt almindelige skolegang i landsbyerne? Og hvorfor skal friskolerne på landet have flere penge at lave skole for end byskolerne? Den debat trænger vi til at tage. For det er ikke de frie skoler, som skal overtage driften af skolerne i landsbyerne. Og der skal ikke være lighedstegn mellem at bo på landet og at være nødt til at betale for sine børns skolegang. Derfor er det fremragende set af De Radikale betingelsesløst at styrke folkeskolen.

Det er ikke nogen dårlig ide at se på tilskudssystemet på de frie skoler, som flere partier foreslår. Det kan helt sikkert moderniseres. Det er ikke enkelt at gøre, men det kan lade sig gøre. Men det er vigtigt, at politikerne forstår, at de penge, som er på det frie skoleområde, ikke er folkeskolens udfordring. Man kan sagtens styrke folkeskolen uden at forringe de frie skolers vilkår, som Radikale og tilsyneladende støttet af hele venstrefløjen med undtagelse af Socialdemokratiet har foreslået.  

Vi har brug for et reelt frit skolevalg i Danmark, og det sikrer vi bedst ved at have en stærk folkeskole, som de frie skoler kan være et idemæssigt, religiøst eller pædagogisk alternativ til. Så derfor er de Radikales forslag første skridt på en lang vej til igen at tale om verdens bedste folkeskole.

Forrige artikel Debat: Drop præstationskultur og giv plads til dannelse i folkeskolen Debat: Drop præstationskultur og giv plads til dannelse i folkeskolen Næste artikel SF: Skru ned for mængden af karakterer SF: Skru ned for mængden af karakterer