Kommentar af 
Lars Qvortrup

Lærerne lider under vores høje forventninger til folkeskolen

Der er efterhånden kun få grænser for, hvilke problemer skolerne skal løse. Maksimal læring, inklusion og trivsel lander alt sammen på lærernes bord, og mange føler ikke, de kan håndtere presset, skriver Lars Qvortrup.

Der er høje forventninger om&nbsp;maksimal læring, udvikling, dannelse og trivsel for hver enkelt elev på de danske skoler. Mange lærere føler, at de ikke kan håndtere presset, skriver Lars Qvortrup.&nbsp;<br>
Der er høje forventninger om maksimal læring, udvikling, dannelse og trivsel for hver enkelt elev på de danske skoler. Mange lærere føler, at de ikke kan håndtere presset, skriver Lars Qvortrup. 
Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Lars Qvortrup
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I sidste uge afholdt DLF sin årlige kongres. Lidt tidligere på året udkom Nicolaj Ejlers bog Professionel dømmekraft

Hvad har de to ting med hinanden at gøre? Mere end man umiddelbart skulle tro. Et hovedfokus i Ejlers bog er nemlig forholdet mellem styring og udøvelse af professionel dømmekraft.

Han understreger, at ”styring og dømmekraft er hinandens provokerende modsætninger”. Men samtidig tilføjer han klogt, at modsætningen ikke kan fjernes, for styring kan ikke afvikles, og dømmekraft kan ikke undværes.

Styringens opgave er at sikre ensartethed, et vist kvalitetsniveau, retssikkerhed og ligebehandling af borgerne på et specifikt område, eksempelvis folkeskolens. Så længe vi har en politisk ledet national folkeskole kan styring ikke afvikles.

Den professionelle dømmekrafts opgave er at udøve en professionel praksis i relationer, der er ubestemte, i bevægelse, og som typisk er svære at styre – eksempelvis undervisning i en klasse med 25 levende, forskellige og foranderlige elever.

Om skribenten

Lars Qvortrup (73)

Professor emeritus, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet

Fhv. centerleder, Nationalt Center for Skoleforskning, dekan, DPU, rektor, Danmarks Biblioteksskole, professor, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet

Uddannet: mag.art. i sprog- og medievidenskab (Aarhus Uni. 1974)

Fødested: København

Som allerede sagt: Denne modsætning kan ikke fjernes, men den skal håndteres på en klog og hensigtsmæssig måde.

Det kræver, som Ejlers siger, ”mod fra embedsværket til ikke at ty til det, de plejer – at forfine regulering, kontrol, tilsyn, dokumentation og evaluering”. Folkeskolereformen fra 2014 skræmmer.

Men, vil jeg tilføje: Det kræver også klogskab fra politikerne til ikke at skabe den illusion, at styring kan fjernes til fordel for den totale frihed. Den klogskab savner jeg af og til.

Og så kræver det, igen med Ejlers ord, ”mod fra fagprofessionelle til ikke at ty til at kræve frihed fra al regulering, men at medvirke til at finde den gode balance mellem fornuftig styring og fagligt medansvar”.

Fagligheden skal styrkes gennem kollektive faglige standarder. Også det mod savner jeg en gang imellem.

Nogle gange mødes politikere og fagprofessionelle i en illusorisk forestilling om, at alene den fri dømmekraft tæller. Så bliver de enige om, at jo friere det foregår, des bedre er det – lige indtil næste plejehjemsskandale, kræftbehandlingsforsinkelse eller forældreklage dukker op.

Så må politikerne træde i karakter og indse, at de og deres forvaltninger har ansvaret for at standarder, normer og kvalitetskriterier bliver overholdt.

Læs også

Denne modsætning mellem dømmekraft og styring er velkendt. Jeg vil imidlertid påstå, at dømmekraften ikke alene må forholde sig til styringspresset, men også til det, man kunne kalde forventningspresset. Hvad dette sidste angår, er Ejlers bog mindre tydelig.

At udøve professionel dømmekraft handler om at foretage faglige skøn i situationer med mennesker, hvor der ikke er oplagte, veldefinerede svar på, hvad der er den bedste handling, skriver Ejlers.

Men man kunne med den amerikanske professionssociolog Robert K. Merton præcisere, hvad dette skøn beror på. Merton identificerer tre dimensioner af den professionelle dømmekraft: Knowing, doing og helping.

De fagprofessionelle har, blandt andet i kraft af deres uddannelse, et vidensgrundlag. De kan i deres praksis referere til og benytte sig af forskningsbaseret teoretisk og empirisk viden.

De har også, ikke mindst i kraft af deres professionelle erfaring og kollegialitet, et erfaringsgrundlag: Når situationen udvikler sig på en uhensigtsmæssig eller udfordrende måde, kan den fagprofessionelle trække på sin righoldige erfaring.

Endelig har de fagprofessionelle et værdigrundlag. Lægerne afgiver et lægeløfte. Også lærerne efterlever eller bør efterleve et moralsk løfte om at gøre, hvad de kan for at sikre alle elever et godt, værdigt og værdifuldt liv.

Jeg tror, at alle tre dimensioner presses af de stigende forventninger til folkeskolen. Men især tror jeg, at den moralske dimension overbelastes. I forhold til forventninger om maksimal læring, udvikling, dannelse og trivsel for hver enkelt elev føler mange lærere, at de ikke kan håndtere presset.

I klasserne skal lærerne varetage både undervisnings- og trivselsopgaver, ofte i forhold til en meget heterogen gruppe elever

Lars Qvortrup
Professor emeritus, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Faktisk fremgår det også af nyere professionsforskning, at de fagprofessionelle opgaver er blevet mere komplekse. I klasserne skal lærerne varetage både undervisnings- og trivselsopgaver, ofte i forhold til en meget heterogen gruppe elever, hvoraf et stigende antal har diagnoser.

Inklusionsloven fra 2012 har bidraget til kompleksiteten ved at kræve, at flere elever, der tidligere blev henvist til specialtilbud, skal blive i almenundervisningen – hvilket der i øvrigt efter min mening er rigtig gode begrundelser for.

I den akademiske jargon siger man, at opgavens kompleksitet overstiger den professionelles handlingskapacitet.

Men hvorfor er det blevet mere udfordrende at være fagprofessionel? Jeg tror som sagt, at det skyldes, at forventningspresset er blevet større.

Stefan Hermann har for nylig peget på, at de politiske forventninger til skolen er for høje: Det er ikke altid, at det er skolen, der skal løse alle samfundets problemer, påpeger han.

Der er skabt nogle næsten grænseløse trivselsforventninger, som man forventer, at skolen skal løse

Lars Qvortrup
Professor emeritus, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Men jeg tror også, at vi skal pege på forældrene og i bredere forstand civilsamfundet. Der er eksempelvis skabt nogle næsten grænseløse trivselsforventninger, som man forventer, at skolen skal løse, ligesom den i øvrigt skal løse problemer med de digitale medier og med alle mulige andre problemer.

Og samtidig skal den varetage inklusionsopgaver, uden at det går ud over lige netop mit barn i skolen. For hvis det sker, klager vi.

Derfor skal skolen og de fagprofessionelle manøvrere i et farvand med to dilemmaer: Det ene kender vi. Det er dilemmaet mellem styring og fagprofessionalisme.

Her skal parterne stoppe med at skabe illusioner om nul styring og maksimal frihed og i stedet finde en god og konstruktiv balance mellem en fornuftig styring og en professionel indsats med plads til udøvelse af dømmekraft.

Det andet er dilemmaet mellem forventninger og fagprofessionalisme. Her skal parterne standse den forventningsinflation, der opstår, når rettigheder går forud for pligter.

I stedet skal der findes en balance mellem realistiske forventninger og en fagprofessionalisme, der både skaber respekt og sætter grænser for, hvad den formår.

Med andre ord: Politikere og forvaltningsfolk, forældre og civilsamfund og fagprofessionelle og deres repræsentanter skal skabe et balanceret rum mellem en fornuftig styring, realistiske forventninger og en professionel indsats, der skaber respekt. At skabe den balance har alle tre parter et ansvar for.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Qvortrup

Professor emeritus, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
mag.art. i sprog- og medievidenskab (Aarhus Uni. 1974)

Stefan Hermann

Direktør, Life Fonden, fhv. rektor, Københavns Professionshøjskole
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1999)

0:000:00