Manglende opbakning til trivselskommission

SF's undervisningsordfører Jacob Mark havde stillet forslag til Folketinget om at nedsætte en kommission, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan børn og unges trivsel i blandt andet uddannelsessystemet kan forbedres. Forslaget modtog ikke den fornødne opbakning – eksempelvis fra undervisningsminister Merete Riisager (LA).

NEDSTEMT: SF's forslag om at nedsætte en trivselskommission, der skal komme med forslag til forbedringer af børns og unges trivsel i blandt andet folkeskolen, fik ikke opbakning i Folketingssalen. En høring er på vej i stedet.

Der blev diskuteret præstationssamfund, testkultur, sociale medier og skoledagenes længde i relation til børns og unges trivsel i uddannelsessystemet.

Og mens der var udtalt enighed om en fælles bekymring for børn og unges trivsel i blandt andet folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, var der ikke enighed om måden, hvorpå problematikken skal løses.

I hvert fald var der ikke enighed blandt partiernes undervisningsordførere i folketingssalen om at lade en trivselskommission komme med forslag til forbedringer af trivslen, som var det forslag, der affødte debatten.

Sådan kan behandlingen af SF's forslag om at nedsætte en trivselskommission helt kort opsummeres.

"Vi ved jo faktisk ikke rigtigt, hvad der fører til de unges og børnenes mistrivsel, og hvis ministeren har ret i, at de to ting fører til mistrivsel, synes jeg da, at vi skal tage det seriøst og ændre på det. Så kan ministeren ikke se det fornuftige i, at man faktisk får lavet et arbejde, hvor man forsøger at afdække, hvad det er for strukturer, der har gjort, at der er flere unge, der mistrives i Danmark?”, spurgte SF's Jacob Mark, der sammen med Pia Olsen Dyhr (SF) og Trine Torp (SF) havde stillet forslaget om en kommission.

Ganske vist var der enighed om problematikkens eksistens og vigtighed, men midlet til at komme frem til en løsning på trivselsproblemerne var der uenighed om.

"Der er noget om snakken. Spørgsmålet er, om redskabet er det rigtige," som Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti formulerede det fra talerstolen.

Kritikken fra blandt andet Dansk Folkeparti, Venstre og og Liberal Alliance lød på, at forslaget om at nedsætte en kommission er for omsiggribende.

"Det forekommer mig lidt, at kommissionsforslaget er som at tage en forhammer for at slå en stift ind," lød argumentet fra Alex Ahrendtsen på, hvorfor partiet ikke støtter forslaget om en trivselskommission.

"For langsom"
Kritikken blev fulgt op af Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen (V), der ligeledes mener, at en decideret kommission er for tungt et redskab til at afdække problematikken.

"En kommission er for mig lidt for langsom. Jeg tror, vi er nødt til at komme ud af starthullerne noget hurtigere," lød det fra Anni Matthiesen, der i samme moment benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på det ungepanel, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby for nylig har nedsat. Ungepanelet skal blandt andet komme med ni råd til, hvordan den psykiske trivsel blandt unge kan forbedres.

Også Liberal Alliances ordfører, Henrik Dahl (LA) gav udtryk for, at en kommission er for omfangsrigt et redskab at tage i brug. Han understregede, at årsagerne til de unges mistrivsel "måske" også kunne henføres til brugen af sociale medier og "opløsningen af den almindelige struktur i skolernes hverdag".

"At nedsætte en kommission, det er en stor og tung manøvre, som tager lang tid, og den tid mener jeg ikke, at vi har," lød det fra Henrik Dahl.

Høring på vej
Det var dog ikke alle partier, der skød SF's forslag om en kommission ned. Forslaget mødte opbakning fra Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet. "Jeg ser frem til og håber på, at vi kan få den her kommission," lød det fra Alternativets Pernille Schnoor.

Men hun kunne ligesom Jacob Mark, da debatten i folketingssalen lakkede mod enden, konstatere, at der ikke var mandater nok til, at kommissionen bliver en realitet.

Til gengæld tyder meget på, at der kan være en høring på vej om emnet, som det blev foreslået af Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti.

"Jeg vil anbefale Jakob Mark at tage det op i undervisningsudvalget, og så kan vi jo stable en høring på benene. Vi kan også indkalde eksperter til en lukket høring," sagde Alex Ahrendtsen.

Den udmelding blev positivt modtaget i salen af Enhedslistens Jakob Sølvhøj, ligesom Socialdemokratiets undervisningsordfører, Annette Lind, Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, og SF's forslagsstiller, Jacob Mark, efterfølgende over for Altinget har givet udtryk for, at de bakker op om en høring.

V vil inddrage ungdomsorganisationer
Sidstnævnte vil bruge en eksperthøring til at sætte fokus på, hvilke strukturer i eksempelvis uddannelsessystemet, der kan være årsag til,  at nogen unge mistrives:

"Vi kommer til at arbejde videre med en eksperthøring, hvor nogle af de folk, vi havde forestillet os skulle sidde i en trivselskommission, kommer ind og skal komme med konkrete bud på, hvad det er for strukturer, der medvirker til, at unge i stigende grad mistrives, og hvilke løsninger der er på den problemstilling," siger Jakob Mark.

"Det vil være oplagt at inddrage ungdomsforskere, og derudover kunne jeg godt tænke mig deltagelse af de unge selv, samt at lærere, pædagoger og skoleledere kommer ind og forklarer, hvad det er for krav, der presser de unge," siger han.

Venstre bakker også op om en eksperthøring.

"De input, man får her, vil man hurtigere kunne arbejde videre med," siger Anni Matthiesen.

Venstres undervisningsordfører vil inddrage en række interesseorganisationer på området i høringen.

"Det vil være naturligt at invitere bredt, og her tænker jeg på Børns Vilkår, Headspace, Børnerådet, men også nogle af de forskellige ungdomsorganisationer, så vi sikrer, at også de unge mennesker bliver hørt," siger hun.

Forrige artikel Ugens uddannelse: Droppet karakterbonus, Team DK for ildsjæle og en afvisende minister Ugens uddannelse: Droppet karakterbonus, Team DK for ildsjæle og en afvisende minister Næste artikel Tosprogede elever skal fordeles mere ligeligt    Tosprogede elever skal fordeles mere ligeligt