Ny debat: Præstation eller perfektion - hvor trykker skoen hos de unge?

NY DEBAT: Hvorfor mistrives så mange unge i Danmark? Skyldes det et stort pres i uddannelsessystemet, sociale medier eller en blanding? Det sætter Altinget Uddannelse fokus på de kommende uger, når vi spørger en række debattører, hvor skoen trykker.

Trivslen blandt Danmarks ungdom har længe været til debat, da det står klart, at mange unge ikke trives og har det dårligt.

Men hvorfor står det så skidt til med landets unge? Og hvilken rolle spiller uddannelsessystemet?

På den ene side mener nogle, at mistrivslen skyldes en præstationskultur, der bunder i uddannelsessystemet og dets pres på unge. På den anden side mener andre, at mistrivslen skyldes en perfekthedskultur, hvor manglende rammer og forældreansvar skaber en stræben efter perfekthed.

Login