Debat

Tesfaye svarer igen: Teknologiforståelse bliver obligatorisk for alle

Fem uddannelsesledere advarer regeringen, om at teknologiforståelse som valgfag primært vil blive valgt af teknologi-kompetente drenge. Men med folkeskoleudspillet vil teknologiforståelse også blive obligatorisk for alle, skriver Mattias Tesfaye i et svar. Det vil nemlig blive inkorporeret i andre fag.

Det er rigtigt nok, at vi med vores nye folkeskoleudspil foreslår teknologiforståelse som et valgfag for elever i 7.-9. klasse, skriver Mattias Tesfaye.&nbsp;<br>
Det er rigtigt nok, at vi med vores nye folkeskoleudspil foreslår teknologiforståelse som et valgfag for elever i 7.-9. klasse, skriver Mattias Tesfaye. 
Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Mattias Tesfaye
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

”Hvis teknologiforståelse bliver et valgfag, som regeringen lægger op til i sit skoleudspil, vil det primært blive valgt af de teknologi-kompetente drenge”.

Det er rigtigt nok, at vi med vores nye folkeskoleudspil foreslår teknologiforståelse som et valgfag for elever i 7.-9. klasse

Mattias Tesfaye (S)
Børne- og undervisningsminister

Sådan skrev en professor og fem uddannelsesledere for nyligt her i Altinget, hvor de udtrykte bekymring for, at teknologiforståelse som valgfag kun vil blive valgt af dem, der allerede har teknologien kodet ind i kroppen og interesserer sig for den digitale udvikling.  

Det er rigtigt nok, at vi med vores nye folkeskoleudspil foreslår teknologiforståelse som et valgfag for elever i 7.-9. klasse. Det gør vi som et led i at give de ældste elever større frihed til selv at vælge fag og have mere medbestemmelse over deres egen undervisning.

Men med folkeskoleudspillet vil vi også gøre teknologiforståelse obligatorisk for alle elever i folkeskolen fra 1. til 9. klasse ved at lægge det ind i udvalgte eksisterende fag.

Digital dannelse er almen dannelse

Det er afgørende, at vi klæder vores børn og unge på til at forstå og anvende digitale teknologier og forstå den betydning, de har for vores hverdag, for vores relationer og for vores samfund.

I regeringens folkeskoleudspil skriver vi, at teknologiforståelse i forlængelse af folkeskolens formål skal bidrage til elevernes demokratiske dannelse ved at styrke deres kritiske refleksion og tænkning samt brede, digitale dannelse.

Læs også

Vi befinder os i en digital udvikling, hvor teknologien bliver en stadig større del af vores børns og unges hverdag og skoledag. Hvor almen dannelse også er digital dannelse. Og hvor det er afgørende, at børn og unge klædes på til at møde den digitale udvikling med sund kritisk refleksion.

Vi skal lære børn og unge at forholde sig til den teknologiske udvikling og lære at forme den digitale teknologi, frem for blot at bruge den. 

Ambitionen gælder alle børn og unge

Ambitionen er, at alle vores børn og unge får de nødvendige faglige kompetencer

Mattias Tesfaye (S)
Børne- og undervisningsminister

Erfaringerne fra forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen, som blev afviklet på 46 folkeskoler i 2018-2021, har allerede vist, at elever generelt er motiverede for at arbejde med digital teknologi.

Eleverne oplevede, at undervisningen i teknologiforståelse var motiverende og lærerig, når de havde mulighed for at være kreative. Når eleverne fik teknologien mellem hænderne.

Det er en vigtig opgave, som lærerne får. At undervise i teknologiforståelse og sørge for, at faget er vedkommende for alle. Ikke kun dem, hvor interessen for det digitale allerede er til stede.

Derfor har vi afsat en økonomisk ramme til blandt andet kompetenceudvikling af lærerne, som vil skulle udmøntes lokalt og i henhold til de lokale behov. Rammen vil kunne anvendes til efter- og videreuddannelse af lærere i for eksempel teknologiforståelse og kan sikre, at vores undervisere er klædt på til opgaven.

Jeg har stor tiltro til, at ledelsen og underviserne lokalt kan løfte opgaven med en undervisning, hvor der ligger grundige faglige overvejelser bag. Samtidig skal der med de nye læreplaner formuleres en beskrivelse af teknologiforståelse, hvor vi fastlægger, hvilke fag undervisningen skal indgå i.

Ambitionen er, at alle vores børn og unge får de nødvendige faglige kompetencer, så de både konstruktivt og kritisk kan forstå og deltage i den digitale udvikling. Og hvor det bliver tydeligt at digital dannelse er almen dannelse.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mattias Tesfaye

Børne- og undervisningsminister, MF (S)
murersvend (Skanska og Århus Tekniske Skole 2001)

Ole Sejer Iversen

Leder, Videnscenter for digital teknologiforståelse, professor i interaktionsdesign, leder, Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet
ph.d., computer science (Aarhus Uni.), kandidat i information og media studies (Aarhus Uni.)

Maja Horst

Dekan, Arts, Aarhus Universitet,
ph.d. (Copenhagen Business School 2003), cand.comm. (Roskilde Uni. 1996)

0:000:00