Debat

Uddannelsesforbundet: Lærere går ned med stress på FGU

DEBAT: FGU'en skal sikre, at flere unge gennemfører en ungdomuddannelse. Men der er vi langt fra endnu. Lærere går ned med stress, taxametrene er for små og unge fejlvurderes til FGU. Politikerne må tage ansvar, skriver Hanne Pontoppidan.

Der er fortsat mange udfordringer på FGU, så der er brug for, at politikerne tager ansvar og skaffer den nødvendige finansiering, hvis de gode tanker skal føres ud i livet, skriver Hanne Pontoppidan.
Der er fortsat mange udfordringer på FGU, så der er brug for, at politikerne tager ansvar og skaffer den nødvendige finansiering, hvis de gode tanker skal føres ud i livet, skriver Hanne Pontoppidan.
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Hanne Pontoppidan
Formand, Uddannelsesforbundet

Har der været problemer med opstarten af den forberende grunduddannelse (FGU)? Ja, det tør svagt antydes. Er der stadig plads til forbedringer? Helt klart. Går det den rigtige vej? Ja, vi kan tydeligt se, at der er en vilje til at få lavet en god uddannelse, og der knokles for at nå i mål.

Ender det med, at FGU er et velfungerende tilbud til de unge? Ja. Det skal det. Ellers har vi spildt uendelig mange kræfter, nedbrudt en række ansatte og svigtet de unge.

Hvad er så visionen, og hvorfor indfrier man den ikke bare?

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Vi er langt fra visionen
Uddannelsesforbundets tanker om FGU, når en form for hverdag har indfundet sig, er, at:

FGU er stedet – førstevalget for de unge, deres forældre og den Kommunale Ungeindsats (KUI), hvis en ungdomsuddannelse ikke er umiddelbar opnåelig (og den unge ikke har brug for STU eller danskuddannelse). Det er lykkedes at starte en ny uddannelse, der reelt når de unge og trækker på viden og erfaring fra både værksteds- og almenundervisningen.

Rigtig mange lærere oplever et enormt pres i hverdagen, og det betyder, at en del lærere er gået ned med stress, og rigtig mange hænger i med det yderste af neglene. En helt uholdbar situation.

Hanne Pontoppidan
Formand, Uddannelsesforbundet

Samarbejdet mellem KUI og FGU kører på skinner, og KUI sikrer den enkelte unge det nødvendige ”korset”, mens den specialpædagogiske støtte (SPS’en) fungerer med både ”grej” og de nødvendige støttetimer.

Økonomien er forhåbentlig rettet op ved finansloven for 2021, så taxametrene matcher ambitionsniveauet, og FGU-skolerne ikke længere ligger spredt på forskellige matrikler, lokaler, mens undervisningsmaterialer er velegnede til FGU, og IT fungerer upåklageligt.

Den almene grunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelsen (PGU) og erhvervsgrunduddannelsen (egu) er ligeværdige uddannelsesspor på FGU, og afsøgningsforløbene fungerer som en god sluse. De to basishold sikrer, at der undgås løbende optag på AGU/PGU og til dels egu, og AGU-basis fungerer til enkeltfagsundervisningen.

De ordblinde bliver kompenseret for deres handicap, og bliver ikke kun hjulpet gennem uddannelsen.

FGU er en attraktiv arbejdsplads, og der er mange ansøgere til job på FGU. Lærernes faglighed er i top, deres sociale blik stærkt, og de har den nødvendige tid til at arbejde med begge dele.

Derfor stiger antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og får et godt liv.

Og nej, der er vi bare slet, slet ikke lige nu.

Lærere går ned med stress
Vi oplever stadig store problemer med IT. Ikke mindst de programmer, der skal sikre lærerne adgang til data om eleverne og deres uddannelsesplaner.

Taxametrene er alt for små til, at FGU kan leve op til de politiske visioner. Derfor oplever lærerne at sidde med store hold, hvor eleverne er på meget forskellige niveauer, og hvor de har utilstrækkelig tid til at forberede elevernes undervisning. Derfor er det svært at få råd til at lave de nødvendige lokaletilpasninger.

Kommunernes KUI er heller ikke fuldt og helt i sporet endnu. En del unge fejlvurderes til FGU, hvor det rigtige tilbud for dem havde været STU eller dansk som andetsprogsundervisning. Desuden er der endnu ikke mange kommuner, der giver de unge de nødvendige støttefunktioner og -personer med til FGU.

Der er ikke udviklet tilstrækkeligt undervisningsmateriale, og det er dyrt, når man skal abonnere på mange platforme. Desuden er adgangen til fysisk undervisningsmateriel en mangelvare.

Læs også

Selve integreringen af den almene undervisning og værkstedsundervisningen er stadig i sin vorden, og SPS tilbuddet er ikke tilstrækkeligt.

Desuden er køkkenværkstederne overbebyrdet i helt uhyrlig grad af at skulle levere mad til alle på skolen, så de har svært ved at fungere som undervisningskøkkener, og ender i stedet som rene produktionskøkkener.

Derfor oplever rigtig mange lærere et enormt pres i hverdagen, og det betyder, at en del lærere er gået ned med stress, og rigtig mange hænger i med det yderste af neglene. En helt uholdbar situation.

Politikerne må tage ansvar for uddannelsen
Er det uopretteligt? Nej. Overhovedet ikke, og det gode er, at vi er rigtig mange, der vil denne her uddannelse det godt. Men man må ikke negligere de mange mangler og ufærdigheder, der endnu er. Alle knokler lige nu, for at de unge kan få et godt tilbud på trods af mangler, men i længden er det her ikke holdbart.

Politikerne må tage ansvar for den nye uddannelse, de har skabt, og skaffe den nødvendige finansiering ved førstkommende finanslovsforhandling. FGU er godt tænkt, men alt for hastigt søsat. Vi advarede, men politikerne ønskede en meget hurtig start af den nye uddannelse – også selv om det betød, at man i den grad måtte ty til uafprøvede og ikke nødvendigvis holdbare løsninger.

Nu er vi der, hvor vi har fået etableret FGU. Lærerne er overført. Eleverne er kommet. Nu skal vi have bragt uddannelsen i god gænge, så den bliver præcis så attraktiv som ønsket. Men det forudsætter, at politikerne betaler for den opgave og de ambitionsniveauer, de har lagt hos FGU-institutionerne.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hanne Pontoppidan

Formand, Uddannelsesforbundet
lærer (Gedved Seminarium 1981), MPA (CBS 2008)

0:000:00