Arbejdsgiverorganisationer skruer op for medlemshvervning blandt ngo’er

ORGANISERING: Interesseorganisationen Kooperationen går ind i kampen om at få ngo’er som medlemmer. Dansk Erhverv er allerede godt i gang. Ngo’erne er blevet mere opmærksomme på behovet for god ledelse og styr på arbejdsmiljøet, lyder det.

Arbejdsmiljø. Ansættelsesret. Organisationsudvikling. Spørgsmål af den karakter fylder stadig mere i hverdagen hos de danske ngo’er. Og nu byder interesse- og arbejdsgiverorganisationen Kooperationen sig til som svar på ngo’ernes kvaler.

”Ngo’erne bliver større, og kravene fra medarbejdere og bidragydere ændrer sig. Og jeg tror, det er derfor, vi oplever en forøget efterspørgsel efter den særlige ekspertise, vi som arbejdsgiverforening kan tilbyde,” siger direktør i Kooperationen Susanne Westhausen.

Kooperationen organiserer kooperative og socialøkonomiske virksomheder og organisationer. Og fra efteråret vil ngo’erne opleve, at Kooperationen mere aktivt vil begynde at opsøge dem og at invitere til arrangementer. Målet er at give civilsamfundsorganisationerne relevante tilbud på det brede personalejuridiske område, fortæller Susanne Westhausen.

”Ngo’erne står ofte helt alene med for eksempel arbejdsmiljøproblemer eller personalesager, der går i hårdknude. Man kan selvfølgelig købe hjælp på timebasis fra advokater og konsulenter. Men ved at melde sig ind i en arbejdsgiverforening får man adgang til hele paletten af medlemsydelser og kommer ind i et system, hvor man kan løse konflikterne på lavest mulige niveau,” siger Susanne Westhausen.

Oxfam Ibis: Professionalisering af forhandlinger
Det var præcis et behov for hjælp til HR og personalespørgsmål, der for et år siden fik Oxfam Ibis til at melde sig ind i Kooperationen. Organisationen er i gang med en nødvendig professionalisering, fortæller formand Christian Damholt.

”Vi forhandler for eksempel med medarbejderne om en husaftale. Den, vi har, blev til i en anden tid, og når vi kigger i den, kan vi se nogle formuleringer, der giver for meget rum for fortolkning. Og det er der ingen, der er tjent med,” siger han.

Hvor de ansatte har fagforeninger at støtte sig til, giver det mening, at organisationen også har professionelle at læne sig opad.

”Det er jo fornuftigt, at forhandlingerne foregår mellem nogle parter, som forstår det sprog og den måde, man laver aftaler på, og som har en aftalehistorik. Det skaber en bedre dialog,” siger han.

Også i forhold til forretningsudvikling henter han assistance hos Kooperationen.

”Det er vigtigt at få juridisk assistance til den slags, så vi ikke skal ud og indhente eksterne advokater, som tager sig godt betalt,” siger Christian Damholt.

Flere ngo-medlemmer i Dansk Erhverv
Kooperationen er ikke de eneste, der har fået øje på den professionaliseringsbølge, der foregår i ngo-sektoren.

For lidt over et år siden oprettede Dansk Erhverv et branchenetværk for frivillige og sociale organisationer. Netværket fokuserer primært på politisk interessevaretagelse for den frivillige sociale sektor og fungerer som ramme for meget af det politiske samarbejde, fortæller velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv Rasmus Larsen Lindblom.

Dansk Erhverv har haft øget fokus på ngo-sektoren over et stykke tid og har i dag en bred vifte af organisationer som medlemmer – spændende fra de store udviklingsorganisationer med både danske og internationale aktiviteter til rent danske små og mellemstore organisationer, fortæller Rasmus Larsen Lindblom.

”Mange glemmer ofte, at der er tale om en sektor, der rummer mange arbejdspladser og yder et kæmpe samfundsbidrag,” siger han.

Sektoren står midt i en professionalisering, og derfor trækker medlemmerne hyppigt på kurser, rådgivning og bistand til forhandling af overenskomster, fortæller Rasmus Larsen Lindblom.

”Samtidig får vi i Dansk Erhverv – sammen med branchen – et stadig stærkere fokus på blandt andet de økonomiske rammevilkår. Det samarbejde er vi glade for,” siger han.  

En vej mod bredere aftaler
Hos arbejdstagerne betragter formand for Akademikerne Lars Qvistgaard udviklingen med interesse.

”Det, at vi har et etableret samarbejdssystem med repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere, er helt klart med til at styrke forholdene på arbejdspladsen i forhold til regulering af arbejdet, arbejdsmiljø og ledelse,” siger han.

Akademikerne har tegnet overenskomster med en del ngo’er på individuelt niveau. Derfor er det interessant, at Kooperationen og Dansk Erhverv har fået mere opmærksomhed på sektoren, mener Lars Qvistgaard.

"Vi har faktisk mange medlemmer ansat på det område. Derfor synes vi, at det vil være oplagt, hvis arbejdsgiverne sammen med os ser på, hvordan vi kan aftale nogle fælles principper for overenskomster, løn og vilkår,” siger han.

Forrige artikel DF udpeger ny ordfører for udviklingsbistand DF udpeger ny ordfører for udviklingsbistand Næste artikel Regeringen indleder jagten på asylcentre uden for Europa Regeringen indleder jagten på asylcentre uden for Europa