Børnefonden: Verdensmål sætter gang i partnerskaber

DEBAT: Verdensmålene har betydet et nyt partnerskab mellem Børnefonden og it-firmaet Bluetown. De skal sammen skal udbrede internet i Burkina Faso, skriver Bolette Christensen, administrerende direktør i Børnefonden.

Af Bolette Christensen
Administrerende direktør i Børnefonden

At skabe bæredygtighed i verdens fattigste samfund kræver mere end adgang til vand og skolegang. Hvis vi skal indfri FN’s 17 bæredygtighedsmål inden 2030, skal også digital transformation og partnerskaber være med til at drive de fattige samfund fremad.

Nyt partnerskab
Det er årsagen til, at Børnefonden netop har indgået samarbejde med det danske it-firma Bluetown. Formålet er at udbrede internet i Burkina Faso, et af verdens fattigste lande, og dermed på sigt hjælpe børn, unge og deres lærere i flere andre afrikanske lande. Det nye samarbejde har store potentialer for at hæve indlæring og vidensniveau i en udsat del af Afrika.

Når nye aktører, som eksempelvis Børnefonden og Bluetown, på tværs af sektorer går sammen om at ville udvikle verden i en mere bæredygtig retning, må vi indstille os på, at den slags partnerskaber er tidskrævende og kræver nogle helt andre kompetencer af os alle. Det er nyt. Partnerskaber på tværs af sektorer tager tid og kræver indlevelse, situationsforståelse og overbærenhed.

Det er ligesom et ægteskab. Det er svært at forudse præcis, hvad man går ind til, og det er umuligt helt at kende sin partners styrker og svagheder. Man løber en risiko, men tror på, at det i sidste ende bliver lykkeligt for begge parter – og for bæredygtigheden – hvis viljen og naturligvis fordelene er der. Den erkendelse er der brug for i partnerskaber: Man skal være villig til at løbe en risiko, man må have respekt for hinandens forskellige roller og kompetencer, og mest af alt må man investere tid.

Til gavn for hinanden
Det er netop, hvad Bluetown og Børnefonden er gået i gang med. Ideen er i korthed, at Bluetown via sin tilpassede teknologi sørger for internet, mens Børnefonden har indsigt i skolesystemet og knowhow til gavn for elever og lærere i de lokalsamfund, hvor Børnefonden er til stede. Målet er, at det hele skal blive til et større projekt, der understøtter en national strategi for internet i Burkina Faso.

Børnefondens lokale medarbejdere involveres i projekterne, der bl.a. handler om, at master skal sættes op til lokale Bluetown-hotspots. Når Børnefondens projekt- og programmedarbejdere har tilegnet sig Bluetowns ekspertise, kan teknikken tages videre i lokalsamfundet. Omvendt kan Bluetown få tilført Børnefondens viden om projekter i skoleregi, og hver af parternes lokale kontakter er gensidigt til gavn. Når projektet er etableret i Burkina Faso, kan metoden udvides til andre afrikanske lande, i første omgang Benin i Vestafrika, og være med til at skabe forretning og bæredygtighed.

Partnerskabet mellem Børnefonden og Bluetown er et eksempel på, at en virksomhed og en NGO hånd i hånd arbejder for, at selv sårbare samfund bliver bæredygtige. For virksomheden Bluetown er visionen at udbrede internet i den fattige del af verden, hvor meget vigtig viden ikke er tilgængelig i dag, og for Børnefonden fører samarbejdet til, at vilkårene for børn, unge og deres lærere i fjerne og ofte isolerede områder bliver forbedret gennem teknologi.

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling har sat fart på partnerskaber mellem virksomheder og organisationer. For partnerskaber – SDG 17 – er en forudsætning for at kunne indfri Verdensmålene inden 2030.

Forrige artikel Røde Kors: Vi skal ikke kun tale til de frelste i vores fælles ekkokammer Røde Kors: Vi skal ikke kun tale til de frelste i vores fælles ekkokammer Næste artikel Ngo: Frihandel undergraver lokale industrier i det globale syd Ngo: Frihandel undergraver lokale industrier i det globale syd