Dansk Byggeri: Korruption truer bæredygtig samfundsudvikling

DEBAT: Danmark og vores partnerlande bør styrke samarbejdet i bekæmpelsen af korruption. Det mener Henriette Thuen, international chef i Dansk Byggeri.

Placeholder image
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Henriette Thuen
International chef, Dansk Byggeri og Dansk Projekteksport Netværk

Korruption er undergravende for opnåelse af bæredygtige samfund. Det skaber enkelte vindere, men ufatteligt mange tabere. Det kan for os, der er vokset op i en dansk-nordisk virkelighed, være frustrerende at skulle forholde sig til den slags. Men korruption er desværre barsk virkelighed i en al for stor del af verden.

De nordiske lande topper gang på gang Transparency International’s (TI) anti-korruptions indeks. Det skyldes ikke, at vi bare er en flok ærlige nordboer, der ikke kunne drømme om at svindle. Nej, det skyldes, at vi har en homogen samfundsstruktur med veletablerede institutioner, der kontrollerer hinanden.

Der handler om respekten for delingen af den lovgivende, den dømmende og udøvende magt. Det handler også om en positiv tradition for at give plads og indsigt til folkelige organisationer, at kunne redegøre for penge-flowet i alle dele af økonomien og sikre pressen aktindsigt og mulighed for at kigge myndigheder og erhvervslivet over skuldrene. Altså åbenhed og kontrol, som gør det svært at praktisere korruption. Det understøtter samtidig en høj grad af tillid mellem borgere, det offentlige og erhvervslivet.

Vi bør udvide vores egen nul-tolerance til at styrke udviklingslandenes institutioner og metoder, så de på sigt får gavn af anti-korruptions tilgangen.

Henriette Thuen, International Chef, Dansk Byggeri og Dansk Projekteksport Netværk

Korruption er et fælles anliggende
En sådan gennemsigtighed finder vi ikke i udviklingslandene. Der er derfor risiko for at rode sig ud i problemer, hvis man ikke er vågen og opmærksom, når man gør forretning i disse lande. Det er danske virksomheder meget bevidste om og også dygtige til at holde sig for øje, når de arbejder på projekter i udlandet.

Der er forskellige systemer, som kan hjælpe en virksomhed til at sikre sig mod korruption internt såvel som eksternt i forretningssager. Det drejer sig f.eks. om Business Integrity Management Systemer eller den kommende ISO 37001 standard, som netop er udviklet til at imødegå og afsløre urent trav som korruption eller lignende.

Dansk Byggeri har gennem Dansk Projekteksport Netværk, DPN, set rigtig gode eksempler på den slags tiltag mod korruption. Og det er vel at mærke i sager, aftaler og opgaver, hvor Udenrigsministeriet og Danida er involveret. Den klare danske nul-tolerance over for korruption har således en klar effekt.

Nultolerance over for korruption betyder, at det ikke accepteres, at danske udviklingsmidler går tabt. Det er ikke bare danske midler, der bliver misbrugt i tilfælde af korruption. Det er i lige så høj grad de fattigste, der ikke får de ydelser, som de er blevet lovet. Korruption er derfor et fælles anliggende for Danmark og vores partnerlande.

Nul-tolerancen skal udbygges
Men egenbeskyttelsen er ikke nok. Vi bør udvide vores egen nul-tolerance til at styrke udviklingslandenes institutioner og metoder, så de på sigt får gavn af anti-korruptions-tilgangen. Det vil tilmed understøtte FN’s 16. bæredygtighedsmål, som peger på ”bæredygtig reduktion af korruption og bestikkelse i alle former” og ”udvikling af effektive, ansvarlig og gennemsigtige institutioner på alle niveauer”.

DPN vil gerne gå forrest for at sikre gennemsigtighed direkte målrettet entreprenørområdet. Vi har gennem det såkaldte CoST initiative (Construction Sector Transparency initiative) skabt et komplementerende tiltag til de eksisterende institutioner, som skal forbedre gennemsigtighed i infrastrukturprojekter, og som involverer de offentlige indkøbere og tilsynsførende institutioner, private rådgivere og entreprenører og repræsentanter fra civilsamfundet.

For DPN er det afgørende at bidrage til at sikre fair konkurrence og et mere forudsigeligt forretningsmiljø. Det vil forhåbentligt for både modtagerland, erhvervslivet og donorer betyde bedre muligheder for adgang til den private finansiering, som er helt afgørende for, at vi lykkes med at opnå FN's bæredygtighedsmål.

Dokumentation

Fra 4. maj og en måned frem sætter Udviklingsdebatten fokus på, hvilken rolle CSR skal spille i dansk udviklingspolitik og for danske virksomheders engagement i udviklingslande.

Følg debatten her.

Udviklingsdebatten på Altinget: udvikling har til formål at fokusere og styrke den udviklingspolitiske debat i Danmark. Løbende inviterer Altinget: udvikling eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for udviklingsområdet.

Bland dig gerne i debatten ved at sende en mail til kafr@altinget.dk


Omtalte personer

Henriette Thuen

Chef, EU og Internationale relationer, Dansk Byggeri
cand.merc, i International Virksomheds Økonomi, Master Certificate in Leadership (Harvard/AVT Institute)

    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser