Dansk Flygtningehjælp: Migrationsstop er ikke den rette løsning

DEBAT: Bistanden skal fokusere på bedre beskyttelse og adgang til rettigheder – ikke på at stoppe migration, skriver Rikke Friis, international direktør i Dansk Flygtningehjælp.

Af Rikke Friis,
International direktør i Dansk Flygtningehjælp

Størstedelen af de mennesker, der befinder sig i lande længst fra FN’s verdensmål, bor i konfliktområder og skrøbelige stater.

Det er mennesker på flugt eller i humanitære kriser, der har dårligst adgang til sundhed, uddannelse og rent vand. Det er dem og særligt kvinder og børn, der oftest udsættes for overgreb og vold.

Dansk bistand bør måles på dens evne til at skabe bedre beskyttelse, adgang til rettigheder og fattigdomsbekæmpelse for de mest udsatte mennesker i verden.

Derfor hilser vi i Dansk Flygtningehjælp det velkommen, når den nye regering ønsker at øge humanitær bistand, hjælp til nærområder og konfliktområder.

Fire prioriteter
Udviklingsminister Rasmus Prehn kan sætte et positivt præg på en verden plaget af stigende ulighed, øget skrøbelighed og flere på flugt, hvis han prioriterer følgende fire ting:

For det første kan han øge fokus på og bevillinger til humanitære kriser – særligt dem, der ikke har stor bevågenhed – som for eksempel Den Centralafrikanske Republik, Sydsudan og DR Congo.

For det andet bør det være en særlig prioritet for den nye regering at forsvare retten til og udbygge muligheden for at søge beskyttelse, herunder asyl, samt respekt for krigens love.

Hver dag udsættes tusindvis af mennesker for grove overgreb, når de bevæger sig på de irregulære migrationsruter. Det skal standses ved at yde bedre beskyttelse på ruterne i Afrika, Latinamerika, Mellemøsten og Asien.

For det tredje bør ministeren øge støtten til fordrevne i langstrakte kriser. Desværre er tilværelsen som flygtning i dag kun sjældent en midlertidig tilstand, som får et ophør en dag. Den strækker sig i årevis – ofte over generationer.

Ingen mennesker kan i længden leve på kanten af et samfund anvist til passiv humanitær bistand og uden håb og fremtidsudsigter. Derfor bør Danmark øge sit bidrag til at sikre integration og værdige livsforhold for flygtninge, andre fordrevne og de værtssamfund, der lægger hus til.

For Rasmus Prehn, der er selvudnævnt solidaritetsminister, er det oplagt at gøre sig til frontløber for FN’s globale flygtningeaftale, der udstikker en ramme for bedre ansvarsfordeling for verdens flygtninge. Ud over finansiering handler det også om en markant øget kvoteordning.

Sidst, men ikke mindst, bør regeringen have fokus på konfliktløsning og fredsopbygning. Med udviklingsmidler kan Danmark levere et positivt bidrag til fredsopbygning og stabilisering nedefra ved hjælp af investeringer i lokalsamfunds og lokale myndigheders evne til at forebygge og løse konflikter samt deres evne til at modstå og tilpasse sig klimaforandringer.

Undgå reduceret migration som førsteprioritet
På bagkant af vores positive anbefalinger vil vi i Dansk Flygtningehjælp gerne advare imod, at den nye regering lader udviklingshjælpen styre af en indenrigspolitisk og kortsigtet dagsorden om at reducere migration.

Det vil skævvride bistanden væk fra der, hvor behovene er størst, til der, hvor mennesker migrerer fra. Da migrationsmønstre kan ændre sig, vil det være en kortsigtet strategi.

Desuden vil en migrationsstyret udviklingspolitik underminere bistandens legitimitet. Bistandens merværdi ligger i, at den har fokus på mennesker og deres rettigheder: ikke på giverpartens geopolitiske egeninteresser.

Samtidig skal vi også huske på, at ikke al migration er betinget af konflikt og vold – eller negativt i sig selv. I for eksempel Vestafrika er unge fattige i byområder i risikogruppen for migration, men megen forskning peger på, at migration – herunder den irregulære – i mange tilfælde er positivt for den regionale udvikling.

I Vestafrika er der for eksempel allerede gryende evidens for, at et fokus på at reducere migration kan underminere udvikling, destabilisere områder og faktisk skabe nye samt forstørre allerede eksisterende beskyttelsesbehov. Derfor kan det være kontraproduktivt for udviklingsbistanden at reducere mobilitet i sig selv.

I Dansk Flygtningehjælp er vi meget uenige i regeringens planer om at stoppe for adgang til at søge asyl i Europa. Vi fraråder kraftigt udviklingsministeren til at være med til at investere udviklingsmidler i for eksempel opsamlingslejre i Nordafrika. Vi ved af erfaring, at det vil være svært at opretholde rettigheder og værdige livsbetingelser i sådanne lejre.

Et stop for spontan asyl i Europa må desuden antages at kunne inspirere lande i nærområderne til at lukke deres grænser, for hvorfor skulle de holde dem åbne, hvis Europa ikke vil? Det vil få katastrofale konsekvenser for menneskers mulighed for at undslippe vold og død.

Opskriften er ikke simpel, men det står alligevel klart: Rettigheder, beskyttelse, fattigdomsbekæmpelse, FN’s verdensmål og aftalerne om migration og flygtninge skal danne rammen for den danske udviklingsbistand – ikke frygten for migration eller ønsket om at begrænse adgangen til asyl.

Det er den eneste måde, hvorpå vi kan skabe bæredygtig udvikling – til gavn for såvel modtagerlande som donorlande, men ikke mindst for de mennesker, som lige nu lider under rettighedstab, mangel på mad og adgang til jobs, sundhed og et værdigt liv.

Forrige artikel Globalt Fokus: Klimaet overskrider alle grænser – det skal klimaloven også Globalt Fokus: Klimaet overskrider alle grænser – det skal klimaloven også Næste artikel Konservative: Sådan skal vi nå vores prioriteter på udviklingsområdet Konservative: Sådan skal vi nå vores prioriteter på udviklingsområdet