Dansk Miljøteknologi: Bioøkonomi kan bidrage til opfyldelse af verdensmålene

DEBAT: Det nye Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering bakker op om flere af FN's verdensmål og kan dermed bidrage til at bringe Danmark i mål med vores handlingsplan på området, skriver chefkonsulent Mette Boye.

Af Mette Boye
Chefkonsulent, Dansk Miljøteknologi

For første gang samles en bred vifte af interessenter om at sætte bæredygtig bioraffinering på den politiske dagsorden.

Dansk Miljøteknologi har taget initiativ til og er vært for Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering, der samler virksomheder, forskere, brancheorganisationer, grønne ngo'er og fagbevægelsen. Formålet er at sikre samarbejde på tværs, hvilket ligger helt i tråd med FN’s verdensmål nummer 17 om partnerskaber for handling.

Partnerskabets medlemmer deler en ambition om at sætte bæredygtig bioraffinering på den politiske dagsorden for at vise potentialerne i form af klimagevinster, cirkulære ressourceeffektive løsninger, eksportmuligheder og meget mere.

Danmark har endnu ikke en samlet politisk plan for udviklingen af bioøkonomi. Dog tages et første skridt i den retning med den spritnye strategi for cirkulær økonomi, hvori det står, at ”Regeringen ønsker i samarbejde med erhvervslivet at bidrage til at skabe nye markedsdrevne værdikæder med henblik på at øge både mængden og værdien af en bæredygtig biomasseproduktion”.

Det hilser vi velkomment og minder om, at den øgede biomasseproduktion skal omdannes/raffineres, og bæredygtig bioraffinering derfor skal indtænkes for at indfri ambitionerne.

Fremme cirkulær økonomi
Bioøkonomi og bæredygtig bioraffinering spiller ind i forskellige politiske dagsordener og kan bidrage til Danmarks opfyldelse af verdensmålene. Danmarks nationale handlingsplan for opfølgning på verdensmålene indebærer da også ønsket om at fremme cirkulær økonomi; herunder bedre (gen-)anvendelse af ressourcer og forebyggelse af affald (målsætning 24).

Herudover er bæredygtig bioraffinering relevant for verdensmål nummer 7 om bæredygtig energi (energi fra biomasse, biogas, slam, affald med videre), verdensmål nummer 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst (3F vurderer på baggrund af dokumentation fra Copenhagen Economics, at der er bioøkonomisk potentiale for op imod 20.000 nye arbejdspladser, særligt i landdistrikter); verdensmål nummer 12 om bæredygtig produktion og forbrug (nye biobaserede produkter, biomassebaseret plastik, bedre ressourceanvendelse af spildstrømme) og verdensmål nummer 13 om klimaindsats (bioøkonomi er omstilling til et fossilfrit samfund).

Partnerskabet blev skudt i gang 31. august, og vi ser frem til samarbejdet internt i partnerskabet og med alle andre, der måtte være interesserede i arbejdet.

Forrige artikel Nick Hækkerup vil fordoble hjælpen til nærområderne: Dansk udviklingsbistand skal løse globale udfordringer Nick Hækkerup vil fordoble hjælpen til nærområderne: Dansk udviklingsbistand skal løse globale udfordringer Næste artikel Chr. Friis Bach: Et par gode råd til ansættelsen af en ny departementschef i Udenrigsministeriet Chr. Friis Bach: Et par gode råd til ansættelsen af en ny departementschef i Udenrigsministeriet