DF: Befolkningstilvækst er den helt store udfordring i udviklingsdebatten

DEBAT: Udviklingsbistand bør handle om at hjælpe lande med at udvikle sig, så flere ønsker at blive boende, men det er kun realistisk, hvis toppen tages af befolkningstilvæksten, skriver Dennis Flydtkjær.

Af Dennis Flydtkjær
Medlem af Folketinget (DF), ordfører for udviklingsbistand

Debatten om udviklingsbistand er vigtig. Den er også vigtig for Dansk Folkeparti. Personligt anser jeg spørgsmålet om udvikling i den tredje verden og om udviklingsbistand for tæt til spørgsmålet om udlændingepolitik.

Den stramme udlændingepolitik, som er en hjertesag for Dansk Folkeparti, handler i praksis langt hen ad vejen om at begrænse tilstrømningen af flygtninge og migranter til Danmark.

Udviklingsbistand bør ideelt set handle om at hjælpe lande med at udvikle sig, så langt flere af disse landes borgere får udsigt til en fornuftig fremtid for sig selv og deres børn i deres hjemland i stedet for at forlade alt og tage chancen for at nå til det forjættede land i Vesten.

Befolkningstilvæksten har store konsekvenser
Lad os se på Afrika. Afrika består af mange lande med langt forskellige udfordringer. Nogle steder går det støt fremad. Andre steder er udviklingen – eller manglen på samme – deprimerende.

Som tingene er mange steder, kan man dårligt bebrejde mennesker, at de tager chancen og drager mod eksempelvis Danmark, selvom det oftest indebærer en lang og farlig rejse over Middelhavet, og at man skal lægge sin skæbne i hænderne på kyniske menneskesmuglere undervejs.

Den største udfordring for at stoppe migrationspresset imod Europa og hjælpe folk specielt i Afrika er, at befolkningstilvæksten er alarmerende høj.

I dag er vi cirka 7,7 milliarder mennesker på jorden, hvilket forventes at stige til cirka ti milliarder i år 2050. Specielt de afrikanske lande står for stigningen, og det kommer til at give et massivt pres på de landes infrastruktur.

Alene i Egypten stiger befolkningen med cirka to millioner om året frem imod år 2050. Det siger sig selv, at det sætter landenes infrastruktur under massivt pres.

Konsekvensen er, at dårlig sundhed, arbejdsløshed og mangel på uddannelsesinstitutioner kommer til at plage mange lande i Afrika, når befolkningstilvæksten skyder i vejret, og det vil formentlig få endnu flere til at søge mod Vesten.

Men løsningen er ikke, at mange millioner afrikanere skal til Europa eller Danmark. Det vil være ødelæggende for vores samfund og vil i sidste ende ikke gøre noget godt for Afrika.

En bedre fremtid
Løsningen er, at Afrikas kvinder og mænd skal kunne se fremtidsmuligheder i deres hjemlande. Med udsigten til, at befolkningen bliver fordoblet, så vil det kræve så astronomiske investeringer, at det ikke kan lade sig gøre i tilstrækkeligt omfang.

Derfor er en del af løsningen, at der skal gøres en indsats for at få fødselsraterne ned i Afrika.

Det eneste, der på sigt kan afholde generationer af afrikanske unge fra at søge mod Europa og andre velstående dele af verden, er, at de kan se muligheder og fremtidsperspektiver i de afrikanske lande.

Der skal skabes vækst, jobs, frihed og demokrati, men for at det skal være en realistisk mulighed, så skal toppen tages af den høje befolkningstilvækst.

Og når man samtidigt ved, at noget af det bedste, man overhovedet kan gøre, er at sikre uddannelsesmuligheder for unge kvinder i for eksempel Afrika, så giver det jo rigtig god mening, at vi fra dansk side skal opprioritere de indsatser, der giver afrikanerne bedre fremtidsudsigter i deres egne lande.

Og her bør ikke mindst de tiltag, der kan begrænse befolkningstilvæksten – herunder uddannelse – være i centrum.

Forrige artikel Karen Ellemann: S bør bygge videre på udviklingspolitikken med V Karen Ellemann: S bør bygge videre på udviklingspolitikken med V Næste artikel Care: S-regeringen skal lave ny plan for verdensmålene Care: S-regeringen skal lave ny plan for verdensmålene