DUF: Danske unge har medansvar for deres globale generationsfæller

DEBAT: DUF har sammen med udviklingsminister Rasmus Prehn (S) udvidet antallet af ungdomsdelegater fra seks til otte for at sikre ung medbestemmelse. Den danske ungdom har nemlig et globalt og generationelt ansvar, skriver Chris Borup Preuss.

Af Chris Borup Preuss
Formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

Det bør, må og skal være en dansk mærkesag at sikre et bredere engagement i Danmarks udviklingsarbejde.

Vi har et globalt medansvar for, at ungdommen sikres de bedste vilkår for en bedre fremtid. Der er allerede et ungt og stærkt fokus på klima og miljø, sundhed og menneskerettigheder, samt demokrati og partnerskaber.

Derfor har DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd sammen med udviklingsminister Rasmus Prehn (S) besluttet at udvide ungdomsdelegatprogrammet.

Med udvidelsen fra seks til otte ungdomsdelegater sætter Danmark sig forrest i kampen for at øge ungeinddragelsen. Manglende beskæftigelse blandt unge fylder meget på den globale dagsorden – men de er ikke med, når emnet debatteres, eller når beslutningerne træffes.

Det er derfor afgørende, at ungdommen er en del af løsningerne, og at ungeinddragelsen afspejles ved beslutningstagernes bord – og her får ungdommen nu et sæde. De kommende ungdomsdelegater kommer til at beskæftige sig med noget, der særligt berører ungdommen: ”faglært uddannelse og jobskabelse”. Dette skyldes flere ting.

Større indflydelse på egen fremtid
For det første har vi verdens største ungdomsgeneration nogensinde. I nogle dele af verden har unge det heldigvis godt – ja andre vil nok kalde det privilegeret, mens vi i Danmark ser det som en selvfølge: Gode muligheder for uddannelse. Nem vej ind på jobmarkedet. Et sikkerhedsnet, hvis der ikke findes fodfæste.

Men sådan er det ikke i alle dele af verden. Og som en del af den største ungdomsgeneration, verden nogensinde har set, har vi et ansvar for, at store dele af den generation ikke går tabt.

DUFs ungdomsdelegater skal internationalt være en stemme for ungdommen i store livsspørgsmål, såsom hvilket job man har eller kan få og derved ens forhåbninger om at skabe et godt liv for sig selv. Unge skal nemlig både have en fremtid med mening gennem demokratisk udvikling og involvering, men også en fremtid med beskæftigelse og forøget levestandard gennem job og uddannelse.

Derved vil vi ikke kun være med til at mindske antallet af unge, der drager ud på farefuld migration i jagten på større lykke og mere indflydelse på egen fremtid. Unge vil utrolig gerne være en del af løsningerne, og beslutningerne bliver også bedre set med ungdommens øjne, hvis de træffes med unges indflydelse.

Faglærte skal med på FN-niveau
For det andet så har Danmark et internationalt ansvar. Når unge i det globale syd får reduceret deres demokratiske rettigheder, muligheden for uddannelse og arbejde forværres, og deres fremtid bliver usikker, så skal danske unge være med til at løfte den internationale dagsorden for og med dem.

Ungdommen har også et ansvar for, at resten af verdens unge på linje med de danske har flere og bedre muligheder end generationerne før dem.

Den nye tematik og valget om at udvide antallet af ungdomsdelegater sikrer, at der bliver givet en stemme til et område, hvor der er stort fokus, men som mangler resultater og ungeinddragelse.

Samtidig inviteres flere unge med en erhvervsfaglig baggrund med ind til bordet for at give deres inputs til den internationale dagsorden. De er dem, der bedst ved, hvordan man hjælper en ny faglært generation på vej, fordi de selv er en del af den.

Ungdommen får et sæde
Flere beslutningstagere i multilaterale fora har fokus på at inddrage ungdommen i processerne, men der er samtidig en begrænset viden om, hvordan ungeinddragelsen bliver reel og meningsfuld.

Derfor arbejder ungdomsdelegaterne også aktivt på tværs af tematikker for, at ungeinddragelsen går fra at være en god idé til at blive reelle indflydelsesmuligheder.

Målet med de nye delegater er, at der skabes mere fokus på, at det faglærte arbejde kan være en vigtig grundsten til et bedre liv for mange unge i verden. Arbejdsløsheden blandt verdens unge er blandt de problemer, der skal løses nu, og derfor er det også relevant at tænke i faglærte baner.

De skal være en del af løsningen, for i morgen har de ansvaret.

Forrige artikel Globalt Fokus: Nicolai Wammen bør tage til verdensmål-eksamen i New York Globalt Fokus: Nicolai Wammen bør tage til verdensmål-eksamen i New York Næste artikel Palæstinensisk ambassadør: Danmarks ros af det israelske demokrati er hykleri Palæstinensisk ambassadør: Danmarks ros af det israelske demokrati er hykleri