Embedsmænd får kritik i GGGI-sag

GGGI: Tre embedsmænd i Udenrigsministeriet har begået tjenesteforseelser i håndteringen af rejseregler i GGGI-sagen. De får en advarsel, men kan beholde deres job.

Placeholder image
Foto: EuropaMagasinet

De tjenstlige forhør af tre embedsmænds håndtering af GGGI-sagen, der i december sidste år fik udviklingsminister Christian Friis Bach (R) til at forlade ministerposten, er nu afsluttet. 

De tre involverede embedsmænd har begået "tjenesteforseelser i forbindelse med deres medvirken i sagen vedrørende Udenrigsministeriets håndtering af rejsereglerne i GGGI," hedder det i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet. 

Men selvom der altså er tale om tjenesteforseelser, bliver ingen af de tre embedsmænd fyret. Den ene af de tre er allerede blevet degraderet til en lavere stilling i ministeriet, mens de to andre får en advarsel. 

Ministeriet følger indstilling

Udenrigsministeriet har fulgt forhørslederens indstilling og meddelt de pågældende tjenestemænd de indstillede afgørelser, oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.


Udenrigsministeriets departementschef, Ulrik Vestergaard Knudsen, siger i forbindelse med afgørelsen:

 

"For at lære af sagen har vi siden december 2013 gennemført en række initiativer til forbedring af ministeriets processer. Vi har bl.a. introduceret et nyt elektronisk sagsbehandlingssystem. Vi har etableret et indsatsteam til at aflaste særligt belastede kontorer. Vi har gennemført målrettet efteruddannelse med fokus på god forvaltningsskik. Og vi har i lyset af sagen også delt erfaringer med kollegaer udefra fra både offentlige og private virksomheder," siger departementschefen i en pressemeddelelse. 


Udenrigsminister Martin Lidegaard (R) er tilfreds med den måde, ministeriet har håndteret sagen på: 

 

"For mig er det afgørende, at vi lærer af denne sag, og derfor er jeg tilfreds med, at Udenrigsministeriet har taget grundigt hånd om sagen og gennemført en række initiativer for at sikre, at fejl som disse ikke sker igen," siger ministeren i pressemeddelelsen. 

 

Dokumentation

Afslutning af de tjenstlige forhør i sagen om håndteringen af GGGI's rejseregler
For den ene tjenestemand fandt forhørslederen, at tjenestemanden ikke rettidigt havde underrettet departementschefen og/eller ministeren om de urigtige oplysninger vedrørende GGGI’s rejseregler. I lyset af at tjenestemanden som konsekvens af sagen allerede havde skiftet stilling med nedgang i ansvar og løn til følge, indstillede forhørslederen, at der ikke blev pålagt tjenestemanden yderligere sanktioner.

For de to andre tjenestemænd indstillede forhørslederen, at de blev meddelt en disciplinærstraf i form af en advarsel, idet det var forhørslederens vurdering, at den ene tjenestemand ikke havde gennemført tilstrækkelige undersøgelser i forbindelse med vedkommendes afdækning af forhold vedrørende vedtagelsen af GGGI’s rejseudgiftspolitik, og at den anden tjenestemand ikke havde gjort tilstrækkelige bestræbelser på at sikre underretning af departementschefen om de tidligere afgivne fejlagtige oplysninger om vedtagelsen af GGGI’s rejseudgiftspolitik.

Herudover fandt forhørslederen ikke, at de tre tjenestemænd havde begået yderligere tjenstlige forseelser i sagen. 

Kilde: Udenrigsministeriet 

 


    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser