Hegelund og Mose: Op ad bakken med Interesse-Danmark

MANDAGSTRÆNEREN: Nyrup gik i sauna med sit netværk, mens Fogh startede løbetrenden, som Løkke har overtaget. Statsministerens lobbyløberi kritiseres her og der for at være en ny-maskulinisering af netværkskulturen, men modellen fungerer efter hensigten. 

Sjældent har man set så mange halvsvedige træningsdragter i de øverste magtcirkler på én gang. I eftermiddag står den på netværkshotdogs samt øl og vand på Marienborg, når alle statsministerens mandags-løbemakkere fra erhvervs-, kultur-, medie-, PR- og foreningslivet er inviteret til insider-komsammen; en slags opsamlingsheat oven på de seneste to års lobby-løbeture i området omkring statsministerboligen.

Det normalt årle mandagsløb med seks-ti deltagere pr. gang kan vise sig at være den bedste ledelsesopfindelse fra Lars Løkke Rasmussens hånd, siden han første gang blev statsminister i 2009. Løkke rodede dengang forvirret rundt i skyggen af sin stramme Venstre-forgænger Fogh – tilsyneladende uden at have fundet sit eget, personlige ledelsesmæssige kompas.

Tredje gang er måske lykkens gang, for tilsyneladende har Løkke endelig i sin tredje statsministerperiode – nu som VLAK-chef – udviklet sit helt eget lederskab, herunder fundet styrke i en netværksformel, der både stemmer overens med hans politiske nysgerrighed og hans afslappede facon, som med motion og morgenkaffe er hegnet inde i et ”sundt format” frem for det imagemæssigt uheldige fadølsfællesskab, som har klæbet til Løkke.

Plejer Interesse-Danmark
Nok beklager ikke så få på Christiansborgs gange, at de ikke ser meget til landets statsminister, men Interesse-Danmark plejer han ufortrødent. Invitationerne til de ugentlige løbeture er personlige ligesom til pølsefesten i eftermiddag.

Når statsministeren kalder, møder man op. Flest mænd og mest hvide – men også kvinder og lidt mørkere i huden – har været med i de forgangne to år til en løbetur efterfulgt af rundstykker og rundbordssamtaler.

I sidste uge bestod den brogede skare blandt andre af 70’er-ikonet Jacob Holdt, ligesom Helle Thornings tidligere spindoktor Noa Redington og Landbrug & Fødevarers topfigur Karen Hækkerup deltog.

Det føles angiveligt som at få et spejderdiplom at komme med: Man bliver anerkendt som en værdig stemme i samfundet, man rykker et niveau op. Man møder samtidig alle de andre, der har fået spejderdiplomet, og bliver en del af stammen. At statsministeren styrer snakken under morgenmaden iført skiftende træningsdragter af indimellem ældre model, understreger den intime stemning og følelsen af, at man er noget særligt.

Forbered elevatortalen
Med lobby-løbeklubben har Løkke fundet sin egen komfortable måde at holde sig ajour med rigets store og små dagsordener. ”Hvad er I optaget af derude?” kan det lyde under kaffen, hvorefter morgenløberne hver især byder ind med et issue, der kan kalde på statsministerens interesse. Løkke opleves på møderne som ”politiker” med dertil hørende klart ideologisk kompas, mens der er langt mellem de tekniske svar. ”Det ved jeg ikke,” lyder det så.

Den professionelle deltager har forberedt elevatortalen hjemmefra og lufter en enkelt mærkesag, allerhøjst to, for statsministerens ører. Et langt medbragt notat vil være upassende. Løkke faciliterer og lytter, kommenterer måske, men er – lyder det – aldrig belærende. Undervejs byder andre – også i træningsdragt – måske ind med et synspunkt på en given sag.

Kobler systemet fra
Kunsten som netværksdeltager er holde sig fra salgsgas og mere elegant udnytte, at man ikke bare har adgang til førstemandens egne ører, men også kan bypasse de sædvanlige slotsholmskanaler: Der er ingen fagministre til at tolke og filtrere synspunkterne og – måske endnu bedre – ingen embedsfolk, der med forskellige motiver kan have det med at forhindre, at ikke-passende ideer når en ministers ører. Man har slet og ret mulighed for at få sine mærkesager op på ”det store bord”.

Der tages i det uformelle netværks ånd ikke referat. Men er man så politisk musikalsk, at man under morgenkaffen rejser en sag med klang i, kan det ske, at statsministeren får systemet til at gå ind i sagen og måske bestiller et notat. ”Tal videre med Jacob Bruun,” Løkkes personlige rådgiver, kan det lyde.

Lægemiddelindustrien har eksempelvis brugt Løkke som mandags-indgang til, at Erhvervsministeriet fik blus under life science vækststrategien, herunder at den danske regering går benhårdt efter at få EMA, det europæiske lægemiddelagentur, til København. Andre har brugt mandagskaffen til at rejse spørgsmålet om antallet af journalister i DR, ligesom regeringens udlændingeretorik på mødet er blevet kritiseret for at give erhvervslivet rekrutteringsudfordringer.

Forskellige ledelsesstile
Det var Anders Fogh Rasmussen, der i nullerne begyndte at tage sine Facebook-venner med ud at løbe. Fogh var langt fremme på det dengang nye, sociale medie. Men det virtuelle univers kunne blive for fjernt – derfor var signalet med løbeturene at kombinere Facebook med aktiviteter i det virkelige liv.

Helle Thorning Schmidt, derimod, brugte ikke systematisk den slags uformelle netværksaktiviteter i sin statsministerledelse og blev indimellem kritiseret for at skulle udstyres med en Q&A fra sit system før selv et nok så uformelt møde. Poul Nyrup Rasmussen brainstormede i sin tid i saunaen efter faste svømmehalsture med en lille håndfuld kooperations-mandfolk.

Mette Frederiksen er til forskel fra Thorning og Nyrup nærmest født ind i politik og vil som statsminister ligesom Løkke og Fogh have mange års politiske relationer og forhandlingserfaring bag sig. Om hun kan omkalfatre den energi, hun får ved at tale med almindelige mennesker – i forrige uge på gader, stræder og torve i hele 22 byer – til et netværk med professionelle lobbyister og andet godtfolk, kan være svært at se for sig i dag. Omvendt er hun givetvis bevidst om, at netop mandagen skal bruges til refleksion og inspiration, og at Marienborg vil være den rette ramme, hvis hun rykker ind i Statsministeriet.

Samtidig vil hun som førstegangs-statsminister være nervøs for at begå fejl. Statsministerledelse handler også om erfaring: At Løkke er på 3. runde giver en vis ro i ledelsesstilen.

Ny-maskulinisering af netværk
Kritik af løbeturene for at have for få indvandrere og kvinder med er blevet mødt med et skuldertræk i Statsministeriet. Mange af kritikerne er i stedet blevet inviteret med; det har i et vist omfang bare været at slå på tråden, hvis man ville være en del af spejderkorpset.

Løkkes netværk kritiseres dog fortsat her og der for at være for ”de få” og at være et symptom på ”ny-maskulinisering” af netværkskulturen. Kvinder placeres ofte forrest på fotoseancerne fra Marienborg som en slags trofæer, og der er langt mellem de slaskede typer på billederne.

Fysiske aktiviteter med ”hvem kommer først op ad bakken” kritiseres for at være en maskulin måde at mødes på. Måske har man født for nylig og er ikke i stand til at runde fem-kilometerstenen, og er man overvægtig, føler man – i modsætning til Løkke – måske ikke trang til at fremvise sin statur i stramt outfit.

Journalisternes formand fik kritik
Nogle har fået på puklen for overhovedet at løbe med. Journalistforbundets formand, Lars Werge, blev ikke populær hos alle medlemmer, da han havde lobbyløbet med statsministeren. Journalisternes førstemand burde holde sig for god til at lade sig indrullere i magtens motionsløb, lød kritikken fra dele af baglandet.

Mandagstrænerens råd i den sammenhæng er klart: Werge og andre, der har fået en invitation, bør afgjort troppe op på Marienborg i eftermiddag. Nutidig interessevaretagelse består også i at skabe umage alliancer. En del løbere har fået nye bekendte under Løkkes seancer. Alene derfor ser de frem til eftermiddagen med alle de andre spejdere med duelighedstegn.

-------

Rådgiver-og forfatterparret Susanne Hegelund og Peter Mose er partnere i HEGELUND & MOSE, der rådgiver om strategisk kommunikation og indflydelse. De er forfattere til bøgerne ”Håndbog for Statsministre, ”Javel, hr. minister” og ”Lobbyistens Lommebog”. Se www.hegelundmose.dk.

 

Forrige artikel Hegelund & Mose: Hallo, folkemøde – den store leder taler! Hegelund & Mose: Hallo, folkemøde – den store leder taler! Næste artikel Hegelund & Mose: Efterretningsfolk får civil hjælp Hegelund & Mose: Efterretningsfolk får civil hjælp