Hvilken rolle har CSR i dansk udviklingspolitik?

PRÆSENTATION: Altinget sætter i den kommende måned fokus på, hvilken rolle CSR skal spille i dansk udviklingspolitik og for danske virksomheders engagement i udviklingslande. Læs mere her, og mød panelet.

Virksomheder kan flytte mere end de fleste bistandsprogrammer.”

Sådan sagde den tidligere handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) i 2015 til Altinget, da han skulle forklare, hvorfor danske virksomheder bør fungere som ”CSR-ambassadører verden over”.

Rationalet er, at høje CSR-standarder er en gevinst for både virksomhederne og for de lande, de etablerer sig i.

Men hvilke udfordringer står de danske virksomheder egentlig over for, når de søger at etablere sig i udviklingslande? Hvordan vægtes hensynet til CSR over for indtjening, og er CSR virkelig så åbenlyst ”win-win” i relation til udviklingsområdet?

Det er blandt de spørgsmål, vi vil sætte fokus på med debatten, hvor vi også stiller spørgsmål såsom:

  • Hvilket ansvar har danske virksomheder for lokale arbejdsvilkår?
  • Er høje CSR-standarder konkurrenceforvridende for danske virksomheder?
  • Hvordan bidrager den siddende regeringen til området?
  • Regeringen ønsker bl.a. at spare på CSR-rådgivningen under Udenrigsministeriet, ligesom regeringen på finansloven for 2016 sløjfede 55 mio. kr. til social dialog i udviklingslandene: Hvilke konsekvenser får det? Skal der gøres mere? Mindre?
  • Er og bør CSR eksempelvis være en afgørende del af arbejdet under Danida Business Finance (DBF)?

Debattørerne er:

Mogens JensenMogens Jensen (S), fhv. handels- og udviklingsminister
Mogens Jensen har taget fagbevægelsens lederuddannelse ved LO-skolen. Han fungerede blandt andet som formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom på Mors og i Viborg Amt 1979-1982. Mogens Jensen blev for første gang valgt ind i Folketinget i 2005, og han har siden blandt andet været formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe og statsrevisor. Under den forhenværende regering blev han tildelt posten som handels- og udviklingsminister i 2014. I dag er han Socialdemokraternes kultur-, medie- og idrætsordfører

Christian JuhlChristian Juhl (EL), udviklingsordfører
Christian Juhl er uddannet lærer, men har efter endt uddannelse arbejdet som blandt andet miljøkonsulent, skovarbejder, jord- og betonarbejder samt chauffør. I Silkeborg har han været fagforeningsformand for 3F fra 1998 til 2011. Ved folketingsvalget i september 2011 blev han valgt til Folketinget for Enhedslisten i Sjællands Storkreds. Ud over at være Enhedslistens udviklingsordfører er han også ordfører for bl.a. arbejdsmiljø, Færøerne og Grønland.

Christine Jacobsen MulvadChristine Jacobsen Mulvad, politik- og kommunikationsrådgiver, 92-gruppen
Christine Jacobsen Mulvad er cand.scient.soc og politik- og kommunikationsrådgiver for NGO-netværket 92-gruppen, der er et samarbejde mellem danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppen blev dannet i forbindelse med FN’s Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992 og arbejder med at fremme bæredygtig udvikling med fokus på forskellige indsatsområder. I regi af 92-gruppen arbejder hun især med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling og CSR. Hun er tovholder for 92-gruppens CSR-udvalg, har koordineret og ledet NGO-netværkene 92-gruppen og Globalt Fokus’ arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, bidraget til internationale NGO-gruppers arbejde med området og deltaget i forskellige internationale forhandlinger – bl.a. i EU og FN.

Marie GadMarie Gad, chefkonsulent hos Dansk Industri
Marie Gad er chefkonsulent i Dansk Industri (DI) og har det daglige ansvar for områderne udviklingspolitik, finansiering af virksomhedernes internationale aktiviteter samt eksportfremme med særligt fokus på mindre og mellemstore virksomheder. Hun er formand for udviklingsgruppen i BusinessEurope (den primære erhvervsorganisation på EU-niveau, der repræsenterer mere end 20 mio. virksomheder fra 35 lande) samt nuværende bestyrelsesmedlem og tidligere formand for European Business Council on Africa and the Mediterranean. Hun er desuden formand for Afrika-gruppen under The Business and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC). Endelig er hun udnævnt til Danmarks Private Sector Liaison Officer for Verdensbanken.

Nanna Callisen BangNanna Callisen Bang, programkoordinator i CARE Danmark med ansvar for Østafrika, CSR og strategiske partnerskaber
Nanna Callisen Bang er ansat i CARE Danmark, hvor hun arbejder med bæredygtig business og udvikling i Østafrika i samarbejde med fonde, danske og afrikanske virksomheder samt civil samfundsorganisationer. Hun har tidligere arbejdet i konsulentbranchen og været udstationeret programleder i Ghana. Nanna er uddannet i forvaltning og internationale udviklingsstudier på RUC, menneskerettigheder fra Center for Afrikastudier samt CSR og Forandringsledelse ved The Social Business Company. Hun er medlem af bestyrelsen i Dansk Initiativ for Etisk Handel, IDA Global Development samt Investeringsfonden IFUs rådgivende CSR udvalg.

Henriette ThuenHenriette Thuen, chef for EU og Internationale relationer, Dansk Byggeri
Henriette Thuen er cand.merc. i International Virksomhedsøkonomi og har et Master Certificate in Leadership fra Harvard / AVT Institute. Hun har tidligere arbejdet som personlig assistent for Helle Degn, tidl. udviklingsminister og MF. Arbejdet med menneskerettigheder, demokratiudvikling og kampen mod korruption fyldte også meget som rådgiver for Østersørådets Kommissær for Demokratiudvikling. Siden 2004 har hun været ansat i Dansk Byggeri og har haft ansvaret for CSR siden 2008. Hun bruger også meget tid både i Danmark og på europæisk niveau for at forbedre rammevilkårene for virksomheder, som arbejder uden for Danmark og fx i udviklingslandene.

Klaus Melvin JensenKlaus Melvin Jensen, sekretariatsleder, Clean Clothes Campaign Danmark
Klaus Melvin Jensen er sekretariatsleder for Clean Clothes Campaign Danmark. CCCDK er en netværksorganisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for tekstilarbejdere i udviklingslandene. CCCDK er del af et større internationalt netværk af solidaritets-, kvinde-, forbruger- og faglige organisationer. Sammenlagt indgår over 300 organisationer fra hele verden i netværket. Hovedkontoret ligger i Amsterdam, hvor Clean Clothes Campaign har eksisteret siden 1989. CCDK blev stiftet af bl.a. Aktive Forbrugere, 3f og Mellemfolkeligt i 2007.

Mads Bugge MadsenMads Bugge Madsen, sekretariatsleder hos Ulandssekretariatet
Mads Bugge Madsen er uddannet som styrmand i Mærsk Line, men har siden 1990 arbejdet med udviklingsbistand på arbejdsmarkedet. Først med seks års udstationering i Asien og siden som afdelingsleder i Ulandssekretariatets (Fagbevægelsens Udviklings- og Bistandsorganisation) Asien-afdeling. I sit arbejde har han især fokuseret på menneskerettigheder på arbejdsmarkedet, social dialog og etablering af trepartssystemer i udviklingslande. Før engagementet i udviklingsbistanden har han arbejdet for Danmarks Radio.

Forrige artikel Mogens Jensen: Inddrag den private sektor i udviklingsbistanden Mogens Jensen: Inddrag den private sektor i udviklingsbistanden Næste artikel Dansk Byggeri: Tænk i andre baner med udviklingsbistanden Dansk Byggeri: Tænk i andre baner med udviklingsbistanden