Kofod: Kritik af Udenrigsministeriet rammer ved siden af

DEBAT: Udenrigsministeriet er sat uden for indflydelse, og udenrigstjenesten er reduceret til et handelskontor, lyder det fra kritikere. Men de rammer forbi skiven, skriver Jeppe Kofod (S), der mener, at Udenrigsministeriet aldrig har været mere relevant end nu. 

Af Jeppe Kofod (S)
Udenrigsminister

Som mangeårig udenrigsordfører, europaparlamentariker og nu ansvarlig minister har jeg efterhånden fulgt og deltaget i den danske udenrigspolitiske debat i en menneskealder.

En rød tråd i debatten har alle dage været, at Udenrigsministeriets velmagtsdage nu lå bag os. Den kritik hører jeg også i 2020.

Udenrigsministeriet er blevet marginaliseret, lyder det, fordi mange andre ministerier har oprettet egne internationale kontorer.

En anden kritik går på, at udenrigstjenesten er blevet reduceret til et handelskontor, hvor klassisk diplomati fornedres til en simpel bundlinje.

Og for nylig, da vi arbejdede i døgndrift for at hjælpe strandede danskere hjem, var kritikken, at jeg selv lød mere som en kontorchef for borgerservice end en minister. Aldrig har det været så slemt for Udenrigsministeriet, som netop nu, lyder konklusionen.

Men kritikken rammer forbi skiven. For selve præmissen er forkert.

Samarbejde med hele landet
Udenrigsministeriets rolle har ændret sig fundamentalt. Den kan ikke sammenlignes med ministeriets rolle for 30, 20 eller bare 10 år siden.

Udenrigsministeriet har ikke – og bør ikke – have monopol på verden udenfor, og vi har derfor ikke patent på Danmarks internationale interessevaretagelse.

Vores kerneopgave er at åbne døre, skabe kanaler, etablere bånd, forstå verden, kæmpe for danske interesser og beskytte Danmark.

Og det gør vi bedst, når vi arbejder sammen med hele Danmark: borgere, civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige Danmark fra kommunekontoret i Aabenraa til hjørnekontoret på Slotsholmen.

Den verden, vi lever i, ændrer sig også – hurtigt.

Aldrig har verden været mere usikker og mere integreret på én og samme tid. Og aldrig har internationalt samarbejde været vigtigere og mere udfordret.

Når verden bliver rå, er det de små, der er mest sårbare. Her er international politik ikke så meget anderledes end skolegården.

Derfor køber jeg heller ikke, at Udenrigsministeriet er marginaliseret. Tværtimod. Aldrig har vores rolle være mere relevant.

Genopretning af økonomien er en prioritet
Stormagtsrivaliseringen tiltager. Verdensøkonomien tvinges i knæ. Konfliktpotentialet i Mellemøsten vokser, mens terrorgrupper florerer fra Sahel til Sydasien. Flygtninge- og migrationspresset stiger i vores nærområder. Menneskerettigheder og demokrati er under voldsomt pres. Og klimakrisen er ikke blevet mindre akut, selvom vi står midt i anden krise.

Covid-19 gav os en forsmag på den nye verden, vi lever i.

Verden lukkede ned med en hast og et omfang, ingen havde troet mulig. 117.000 danske rejsende risikerede at strande i udlandet.

Svaret fra udenrigstjenesten var omstillingsparathed og en enorm kriseindsats. Og ja, jeg erklærer mig skyldig: Borgerservice og krisestyring var i flere uger min absolutte topprioritet.

Nu står vi i en ny stor krise: genopretningen af dansk økonomi.

Hvert fjerde job i Danmark er knyttet til eksport. Vi får ganske enkelt ikke dansk økonomi ud af krisen, hvis vi ikke får vores eksport på benene igen.

Her kan Udenrigsministeriet gøre en afgørende forskel. Derfor har regeringen sammen med alle Folketingets partier afsat 225 millioner kroner i 2020 og 2021 til et massivt løft af Udenrigsministeriets eksport- og investeringsfremmeindsats.

Så vi er foran kurven, når verden åbner op. Så vi kan hjælpe bæredygtige danske løsninger ud i verden og hente investeringer hjem igen.

Diplomati og handel
Derfor kan jeg heller ikke genkende det modsætningsforhold, nogle tegner, mellem diplomati og handel. De to hænger uløseligt sammen. Det er en kerneopgave for udenrigstjenesten at fremme dansk økonomi og beskæftigelse.

Udenrigstjenesten vil skulle blive ved med at udvikle sig. Jeg ser det som en af mine vigtigste opgaver at tilpasse og indrette den danske udenrigstjeneste, så vi er på forkant med den verden, vi lever i. Vi har brug for alle gode input.

Derfor hilser jeg debatten velkommen, og jeg vil gerne takke Altinget for initiativet. Jeg glæder mig til at læse med.

Forrige artikel IMS: Journalister forfølges og begrænses i dækningen af coronakrisen IMS: Journalister forfølges og begrænses i dækningen af coronakrisen Næste artikel Professor: Når hverdagen vender tilbage, er Udenrigsministeriet stadig i knæ Professor: Når hverdagen vender tilbage, er Udenrigsministeriet stadig i knæ
Ny a la carte-model for europæisk asylpolitik får hug fra flere sider

Ny a la carte-model for europæisk asylpolitik får hug fra flere sider

MIGRATIONSPAGT: EU-Kommissionen slagter kontroversiel idé om tvungen omfordeling af flygtninge, men indfører princippet igen ad bagdøren, lyder noget af kritikken af nyt EU-udspil til asylpolitik, mens andre mener, at fokus på grænsekontrol og hurtige udvisninger risikerer at underminere flygtninges retssikkerhed.