Josephine Fock: Grotesk koncentration af rigdom er økonomisk falliterklæring

KLUMME: Når otte mennesker ejer det samme som halvdelen af verdens befolkning, så har det økonomiske system spillet fuldstændigt fallit, skriver Josephine Fock, gruppeforkvinde og finansordfører for Alternativet.

Oxfam Ibis har netop offentliggjort en rapport, der fastslår, at kun otte personer – alle mænd – tilsammen ejer lige så meget som den fattigste halvdel af verdens befolkning.

Otte mennesker ejer det samme som 3.600.000.000 mennesker. Det er jo ikke rigtig til at fatte. Men vi må og skal fatte det. Og vi må og skal reagere på det.

Det er i hvert fald vores udgangspunkt i Alternativet. For en så ekstrem ulighed er ikke bare udtryk for en voldsom uretfærdighed, nej, det er en trussel mod vores frie samfund, vores fælles sikkerhed, den fremtid, vi skal dele sammen.

Når økonomien i en sådan grad fejler, når en eksisterende tænkning på en sådan måde spiller fuldstændigt fallit, så har vi en forpligtelse til at tænke nyt og sætte nogle bedre systemer i stedet.

Der er heldigvis mange, der arbejder på den dagsorden i disse år. I denne uge mødes verdensledere og andre topfolk i schweiziske Davos for at diskutere blandt andet ekstrem ulighed og flere og flere stiller spørgsmålstegn ved økonomisk vækst som det eneste sagliggørende.

Flere og flere er samtidig enige i, at økonomien ikke skal være et mål i sig selv, men et middel til at opnå gode liv. Økonomien skal med andre ord arbejde for os, ikke omvendt.

I Alternativet er vi derfor ved at udvikle en ny økonomisk tænkning, ja faktisk et bud på en ny bæredygtig samfundsmodel. Det gør vi sammen med både danske og internationale aktører, og en afsløring som den, Oxfam Ibis netop har præsenteret, bestyrker mig i, at behovet for en ny tilgang aldrig har været større, end det er i dag.

Målet med samfundsudviklingen skal ikke bare være vækst i BNP. Målet med samfundsudviklingen skal være vækst i velbefindende, gode liv, en bedre natur og et klima i balance. Vi skal med andre ord arbejde for en udvikling, der er bæredygtig, en udvikling, der kommer andre end den ene procent – eller de otte rigeste mænd – til gode.

Det betyder, at det ikke længere er nok at se på økonomisk bæredygtighed. Vi skal også sikre social og miljømæssig bæredygtighed. Flere virksomheder har allerede indført den tredobbelte bundlinje, så lad os da komme i gang i større skala.

Det handler om et opgør med vanetænkning, et opgør med tanken om, hvad der er udgifter, og hvad der investering, når man bruger finansministeriets regnemodeller. Med en kortsigtet tilgang har disse regnemodeller i alt for lang tid understøttet en samfundsudvikling og en økonomisk model, som selv Saxo Bank for nylig har fastslået ikke virker.

Trickle down-economics – altså tanken om, at hvis blot de rigeste bliver rigere, ja så bliver de fattigste også rigere – virker ikke, fastslog Saxo Banks cheføkonom for nylig i et opsigtsvækkende interview.

Det kan jeg kun give ham helt ret i. Særligt i lyset af den nyeste rapport fra Oxfam Ibis, der dokumenterer en for mig at se helt grotesk koncentration af rigdom.

Indtil arbejdet med vores nye samfundsmodel er på plads, er vores tilgang klar. I vores finanslovsudspil afsatte vi over fire år 75 milliarder kroner til at øge ligheden både i Danmark og i verden. Samtidig bakker vi op om tankerne om en international finansskat, ligesom vi ønsker, at reglerne for dobbeltbeskatning bliver mere fair, så de kommer verdens fattigste til gode.

Vi kan ikke bare blive ved med at fortsætte som hidtil og håbe, det hele løser sig. Vi er nødt til at gå markant til værks, hvis vi skal skabe en økonomi i balance og fremtidssikre vores samfund. Det har vi tænkt os at gøre i Alternativet, og vi håber, at mange flere vil være med. 

.....

Josephine Fock er medstifter af partiet Alternativet. Hun er gruppeforkvinde i partiet, ordfører for finans og økonomi, samt ordfører for mennesker på flugt og nydanskere. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

 

Næste artikel Fock: Danske udviklingsmillioner ryger i statskassen i stedet for nærområderne Fock: Danske udviklingsmillioner ryger i statskassen i stedet for nærområderne
 • Anmeld

  Bente Petersen

  Bill og hans milliarder

  Da omkring 1 milliard mennesker betaler 500 kroner til Microsoft for brug af ''Office''... så er vi med til at øge Bill's indkomst med 500 milliarder kroner hvert år... som han så bruger på hans affolknings-programmer ... han mener der kun skulle være 500 millioner mennesker her på jorden ...
  Mon ikke vi skulle arbejde på et alterntiv til 1. Bill...2. Microsoft og 3. Office

 • Anmeld

  Bo Andersen

  Fordeling

  Hej Josephine Fock.
  Hvordan vil Alternativet sikre en retfærdig fordeling af samfundets "goder" hvis optimalt set alle var hele lige?

 • Anmeld

  C hris Henning

  Om office-programmerne

  Der er jo udmærkede alternativer i de opensource programmer til såvel tekst som regneark, dias-fremvisning og lignende; og de er oftest ganske gratis og kan printe til pdf, så også office-brugerne kan læse dem. Så bare kom igang.

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Måden penge skabes skal grundlæggende omtænkes

  Den belgiske økonom Bernard Lietaer har skrevet en meget tankevækkende bog Fremtidens penge som gør det lidt nemmere at forstå dynamikkerne i det nuværende økonomiske system som er designet til at skabe ulighed. Alternativets og andre partiers forslag om finansskat er helt klart en forbedring, men det er med den nuværende finanssektor som med den fossile industri. Den rigtige langsigtede løsning er ikke beskatning men omstilling. Her er bogen fra Lietaer en inspirerende indføring i hvordan brugen af komplementære valutaer skaber dynamikker der understøtter en langt mere bæredygtig samfundsmodel.
  Her er et link til en gratis digital udgave af bogen på engelsk.
  https://archive.org/stream/The_Future_of_Money-Bernard_Lietaer/The_Future_of_Money-Bernard_Lietaer_djvu.txt

 • Anmeld

  Janette Lund · Bullshit Analyst

  Cirkuspartiet vil lave verden om

  Det er jo lidt af en mundfuld at skulle lave f.eks. Indiens kastesystem om eller afmontere præstediktaturene i islamiske lande. Men alt mulig held og lykke med det.

  I EU kan man ikke en gang finde ud af, at lukke de ydre grænser, og en udemokratisk samling af magtliderlige i Menneskeretsdomstolen vil diktere alt muligt og umuligt mellem himmel og jord til fordel EU diktatur.

  Selv i lille Danmark kan man ikke finde ud af, at fortolke menneskeretiighederne til også at omfatte egen overbeskattede befolkning. Det er altid kriminelle og udlændinge, der taget hensyn til. Og hvordan vil klovnerne fordele velfærdet til alle de nyankomne, der kun er begyndelsen til en endnu større invasion fra lande, der fuldstændige har mistet kontrollen med deres befolkningstilvækster ? Var der nogen, der troede, at man i de lande stopper med at få flere børn til i forvejen overbefolkede lande ?

  Undskyld jeg siger det. Men jeg synes ikke en gang, at klovnerne i cirkuspartiet er morsomme.......

 • Anmeld

  hans preben pedersen

  Janette Lund : TÆNK SIG HVIS MAN KUNNE UDELUKKE FREMMEDHADERE !!!!!!!!!

  MIDSUNDELSE


  MIDSUNDELSE FRA PARTIER SOM KUN HAR PROTESTER ER EN NATURLIGHED !!
  ALTERNATIVET HAR EN POLITIK DER GÅR LÆNGERE EN NOGLE MENNESKER KAN FATTE - ELLER VIL FATTE - Venligst hp.

 • Anmeld

  Karen Holm Nielsen

  Helt Enig

  Helt enig med dig, der er ikke bare noget galt i Danmark men i hele verden !!!!!

 • Anmeld

  Janette Lund · Bullshit Analyst

  A HVA

  hans preben pedersen

  Hvad får dig til at tro, at jeg er fremmedhader ?????

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Misundelsens brød skal også spises............

  Nogle skal jo forvalte kapitalen, men i øvrigt er denne Oxfarm (hvad det så er) jo ret ligegyldig, da Putin alligevel råder over flere værdier end disse 8 tilsammen. Faktisk er de fleste af os nok ret tilfredse med alle de goder disse 8 har skaffet os, og Josephine Fock er jo bare misundelig på dem. Jeg for min del er tilfreds, når disse 8 blot ikke bruger deres penge til at købe private lejehære og oprette private diktatorstater sådan som nogle politikere i Alternativet sikkert kunne have til hensigt såfremt det var dem der ejede disse midler.