Nick Hækkerup vil fordoble hjælpen til nærområderne: Dansk udviklingsbistand skal løse globale udfordringer

DEBAT: Udviklingsbistanden bør afspejle de globale udfordringer. Derfor vil Socialdemokratiet fordoble bistanden til nærområderne inden for den nuværende udviklingsramme, skriver Nick Hækkerup (S).

Af Nick Hækkerup (S)
Udviklingsordfører

Fredag morgen den 7. september stod jeg på Hillerød Station og uddelte ”Verdens Bedste Nyheder”. Særligt historien om en mobil-app, der er super effektiv i kampen mod børneægteskaber i Bangladesh, fangede mig.

App’en afslører lynhurtigt, om der er fusket med børns ID og alder, for at de skal kunne blive gift alt for unge. 3700 barnebrude er reddet med den app.

Faglig indsigt er afgørende
Den nyhed sætter for mig en fed streg under, hvor godt det er for pigerne i Bangladesh, at der er dygtige fagfolk tæt på fordelingen af udviklingsmidlerne.

Og tilsvarende godt, at vi politikere befinder os i en armslængde derfra, da vi jo ikke besidder den faglige indsigt, der gør, at vi kan ”håndplukke” de projekter, apps og andet, der kan blive kimen til ”Verdens bedste nyheder”.

Omvendt mener jeg, at det er helt på sin plads, at vi folkevalgte har politiske holdninger til, hvordan finanslovsposten på cirka 16 milliarder kroner til udviklingsbistand overordnet prioriteres klogest, så den står mål med de aktuelle globale samfundsudfordringer.

Ny verden, samme prioriteringer
Gennem de sidste årtier er antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, halveret. Flere piger kommer i skole. Flere har adgang til rent vand. Gode nyheder.

Samtidig stiger antallet af krige og konflikter i verden. Historisk mange mennesker er på flugt og fordrevet. FN’s appeller om humanitærbistand øges år for år. Verden forandrer sig.

Alligevel har vi ikke ændret nævneværdigt på den måde, vi prioriterer dansk udviklingsbistand. Særligt har bistanden til skrøbelige stater og den humanitære bistand ligget på nogenlunde samme niveau de seneste år.

Dette til trods for det øgede antal af konflikter, det øgede omfang af mennesker på flugt, og at FN mangler halvdelen af den humanitære bistand, som de anslår, at der er behov for, for at kunne hjælpe mennesker i akut nød.

I Socialdemokratiet mener vi, at den måde, vi overordnet prioriterer udviklingsbistanden på, bør afspejle de globale udfordringer, vi står i og overfor, såsom klimaforandringer, konflikter, flygtninge- og migrationsstrømme.

Reformér bistanden
Derfor fremlagde vi i foråret et bud på en reform af dansk udviklingsbistand, så vi kan hjælpe flere, mere. Vi foreslår, at man inden for den samlede udviklingsramme fordobler bistanden til nærområderne – således at den humanitære bistand og indsatsen i de skrøbelige stater øges markant. Fordi verden af i dag har brug for det.

Men i den konkrete fordeling af midlerne inden for disse overordnede prioriteter, der må kloge humanitære og udviklingsfaglige kræfter træde til.

Derfor synes vi også, at det var rigtigt, da et meget bredt flertal af partier indgik forlig om den udviklingspolitiske strategi og sammen drejede dansk udviklingspolitik fra at have et snævert fokus på overførsler fra rige til fattige lande til fremover at have fokus på at bidrage til at løse globale problemer, som fattigdom, ulighed, manglende ligestilling, uddannelse og sundhed.

Selvom strategien er overordnet, sikrer forliget dog kontinuitet. Og åbner for, at vi kan holde udviklingsministeren oppe på, at når vi i strategien for eksempel hylder uddannelse og vil løfte de skrøbelige stater – ja så prioriterer ministeren også dette i de konkrete udmøntninger.

Transparens og armslængde
Som med alle andre politikområder skal vi da kunne diskutere prioriteringerne af de overordnede rammer for udviklingsbistanden, så den matcher de globale samfundsudfordringer.

Vi skal også turde skrue op for gennemsigtigheden i tildelingerne. Så vi alle - politikere, civilsamfundsorganisationer, nødhjælpsorganisationer, medier og andre interesserede - får bedre mulighed for at holde hinanden og ministeren i ørerne - og hånden på kogepladen.

Samtidig skal vi politikere hylde og give plads til armslængder af fagfolk, der inden for rammerne skaber det unikke og solide humanitære- og udviklingsfaglige grundlag for udviklingspolitikken, der kan fremme ”Verdens Bedste Nyheder”.

Forrige artikel Alternativet: Udviklingsbistanden har været udsat for et paradigmeskifte Alternativet: Udviklingsbistanden har været udsat for et paradigmeskifte Næste artikel Dansk Miljøteknologi: Bioøkonomi kan bidrage til opfyldelse af verdensmålene Dansk Miljøteknologi: Bioøkonomi kan bidrage til opfyldelse af verdensmålene