Opråb: Ingen bæredygtighed uden samarbejde

DEBAT: Hvis den bæredygtige udvikling skal lykkes, og FN's verdensmål nåes, så kræver det, at virksomheder, NGO'er og organisationer samarbejder, deler viden og indgår partnerskaber, skriver Louise Kjær og Mette Boye.

Af Louise Kjær og Mette Boye
Hhv. direktør, Kjaer Advice, og direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)

FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling, den tredobbelte bundlinje, etisk handel, CSR, samfundsansvarlige virksomheder og investeringer – kært barn har mange navne. Dybest set handler det om behovet for, at alle kræfter bidrager til en verden uden sult, fattigdom og klimaforandringer.

Vi samles til konferencer om visioner og fælles interesse i mere stabile og fremgangsrige samfund. Oftest er vi enige om, at alle bør bidrage, det vil sige forbrugere, politikere, myndigheder, civile organisationer og især virksomheder. Virksomheder skal i dag være samfundsrelevante. Vores påstand (og erfaring) er dog, at uden samarbejde kommer vi ingen vegne. Men samarbejde i nye former for partnerskab kan være svært.

Lad os tage et tænkt eksempel.

En virksomhed har lavet en kæmpe investering i et udviklingsland. Det er en grøn investering, der umiddelbart ligner det perfekte bidrag til en tiltrængt økonomisk og grøn udvikling i landet – og dermed også til Verdensmålene.

Efter investeringen er foretaget, bliver virksomheden voldsomt kritiseret i medierne og af diverse NGO’er, fagbevægelsen, med flere for at have glemt hensynet til de mennesker, der påvirkes af det nye, store profilerede projekt. Virksomheden har glemt at tage højde for menneske- og arbejdstagerrettigheder, men har til gengæld helt styr på miljøgevinsterne. Hvad gik galt, hvordan kunne det være blevet en ægte vinderhistorie?

Vi vil påstå, at virksomheden kunne have haft gavn af at samarbejde. Der er gevinster at hente ved at turde lade sig udsætte for ’kritisk sparring’ fra parter, vi ikke sædvanligvis samarbejder med. For ved at gøre brug af de kompetencer og det lokale kendskab, som NGO’er og lokale faglige organisationer ofte besidder, kan du opnå ikke bare at forebygge problemer – du kan måske endda opnå udvidet markedsadgang.

Samarbejdet har trænge kår
Vi oplever i vores daglige arbejde med virksomheder, organisationer og offentlige instanser igen og igen, at netop samarbejde på tværs og ydmyghed og interesse i andres bidrag kan skabe de bæredygtige løsninger, vi alle sammen stræber efter. Men samarbejdet har nogle gange trænge kår, og det kræver mod at lade sig udsætte for (omend) konstruktiv kritik. Det kan til gengæld koste dyrt at lade være.

Et andet eksempel er den fremsynede virksomhed, som erkender, at en verden med fred, fremgang og jobmuligheder vil være afgørende for at kunne drive virksomhed også i fremtiden.

Den fremsynede virksomhed vil vælge at fokusere sin langsigtede strategi på at skabe innovation, der imødekommer samfundets behov, samtidig med at sikre en solid indtjening. Hvert år øges verdens befolkning med cirka 85 millioner indbyggere, svarende til at føje et nyt Tyskland til verdenskortet.

Dette indebærer blandt andet et stort antal nye forbrugere af mad, dagligvarer, IT-løsninger, sundhed, energi, infrastruktur og så videre. For at udnytte dette forretningspotentiale vil den fremsynede virksomhed tænke i nye strategiske partnerskaber.

Virksomheden vil gå i dialog med internationale- eller stedlige NGO'er, lokale myndigheder, øvrige kulturbærende aktører og forbrugerrepræsentanter.

Der dukker heldigvis stadig flere eksempler op på virksomheder, som har haft held til fra start at tænke på fælles værdiskabelse, det vil sige på at medvirke til at styrke lokal økonomi og mere stabile samfund, samtidig med at gøre en god forretning. Men ingen har sagt, at det har været nemt. Derimod taler mange af foregangsvirksomhederne om indledende forfejlede forsøg.

Nye tværsektor partnerskaber og samarbejde kræver mod
Al for ofte tænker vi innovation ved at række ud til dem, vi i forvejen kender, eller vi henter inspiration ad sædvanlige kanaler. Et godt råd til den fremsynede virksomhed vil i stedet være at invitere til dialog med partnere med kendskab, indsigt og adgang forskelligt fra dit.

Der findes ikke mange rum, hvor repræsentanter fra forskellige sektorer i dag samles til åben dialog om også dilemmaer forbundet med at arbejde i partnerskab. Det er derfor vigtigt, at bruge de rum der findes for at lytte og lære af hinanden med henblik på at udvikle de bedste ideer og tiltag til sikring af en mere bæredygtig fremtid. Vi har brug for at turde tænke i langsigtede satsninger og eksperimenter. Dette kræver både mod, lederskab og opbakning.

Kun de virksomheder som for alvor tør tænke fremtiden ind i kernen af deres forretning, vil opleve at kunne stå distancen og konsolidere et indtjeningsgrundlag. Og her er det vores pointe, at sandsynligheden for at udtænke de mest innovative, samfundsansvarlige og holdbare tiltag ligger i multi-stakeholder samarbejde og nye partnerskaber, som kan tilføre ny viden, indsigt og ressourcer, som komplementerer, hvad du selv kan byde på. Det er tid til at tænke i utraditionelle alliancer!

Forrige artikel Venstre: Den danske udviklingspolitiske strategi bidrager til en friere verden Venstre: Den danske udviklingspolitiske strategi bidrager til en friere verden Næste artikel DIIS-forsker: Hvem overtager den globale orden efter USA? DIIS-forsker: Hvem overtager den globale orden efter USA?