Jubilæumsdebat: 3 mål for virksomheders menneskerets-ansvar

DEBAT: Menneskerettighederne fylder 70 år, og i den forbindelse er det på sin plads at minde virksomhederne om, hvordan de kan inkorporere dem i arbejdet. Her er tre tips fra Claus Teilman Petersen, Institut for Menneskerettigheder, og Sara Krüger Falk, Global Compact Network.

Af Claus Teilman Petersen og Sara Krüger Falk
Hhv. afdelingsleder ved Institut for Menneskerettigheder og direktør ved Global Compact Network Denmark

Hvad kan og bør virksomhederne gøre for at fremme menneskerettigheder globalt?

I dag fylder FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder rundt. I 70 år har erklæringen dannet grundlag for verdenssamfundets udvikling og blandt andet sikret rettigheder for kvinder, etniske minoriteter og fattige.

Dagen giver anledning til balloner og konfetti, men vi må også anerkende, at vi er mange skridt fra at have opnået universel respekt for menneskerettigheder.

Det anslås, at op imod 40 millioner mennesker stadig lever i slaveri rundt om i verden. I 2017 bevæger 35 lande sig i en demokratisk retning, imens 71 bevæger sig i modsat retning. Og ifølge World Economic Forum vil det tage yderligere 217 år, før vi kan lukke det økonomiske kønsgab.

Menneskerettighederne er under pres, og det gælder også i Danmark.

Det er udfordringer, som virksomhederne kan og bør bidrage til at løse. Ikke alene har virksomhederne et socialt ansvar for at respektere fundamentale menneskerettigheder internt i organisationen, men også en pligt til at sørge for, at deres virke ikke indirekte er med til at forværre menneskerettighedsforhold.

Vi vil gerne bruge jubilæet til at give tre gode råd til virksomhederne, om hvordan de kan bidrage til at sikre et 70-års jubilæum for menneskerettighedserklæringen, vi kan være endnu mere stolte af.

1. Menneskerettighederne har plads i kernen af virksomhedens strategi
I FN’s Global Compact, som blev introduceret af FN i 1999, defineres virksomheders ansvarlighed ud fra ti universelle principper.

Seks af de ti principper tager udgangspunkt i menneskerettighederne og tilskynder virksomheder til at respektere og støtte beskyttelsen af ​​internationalt proklamerede menneskerettigheder. Menneskerettighederne bør derfor tildeles en plads i kernen af virksomhedernes strategi.

Derudover vedtog FN også for syv år siden FN's retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv, der definerer, hvad stater og virksomheder bør gøre for at forhindre og håndtere virksomheders negative indflydelse på menneskerettighederne.

En væsentlig pointe i FN’s Global Compact-principper og FN’s retningslinjer er, at en virksomhed bør identificere, vurdere og håndtere menneskerettighedsudfordringer i værdikæden. Det gør virksomheden blandt andet ved at lytte til sine interessenter i de nærsamfund, den påvirker, og de mennesker, den påvirker gennem sine forretninger. Disse overvejelser bør være en central del af en virksomheds måde at drive forretning på.

2. Arbejd med verdensmålene – men glem ikke menneskerettighedsprincipperne
Vi kan kun bifalde, at mange virksomheder er begyndt at arbejde med FN’s 17 verdensmål. Men selvom over 90 procent af delmålene refererer til menneskerettigheder, er det vigtigt, at virksomheder ikke anskuer verdensmålene som en erstatning for menneskerettighedsprincipperne, men som et strategisk supplement til deres arbejde med social og miljømæssig ansvarlighed.

Det vil også sige, at virksomheder skal undgå at udvælge et enkelt verdensmål, som virksomheden bidrager positivt til, uden at vurdere om den bidrager negativt til andre. Ved at arbejde bredt og systematisk med menneskerettigheder og ansvarlighed kan virksomheder bidrage til verdensmålene.

Institut for Menneskerettigheder har publiceret to vigtige databaser, som vi anbefaler virksomhederne at tage i brug.

Den ene database viser, hvordan de 17 mål og 169 delmål med stor tydelighed er forbundet med menneskerettighederne. Den anden database præsenterer konkrete eksempler på, hvad forskellige globale virksomheder gør for at undgå menneskerettighedskrænkelser i deres leverandørkæder, og hvilke verdensmål og delmål deres indsatser er koblet til.  

3. Samarbejd med organisationer, og del erfaringer med andre virksomheder
Arbejdet med menneskerettigheder kan være en udfordring for virksomheder, uanset størrelse. Derfor opfordrer vi til, at virksomhederne samarbejder med organisationer, der har ekspertise i menneskerettigheder og lytter til og deler erfaringer med andre virksomheder.

UN Global Compact arbejder målrettet for at mobilisere virksomheder til at arbejde for en mere bæredygtig fremtid. Derfor har vi blandt andet etableret en arbejdsgruppe, der arbejder målrettet med metoder og erfaringsudveksling mellem virksomheder og organisationer, så danske virksomheder kan blive endnu bedre til at arbejde med menneskerettighederne.

Vi skal fejre de fremskridt, som FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne har banet vejen for.

Men vi må ikke glemme, at der ligger et afgørende arbejde foran os for at sikre, at alle mennesker verden over opnår lige rettigheder.

Forrige artikel FKN til Lomborg: Nej tak til 14 millioner kroners old news FKN til Lomborg: Nej tak til 14 millioner kroners old news Næste artikel Jurist: Alle lande krænker menneskerettigheder Jurist: Alle lande krænker menneskerettigheder