Pension Danmark: Med blended finance kan vi realisere FN’s Verdensmål i 2030

DEBAT: Partnerskaber om blended finance, hvor offentlige midler, udviklingsbistand, investeret i bæredygtige projekter sammen med private midler er et afgørende omdrejningspunkt i realiseringen af FN's Verdensmål i 2030, skriver Torben Möger Pedersen.

Af Torben Möger Pedersen
Administrerende direktør, PensionDanmark

Der er et stort behov for bæredygtige investeringer i udviklingslande verden over og tilsvarende store muligheder for institutionelle investorer. Samtidig er involvering af private midler i langt større stil end hidtil helt afgørende, hvis vi i 2030 skal kunne fejre realiseringen af FN's Verdensmål.

Traditionelt har det været vanskeligt for private investorer at deltage i udviklingsprojekter. Pensionsselskabers primære formål er at levere gode pensioner til medlemmerne i deres alderdom, og derfor er hovedmålet det bedste afkast i forhold til risici knyttet til investeringerne.

Og risiciene ved investeringer i udviklingslande er normalt langt større end i for eksempel Europa og Nordamerika. Men med blended finance er det muligt at afdække både opførelses- og driftsrisici samt politiske og regulatoriske risici.

Blended finance forankres i stærke partnerskaber
I de konkrete projekter kan man placere de offentlige midler som den yderste del af kapitalstrukturen eller skævdele afkastet, så en eventuel upside på et projekt ud over det forventede afkast tilfalder de offentlige midler først, mod at de private investorer har en vis beskyttelse mod en eventuel downside.

Ved at udnytte den model i stor stil ser pensionsselskaber, som investorer ned i et investeringskatalog ud over det sædvanlige med store muligheder for danske virksomheder og dansk knowhow over det meste af verden.

Blended finance skal forankres i stærke partnerskaber mellem det private erhvervsliv og investorerne på den ene side og på den anden side den offentlige sektor, der rummer en række stærke kompetencer inden for identifikation og finansiering af investeringer i lande med usikre rammevilkår.

Pension Danmark har i en årrække haft et omfattende samarbejde med IFU, der gør investeringer i udviklingslande mere attraktive og gennemførbare for en institutionel investor som Pension Danmark. Ganske som Pension Danmark samarbejder med A.P. Møller Holding om investeringer gennem Africa Infrastructure Fund.

Partnerskaber i større skala
Pension Danmarks erfaringer bekræfter, at rodfæstede partnerskaber åbner betydelige muligheder, der ellers ikke er tilgængelige for danske institutionelle investorer. Pension Danmark samarbejder med IFU om investeringer kloden rundt gennem Klimainvesteringsfonden, Danish Agri-business Fund og Danish SDG Investment Fund.

Disse fonde har gennemført meget forskellige investeringer, for eksempel en vindmøllepark i Lake Turkana i Kenya, en solcellepark i Vicuña i Chile, vindmøller i Sainshand i Gobiørkenen i Mongoliet, landbrug i Kina og Chile samt frysetørrede grøntsager i Indien. Investeringer der alle er baseret på faglige kompetencer i IFU.

Partnerskaberne om blended finance sikrer, at investeringerne har en afkast- og risikoprofil, der passer ind i Pension Danmarks overordnede aktivsammensætning, og samtidig er attraktive sammenlignet med investeringer i mere traditionelle markeder.

Samtidig giver partnerskaberne de offentlige myndigheder mulighed for at investere i flere og større projekter, end der ellers ville være mulighed for.

Disse partnerskaber bidrager naturligvis til Verdensmålene, men for at vi for alvor får effekt i forhold til at sikre, at den globale opvarmning holder sig under 1,5 procent, skal partnerskaberne op i en langt større skala både i forhold til fondenes og investeringernes størrelse.

Det er et meget vigtigt næste skridt for kommende partnerskaber om blended finance, og den videre proces bygger på gode erfaringer.

Forrige artikel IFU: Der er brug for private investeringer i udviklingslande IFU: Der er brug for private investeringer i udviklingslande Næste artikel DIIS: Der er behov for en dosis realisme i debatten om blended finance DIIS: Der er behov for en dosis realisme i debatten om blended finance