PlanBørnefonden: Samarbejde med fonde truer ikke vores uafhængighed

DEBAT: Vi kan ikke genkende Anders Ladekarls billede af, at fondes krav til NGO'er udfordrer uafhængighed. Vi har skabt store succeser ved at samarbejde med fonde, så længe det er det rigtige match mellem NGO og fond, skriver programdirektør Anne Smith Petersen.

Af Anne Smith Petersen
Programdirektør i PlanBørnefonden

Anders Ladekarl udtrykker i Altinget bekymring for, at fondenes stigende krav til, hvordan deres midler skal anvendes, og dokumentation for, at de gør en forskel, kan være en trussel mod NGO'ernes uafhængighed. Det billede har vi i PlanBørnefonden svært ved at genkende.

Vores erfaring er, at det netop er gennem langsigtede, strategiske samarbejdsaftaler, at vi kan gøre en kæmpe forskel og for alvor rykke udviklingsarbejdet.

Et eksempel er vores samarbejde med Poul Due Jensens Fond om at sikre adgang til vand i fjerntliggende landsbyer i Togo. Fonden har ekspertisen til at levere pumper og de tekniske løsninger, og vi ved, hvordan vi får lokalbefolkningen engageret og kan undervise dem i sanitet og hygiejne. Det har indtil videre været så stor en succes, at vi har underskrevet en langvarig aftale, der giver os friheden til at eksperimentere med nye løsninger.

Netop nu er vi for eksempel i gang med at teste solcelledrevne vandpumper, der kan sikre vand til de landsbyer, der ikke er store nok til at få etableret de gængse systemer. Hvis det virker efter hensigten, har vi løsningen på, hvordan en stor del af verdens mest isolerede landsbyer får vand. Det er i den grad virkningsfuldt.

Intet monopol på udvikling
Vi NGO'er har det rart med et selvbillede, der bekræfter os i, at vi er de bedste til at skabe udvikling. Det er vi også, det er bare ikke noget, vi har monopol på. Og selvfølgelig kan vi blive skarpere af at samarbejde med andre, der kan komplimentere os. Det ligger sådan set som en fast del af FN's strategi (verdensmål 17), at vi skal indgå partnerskaber for at sikre den størst mulige effekt at vores indsats.

Anders Ladekarl har ret så langt, at fondene skal være risikovillige og give muligheder for at afprøve nye metoder. Men det står ikke i modsætning til at måle på effekten af vores indsats. Det kan netop være med til at skabe nye løsninger, hvis vi laver effektive målinger af vores pilotprojekter. Her giver et langsigtet samarbejde også mulighed for over tid at turde fejle og lære af det, når det sker.

Det rigtige match
Ligesom i et godt ægteskab, er det vigtigt at finde det rigtige match, hvis partnerskabet skal holde. Her er det vores opgave som NGO at finde en kobling mellem os og fondene, så de ikke finansierer noget, der ikke passer til dem og ikke matcher vores strategi. Det kræver en tæt og konstruktiv dialog. Det kræver ressourcer, men det handler ikke kun om at retfærdiggøre over for fondene, at vi bruger deres penge forsvarligt.

Gennem de rigtige partnerskaber får vi også andet end penge fra fondene. Poul Due Jensens Fond har for eksempel udvalgt syv NGO'er, de har længerevarende samarbejde med, hvoraf vi er den eneste danske. Sidste år samlede de os alle sammen, så vi kunne videndele, hvilket var en meget positiv oplevelse. Den slags initiativer kræver også ressourcer hos fondene.

Så set fra vores hjørne af NGO-verdenen er fondenes større krav ikke et problem for vores uafhængighed. Det langsigtede samarbejde giver muligheder og ikke begrænsninger, så længe der er et match mellem fondenes og vores strategi, som er understøttet af dygtige medarbejdere på begge hold.

Forrige artikel Tidligere ambassadør: Nu skal Udenrigsministeriet atter styrkes Tidligere ambassadør: Nu skal Udenrigsministeriet atter styrkes Næste artikel A-kasse: Opholdskravet består ikke testen i virkeligheden A-kasse: Opholdskravet består ikke testen i virkeligheden
Nu går EU i gang med en ny strategi:

Nu går EU i gang med en ny strategi: "Der er masser af muligheder i Afrika"

UDVIKLING: En ny, omfattende strategi, der officielt skal skabe ligeværd mellem EU og Afrika, skal samtidig udnytte mulighederne mod syd. Vi skal tænke mere positivt om Afrika, siger kommissæren, som netop har besøgt Danmark. EU's egne interesser fylder stadig mere i arbejdet med Afrika, siger ekspert.