UNDP roser dansk innovation: Derfor starter verdensmåls-rejsen i Danmark

DEBAT: Den private sektor i Danmark er verdenskendt for at arbejde med bæredygtighed. Men førerpositionen må ikke blive en sovepude, så danske virksomheder går glip af verdensmålenes mange gevinster, skriver Camilla Brückner fra UNDP.

Af Camilla Brückner
Direktør for UNDP's nordiske repræsentationskontor

I 2015 blev alle FN's medlemslande enige om 17 verdensmål, der formulerer klodens største miljømæssige og sociale udfordringer og behov.

Flere og flere virksomheder ser i stigende grad disse mål som en løftestang for innovation, vækst og øget konkurrenceevne.

Men hvorfor er den private sektor relevant for FN-organisation UNDP’s arbejde med verdensmålene? Og hvorfor mener vi, at danske virksomheder kan spille en afgørende rolle for at skabe en bæredygtig udvikling for alle verdens lande?

Bedre forretning, bedre verden
I verdens udviklingslande står den private sektor ifølge OECD i gennemsnit for 90 procent af alle jobs, 80 procent af alle kapitalstrømme samt 60 procent af bruttonationalproduktet.

Det er derfor afgørende, at den private sektor agerer på en bæredygtig og inkluderende måde, hvor de tager hensyn til miljøet og inddrager verdens fattige som medarbejdere, aftagere af produkter og services eller som underleverandører, hvis vi skal bevæge os mod en mere bæredygtig verden.

Med verdensmålene har den private sektor fået et afsæt for at udvikle og implementere virksomhedsdrevne løsninger, der retter sig mod verdens største bæredygtighedsudfordringer og behov.

Eksempelvis arbejder danske Bluetown med at sætte solcelledrevne parabolmaster op og levere internetforbindelser til en overkommelig pris til beboere i afsondrede landsbyer i især Afrika og Indien. Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) anslår, at 52 procent af verdens befolkning i dag ikke har internetadgang, så denne løsning vil kunne hjælpe lokale sundhedsklinikker markant og mindske fejldiagnosticeringer med op til 80 procent.

Ved at fokusere på at finde de enkelte virksomheders potentiale og operationalisere verdensmålene i konkrete forretningsmodeller og produkter kan danske virksomheder få del i de over 12.000 milliarder amerikanske dollar (svarende til omkring 72 billioner danske kroner, red.), som man ifølge The Sustainable Development Commission mener, målene åbner op for og bidrage til en bæredygtig udvikling.

UNDP har sammen med Industriens Fond skabt programmet SDG Accelerator, der skal hjælpe en række små og mellemstore danske industrivirksomheder med at skabe ny forretning i regi af verdensmålene og være inspiration for andre danske og udenlandske virksomheder. Programmet skal vise, at verdensmål er god forretning, og at det samtidig er muligt at skabe bæredygtig vækst.

Verdensmålsrejsen starter i Danmark
Danmark danner rammen for begyndelsen på denne rejse, og det er oplagt for UNDP at starte i Danmark, hvor den private sektor har et højt modenhedsniveau i forhold til at engagere sig i bæredygtighed. Det skyldes blandt andet de nordiske landes demokratiske system og ledelseskultur samt vores tradition for at samarbejde, indgå partnerskaber og involvere interessenter, der fremmer kooperative tilgange til erhvervslivet.

Danske styrkepositioner som effektiv fødevareproduktion, sundhedsteknologi samt affalds-, vand- og energiløsninger er ydermere eksempler på sektorer, som UNDP ser potentiale i.

Flere virksomheder i programmet arbejder inden for disse sektorer. Desmi Ro-Clean vil for eksempel bruge sin knowhow fra olieopsamling til at finde innovative løsninger til udfordringen med plastikforurening i asiatiske floder. Efterspørgslen efter bæredygtige løsninger er med verdensmålene formaliseret, konkretiseret og øget i hele verden. Det giver enestående muligheder for dansk erhvervsliv – muligheder der kræver fokuserede indsatser.

Hertil er det tanken, at det skal inspirere andre virksomheder til at gå samme vej både i Danmark og andre lande. Den danske førerposition må ikke fungere som en sovepude.

Vi tager derfor arbejdshandskerne på sammen med danske virksomheder. Jo hurtigere virksomhederne kommer i gang, jo bedre kan Danmark blive et foregangsland for innovation og medvirke til at skabe nye forretningsmuligheder, der kan bidrage til at indfri verdensmålene.

Forrige artikel Care Danmark: Nej, dansk mælk er ikke kun skidt for Afrikas udvikling Care Danmark: Nej, dansk mælk er ikke kun skidt for Afrikas udvikling Næste artikel Unicef: Visionære virksomhedsledere tager medansvar for verden Unicef: Visionære virksomhedsledere tager medansvar for verden