Debat

Institut for Menneskerettigheder: Vi må og skal insistere på, at verdensmålene også er for LGBT+

Seksualitet og kønsidentitet nævnes ikke i hverken verdensmålene eller internationale konventioner, selvom LGBT+-personers rettigheder er under intensiveret pres. Derfor må vi insistere på staters ansvar for at sikre beskyttelse af alle borgeres universelle rettigheder, skriver Louise Holck.

Det er bydende nødvendigt at kæmpe for ligebehandling og beskyttelse af 
seksuelle minoriteter inden for rammerne af de eksisterende, brede 
konventioner, skriver Louise Holck.<br>
Det er bydende nødvendigt at kæmpe for ligebehandling og beskyttelse af seksuelle minoriteter inden for rammerne af de eksisterende, brede konventioner, skriver Louise Holck.
Foto: Institut for Menneskerettigheder
Louise Holck
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

”Leave no one behind” var det styrende princip i udformningen af FN’s verdensmål i 2015. Trods den inkluderende ordlyd og verdensmålenes vigtige ambition om at favne alle, omfatter målene ikke en direkte henvisning til LGBT+-personer.

Det er desværre ikke overraskende. Verdenssamfundet havde ganske enkelt aldrig evnet at finde sammen om de 17 mål for en bedre og mere bæredygtig verden i 2030, hvis LGBT+-personer var blevet nævnt i den ellers så ambitiøse tekst.

En opgørelse fra den internationale organisation ’The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association’ (ILGA) illustrerer holdningskløften: På globalt plan har over 60 FN-medlemslande fortsat forbud mod homoseksualitet, heraf 11 med risiko for dødsstraf.

Temadebat

Overalt i verden oplever queerpersoner diskrimination og hadforbrydelser på grund af køn, identitet og seksuel orientering. Men i verdensmålene bliver ordene “LGBTQ”, “queer” eller “seksualitet” aldrig nævnt sort på hvidt.

Derfor spørger Altinget: Svigter verdensmålene LGBTQ-rettigheder?

Du kan se det fulde oplæg for debatten og panelet her.

Den store splittelse er også den mest centrale forklaring på, at det internationale samfund heller aldrig har nedfældet en LGBT+-konvention på samme måde, som vi i efterkrigstiden har set skabelsen af juridisk bindende internationale konventioner for andre, udsatte grupper – børn, kvinder, flygtninge, etniske mindretal og mennesker med handicap.

Intensiveret pres på LGBT+

Behovet for øget juridisk beskyttelse af LGBT+-personer er stort. På flere kontinenter strammer myndigheder grebet om seksuelle mindretal og kønsminoriteter, samtidig med at omfanget af hadforbrydelser stiger.

Så sent som i marts skærpede Ugandas parlament landets lovgivning imod LGBT+-personer, så homoseksuelle og transpersoner under visse omstændigheder nu risikerer dødsstraf. I forvejen kunne homoseksualitet straffes med livsvarigt fængsel.

Ud over Uganda har over 30 andre afrikanske lande og de fleste lande i Mellemøsten i mange år kriminaliseret homoseksuelle forhold, og også i dele af Østeuropa ganske tæt på Danmarks grænser ses en intensiveret forfølgelse og massive krænkelser af LGBT+-personers rettigheder.

Verdenssamfundet havde aldrig evnet at finde sammen om verdensmålene for 2030, hvis LGBT+-personer var blevet nævnt i den ellers så ambitiøse tekst

Louise Holck, direktør, Institut for Menneskerettigheder

I december sidste år forbød Ruslands regering alle russere at ”promovere” eller ”rose” homoseksuelle forhold – en skærpelse af den oprindelige lovgivning fra 2017.

Allerede dengang fastslog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at lovgivningen var diskriminerende, øger homofobi og var et brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Alligevel er Ruslands lovgivning nu skærpet yderligere, ligesom Polen siden 2019 gradvist har indført flere og flere såkaldte ”LGBT-frie zoner” i en række byer, kommuner og provinser.

Uganda, Rusland og Polen er eksempler på et globalt mønster. Overalt i verden forfølges homoseksuelle og transpersoner, og mange steder har LGBT+-personer ingen ret til hverken frihed, lighed eller personlig sikkerhed.

LGBT+-personer fængsles, forfølges og udsættes for vold. De nægtes retten til selv at træffe egne valg i forhold til familieliv og parforhold. Og de forhindres i at ytre sig, at forsamle sig og leve åbent som dem, de er.

Kamp inden for de eksisterende rammer

I manglen af juridisk bindende konventioner, der eksplicit ville kunne fremme og beskytte LGBT+-personer i de ratificerende lande, er det bydende nødvendigt at kæmpe for ligebehandling og beskyttelse af seksuelle minoriteter inden for rammerne af de eksisterende, brede konventioner, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Med konventionerne i hånden må vi både i internationalt og nationalt regi holde stater op på deres grundlæggende ansvar for at beskytte egne borgere. Vi må vedblivende insistere på, at alle borgere har universel ret til for eksempel familieliv, ret til at forsamle sig, til at ytre sig, til at eksistere.

Læs også

I Danmark har Institut for Menneskerettigheder mandat fra Folketinget til at arbejde for ligebehandling af LGBT+-personer. Vi arbejder løbende på at fremme, evaluere og overvåge rettigheder og levevilkår for køns- og seksuelle minoriteter i Danmark og har mandat til at indbringe sager for Ligebehandlingsnævnet, når vi støder på ulovlig forskelsbehandling. Det sker blandt andet gennem vores rådgivningstelefon Diskriminationslinjen, som alle borgere i Danmark kan kontakte gratis, hvis de oplever forskelsbehandling.

Danmark må gå forrest

I de senere år er LGBT+-personers rettigheder blevet styrket væsentligt i Danmark. Der er blandt andet vedtaget lovgivning, som beskytter LGBT+-personer bedre mod diskrimination og hadforbrydelser og sikrer fremskridt på familieretsområdet.

Alligevel lever LGBT+-personer stadig udsat i Danmark og oplever diskrimination, hadefulde ytringer og hadforbrydelser. Især ved vi fra vores tidligere undersøgelser, at transpersoner, interkønnede og nonbinære er særligt udsatte grupper.

Overalt i verden forfølges homoseksuelle og transpersoner, og mange steder har LGBT+-personer ingen ret til hverken frihed, lighed eller personlig sikkerhed

Louise Holck, direktør, Institut for Menneskerettigheder

Arbejdet er derfor langtfra fuldført, hverken i Danmark eller internationalt. Og heldigvis er der fortsat mulighed for positive forandringer. Blandt andet kunne tidsskriftet The Economist for nyligt berette, hvordan krigen i Ukraine har været med til at ændre ukrainernes syn på homoseksuelle – i erkendelse af, at mange ukrainske soldater tilhører LGBT+-gruppen, og fordi homofobi forbindes med russisk propaganda.

Det har ifølge tidsskriftet blandt andet betydet, at det ukrainske parlament lige nu arbejder på at udforme lovgivning, der vil tillade homoseksuelle at indgå i registreret partnerskab, hvilket for mange ukrainere blev betragtet som utænkeligt for blot få år siden.

Holdninger kan altså hurtigt flytte sig i uforudsigelige retninger – også positive – i en verden præget af opbrud og usikkerhed. Samtidig kan vi se, at LGBT+-gruppen vinder styrke i kampen for ligebehandling, både i Danmark og rundt omkring i verden.

Dertil kommer, at selvom verdensmålene ikke eksplicit nævner LGBT+, så er de 17 mål formentlig den mest inkluderende tekst, som FN-medlemslandene til dato er fundet sammen om. Dermed har målene reelt potentiale til at favne langt flere grupper, end dem, der konkret nævnes – herunder også LGBT+.

Som foregangsland er det helt afgørende, at Danmark understøtter de statslige institutioner og civile kræfter, som både nationalt og internationalt formår at flytte holdninger gennem lokalt Ngo-arbejde og politisk aktivisme. Og at vi i både nationale og internationale partnerskaber sammen insisterer på positiv forandring – så vi kommer tættere på verdensmålenes ambition om, at ingen bliver ladt tilbage.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Louise Holck

Direktør, Institut for Menneskerettigheder, bestyrelsesmedlem, Dignity, medlem, 2030-Panelet
cand.jur. (Københavns Uni. 1990), journalistisk tillægsuddannelse (DJH 1992), MPA (CBS 1999)

0:000:00