Borgmester: Hvorfor skal vi vente, til Arne er slidt ned?

DEBAT: Hvis vi glemmer arbejdsmiljøet, forslår retten til tidligere pension som en skrædder i helvede, skriver Københavns sundheds- og omsorgsborgmester.

Af Sisse Marie Welling (SF)
Sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune

De fleste har hørt om Arne. Den hårdtarbejdende bryggeriarbejder, som efter mange års hårdt arbejde er fysisk i knæ.

Arne er blevet billedet på de mange danskere, der er i risiko for nedslidning efter et langt og hårdt arbejdsliv, men hvor dåbsattesten endnu ikke giver ret til at gå på pension. Der er langt fra Arnes 59 år til en pensionsalder på 67 år. For langt.

Som sundheds- og omsorgsborgmester i hovedstaden bakker jeg naturligvis op om regeringens ambition om at give Arne, Anna og alle de andre, som har behovet, en ret til at gå tidligere på pension. Og jeg bakker op om SF og andres forslag om at sætte en øvre grænse for, hvor meget pensionsalderen må stige de kommende år.

Men hvorfor vente med at række hånden ud til Arne og de andre, til det er for sent? Hvorfor ikke sætte ind med tiltag, der rent faktisk giver hårdtarbejdende danskere mulighed for at trække sig tilbage, før de er løbet tør for både tid og kræfter til at nyde alderdommen?

Hvis den kommende tilbagetrækningsreform skal give mening, skal den gå på to ben. Ét ben, der giver ret til tidlig pension og et loft over en stigning i pensionsalderen. Og et andet ben, der giver Arne og de andre et arbejdsliv, der også er til at holde ud, så længe de er der.

Glem ikke arbejdsmiljøet
Vi skal sørge for, at vi alle kan have et holdbart og attraktivt arbejdsliv. Et arbejde, der tillader en god balance mellem arbejdsliv og fritid. Et arbejde, hvor der er fokus på at skabe attraktive rammer og styrke medarbejdernes sundhed og trivsel.

For hvis vi glemmer arbejdsmiljøet, så forslår en ret til at gå et par år før på pension som en skrædder i helvede: Alt for mange danskere vil blive nedslidt fysisk eller psykisk langt før pensionsalderen. Det er ikke alene skidt for den enkelte – det er også skidt for samfundet. 

Min appel til regeringen er derfor, at de sætter meget mere fokus på arbejdsmiljø og sundhed. Og i al beskedenhed har vi gjort os en række gode erfaringer i Københavns Kommune, som regeringen er mere end velkommen til at lade sig inspirere af.

Vi har indført fleksibel arbejdstid og sørget for mere elastik i kalenderen. Det er vigtigt for den enkeltes trivsel, at vagtplanen passer bedre ind i den livssituation, som man står i.

Medarbejdere får luft i skemaet
Det kan betyde nedsat tid, når man har små børn, der skal hentes og bringes. Det kan også betyde ekstra timer for de medarbejdere, der har luft i skemaet til at påtage sig mere arbejde og brug for at tjene lidt ekstra.

Vi har også sørget for et sundt måltid mad til nattevagterne. Det har vi gjort, for vi ved, at den rigtige mad og drikke faktisk kan mindske mange af de negative påvirkninger, som skæve arbejdstider kan have.

I det hele taget prøver vi at understøtte, at det bliver nemmere for vores medarbejdere at tage de sunde valg. Derfor har vi blandt andet også indført obligatorisk træning i arbejdstiden for alle medarbejdere i ældreplejen.

Det er med til at forbedre medarbejdernes muskelstyrke og dermed ruste dem bedre til det fysisk belastende arbejde. Indsatsen har vist meget positive resultater, og medarbejderne er glade for det. Ikke alene holder de til mere på en hård arbejdsdag, de døjer også med færre smerter, og deres søvn bliver bedre. De får det kort sagt bedre fysisk.

Skab bedre rammer for seniorer på arbejdsmarkedet
Vi investerer i vores medarbejdere, mens de er på arbejdsmarkedet. Fordi vores hårdtarbejdende sosu'er ikke skal slides ned på grund af lange arbejdsdage med skæve arbejdsstillinger og ingen tid til genopbyggende træning. Det skal vi som samfund og som arbejdsgivere tage ansvar for og hånd om.

Og vi er langt fra i mål. Når de kommende budgetforhandlinger i Københavns Kommune meget snart går i gang, går jeg til forhandlingsbordet med endnu et initiativ, der skal hjælpe medarbejderne med at få det gode arbejdsliv – også i den sidste tid på arbejdsmarkedet.

Jeg vil give flere af vores ældre social- og sundhedshjælpere mulighed for at gå ned i tid, mens de beholder en fuld pensionsindbetaling. Nedsat tid kan være den ændring i hverdagen, der gør arbejdet mere overkommeligt, og måske det, der gør, at den ældre medarbejder har mod på at blive lidt længere. Med forslaget afsætter vi midler, som skal dække udgiften til den fortsatte pensionsindbetaling, så flere arbejdspladser støtter op om tiltaget.

Gode og sunde rammer for vores arbejdsliv er alt for længe blevet tilsidesat. Det er skævt. Pensionsalderen stiger i disse år. Hvis det skal hænge sammen i den virkelige verden, skal der tænkes i bedre rammer for arbejdslivet.

Arbejde skal ikke være noget, som vi bare holder ud. Det er det alt for stor del af livet til.

Forrige artikel FOA: Ældreområdets model har udlevet sin tid FOA: Ældreområdets model har udlevet sin tid Næste artikel Aktører: Coronakrisen har gavnet silonedbrydning i praksis Aktører: Coronakrisen har gavnet silonedbrydning i praksis