Cykling uden alder: Ny ældrepolitik skal give ældre ret til vind i håret

DEBAT: Politikanbefalinger og eksempler på et godt ældreliv handler i høj grad om livet inde på plejehjemmet. Husk livet uden for plejehjemmets fire vægge, mener Cykling uden alder.

Af Søren Steffensen og Dorthe Olander
Ledere og udviklere, Cykling uden alder

Det er vigtigt at formulere en ny vision for, hvordan et menneske på plejehjem kan blive ved med at have et liv også uden for plejehjemmets fire vægge. Så når sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) indkalder til topmøde om en ny ældrepolitik, så skal "vind i håret" på dagsordenen.

I dag baserer tankerne om et liv på plejehjem sig i store træk på Ældrekommissionens rapport fra 2012 om livskvalitet og medbestemmelse på plejehjem. En rapport, der var god og vigtig dengang. Men der er sket meget siden.

Næsten hele rapportens politikanbefalinger og eksempler på godt ældreliv handler om et liv inde på plejehjemmet. Kun en lille bitte del handler om et liv uden for plejehjemmets fire vægge.

Det er næsten umulig opgave, som vi som samfund beder nogle om at løse. At 40, 60 eller 100 forskellige menneskers liv skal kunne rummes inden for de samme rammer.

En ny ældrepolitik skal sætte nye tidssvarende rammer. Livet uden for matriklen skal beskrives og prioriteres politisk, fagligt og ressourcemæssigt.

Åbner et uforløst potentiale
I foreningen Cykling uden alder har vi hver dag siden 2014 arbejdet på at sikre ældre vind i håret.

Ret til vind i håret handler ikke "bare" om at få frisk luft, selvom det mange steder på plejehjem er en mangelvare for beboerne. Det handler også – eller især – om, at når vi bliver gamle og afhængige af andres hjælp, så har vi stadig brug for individuelle sjove, skægge, rolige, vilde oplevelser med andre mennesker.

At sætte fokus på det åbner for et stort uforløst potentiale for et godt ældreliv. Samtidig er det en stor gevinst for familier og andre, der har et menneske på plejehjem kært.

For personalet og hele ældresektoren giver det også nye muligheder for at få viden om og indblik i de mennesker, som man skal pleje og drage omsorg for.

De seneste ugers eksempler på forfærdelig pleje kræver selvfølgelig også nye løsninger og er vigtigt. Men det er ikke dér, at foreningen Cykling uden alder har viden og erfaring. Det har vi derimod, når det gælder muligheden for vind i håret. Og det ene kunne smitte af på det andet.

Har ikke råd til at lade være
I 2019 var 30.000 mennesker med som passagerer på en rød rickshawcykel i Cykling uden alder.

Passageren bor på plejehjem, og en oplært cykelpilot træder i pedalerne. Cykelpiloten er en frivillig, en nabo til beboeren, en god ven eller familien. Nogle steder cykler personalet også, hvis de får lov af ledelsen (og har lyst).

Cykelpilot og passagerer tager på cykeltur forbi markerne, der bliver høstet, ned på havnen eller ind til byens jazzfestival. Undervejs snakkes, synges og hilses på de mange, der smiler og vinker til én.

Men er individuelle oplevelser i det fri ikke en luksus – eller flødeskum – som vi ikke har råd til eller har for travlt til og har for få ressourcer til? Nej. Vi har slet ikke råd til som samfund at lade være.

For de ældre er det en gevinst. Det styrker Esthers værdighed og livskvalitet både at være på cykeltur og komme hjem til plejehjemmet efter en oplevelse på cyklen.

Hun plever at kunne følge med i, hvad der sker i byen: "Nå, de har revet smedens hus ned". Grethe sanser og stimuleres af for eksempel duften af høstet havre, regnen på næsen, lyden af en solsort og snakken undervejs. 

De frivillige cykelpiloter beskriver cykelturene som en ren win-win. "Vi får ligeså meget ud af det, som de ældre gør," er en hyppig kommentar, når vi undersøger, hvorfor du melder dig som cykelpilot i Cykling uden alder. Hver dag hører vi historier fra cykelpiloter om, hvor rørt de bliver, hvor sjovt de har det og hvor stor en gave det er at gøre en forskel.

Skotlands regering prioriterer projektet
Undersøgelser viser, at personalets arbejdsglæde stiger, når cykelture bliver en del af hverdagen og de enten cykler med de ældre eller bare oplever den forandring, der sker på en cykeltur. "Tænk, at vi skulle have Cykling uden alder til at se Palles ressourcer", som en teamleder sagde for nogle år tilbage.

I Skotland har regeringen politisk prioriteret Cykling uden alder (Cycling Without Age) i deres ældrepolitik. Det samme har flere stater i USA.  En nylig skotsk undersøgelse viser, at der er markant forskel på en beboers humør og velbefindende på de dage, hvor hun har været på cykeltur i forhold til de dage, hvor hun ikke har været på tur.

De 7.000 cykelpiloter i Cykling uden alder og de 16.000 ture, der blev kørt i 2019, er næsten ligeså forskellige, som der er mennesker til. Vi er ikke ens, og vi bliver ikke mere ens, når vi får brug for hjælp til at klare hverdagen og må flytte på plejehjem.

Nogle har sejlet på de syv verdenshave og kan lide en tur på havnen og en frisk vittighed. Andre har passet blomster og nyder byparkens flora. Nogle har ikke så meget sprog, men begynder at både synge og tale, når de sidder på cyklen.

Lad være med politisk civilsamfundsstrategi
En ny ældrepolitik må og skal indeholde en vision om, hvordan plejehjem bliver rustet til at kunne hjælpe beboere med et liv også uden for plejehjemmet. For eksempel ved at tage imod engagerede cykelpiloter.

Men lad for alt i verden være med at lave en politisk civilsamfundsstrategi, der skal sikre frivillige ressourcer til plejehjemmene. Tænk nyt. De cykelpiloter, der melder sig frivilligt, får ikke penge for at invitere de ældre med som passager. De bliver heller ikke tvunget til at køre med nogle bestemte. De får ikke besked på at løse en velfærdsopgave eller være en ressource i et presset system.

De cykler "bare", fordi det giver så god mening. Det er praktisk og konkret. De elsker selv at cykle og komme ud i frisk luft og opleve noget. Så engagementet er der. "Jeg håber, der kommer nogle og cykler med mig, når jeg får brug for det," som en 53-årig mand og cykelpilot fortæller.

Og det er præcis det, der skal forme en ny ældrepolitik. Folk vil engagere sig. De håber på forandring og vil gerne være med til at ændre den måde, som vi lige nu bedriver plejehjem og ser ældreliv på.

Så kig til Skotland. Understøt "vind i håret", for det sker ikke af sig selv. Der står 450 cykler på plejehjem i hele landet. Potentialet er enormt.

Forrige artikel Debat: Man kan hverken fyre eller betale sig til omsorg Debat: Man kan hverken fyre eller betale sig til omsorg Næste artikel Faglige Seniorer: Hvis I gør det attraktivt for ældre at arbejde, kan de betale Arnes pension Faglige Seniorer: Hvis I gør det attraktivt for ældre at arbejde, kan de betale Arnes pension