Magnus Heunicke: Snuptag løser ikke personalemanglen i ældreplejen

DEBAT: Mindre detailstyring og mere faglighed og omsorg kan rette op på personalemangel og rekrutteringsudfordringer i ældreplejen, skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Af Magnus Heunicke (S)
Sundheds- og ældreminister

Det er i mødet mellem mennesker, at den gode ældreomsorg finder sted. Men alt for ofte bliver omsorgen trængt i baggrunden, når medarbejderne skal bruge tid på skemaer og unødvendig dokumentation fremfor at være der, hvor deres job giver størst mening – blandt de ældre.

Vi har brug for, at flere har lyst til at arbejde i ældreplejen. Frem mod 2030 bliver vi 18.000 flere ældre over 75 år om året. Det skal vi glæde os over, men det betyder samtidig, at der i fremtiden vil være flere, som lever med kroniske sygdomme, er svækkede og har behov for at modtage en pleje og omsorg af høj kvalitet.

Jeg har besøgt både plejehjem og sygehuse og oplevet den stærke faglighed og det store engagement, som dygtige sosu-assistenter og sosu-hjælpere yder i forhold til den enkelte borger. Men jeg har også bidt mærke i, at personalet løber stærkt. Og jeg har hørt de mange beretninger om, at de ofte løber alt for stærkt.

Sosu-assistenterne og sosu-hjælperne mangler nye kollegaer. Omkring 30 procent af de stillinger, der bliver slået op som sosu-assistent, bliver ikke besat, viser tal fra december 2019 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star). Den udvikling skal vi have vendt, for behovet for sosu-assistenter og sosu-hjælpere bliver kun større i årene, der kommer.

Opgaven handler om mere end økonomi
For regeringen er det en kerneværdi, at alle borgere kan gå alderdommen trygt i møde og kan være sikre på at modtage en ældrepleje af høj kvalitet. Derfor har vi sikret en bund under velfærden og afsat penge til, at kommunerne kan ansætte flere medarbejdere, når der bliver flere ældre.

Men vi må også være ærlige og sige, at det handler om mere end økonomi, hvis vi skal løse den kæmpe opgave, det er at tiltrække de nødvendige varme hænder til ældreplejen.

Alt for mange medarbejdere i ældreplejen oplever, at de må tilsidesætte deres faglige vurderinger af, hvor deres arbejdsindsats gør størst gavn på grund af begrænset albuerum og for lidt tillid til deres faglighed.

Det risikerer at gå ud over nærheden til de ældre. Over medarbejdernes faglige stolthed. Og det gør det svært at tiltrække nok unge til faget.

I alt for mange år har der fra politisk hold været en opfattelse af, at vi kan effektivisere og detailstyre os til en smartere opgaveløsning i ældreplejen. Den opfattelse vil regeringen tage et opgør med.

Medarbejderne skal sættes fri
Derfor har regeringen blandt andet varslet en nærhedsreform, hvor vi vil skrue ned for detailstyringen og op for nærhed og faglighed.

Vi vil sætte medarbejderne i plejesektoren fri og lade dem gå foran, når det gælder behovet for at nytænke opgaveløsningen. For det er ofte i det nære, at de nye og bedre måder at udføre arbejdet på opstår.

Jeg er overbevist om, at det vil styrke arbejdsglæden i ældresektoren. Og forhåbentlig betyder det, at flere unge vil få øje på, at der både er gode jobmuligheder og stor mening i arbejdet med ældre.

Til foråret kommer en task force, nedsat af regeringen, KL og Danske Regioner, med bud på, hvordan der kan uddannes og ansættes flere social- og sundhedsmedarbejdere.

Jeg ser frem til at høre deres forslag, for opgaven med at få mere uddannet personale til ældreplejen er så vigtig, at vi skal have alle gode ideer på bordet.

Vi får ikke løst personalemanglen i ældreplejen med et snuptag. Men vi har taget hul på opgaven, og nye tiltag er på vej. Det skylder vi medarbejderne. Og det skylder vi vores ældre.

Forrige artikel Sygeplejerske: Fagbosser skal adoptere hele ideen med omsorgsguldmine Sygeplejerske: Fagbosser skal adoptere hele ideen med omsorgsguldmine Næste artikel Lægeforening: Ansvaret skal være på plads, når vi flytter opgaver mellem faggrupper Lægeforening: Ansvaret skal være på plads, når vi flytter opgaver mellem faggrupper
Nyt ældretopmøde i 2021

Nyt ældretopmøde i 2021

TOPMØDE: Sundheds-og Ældreministeriet bekræfter, at efterårets ældretopmøde skal følges op af nyt topmøde. Nye initiativer skal i første omgang rulles ud i de tre kommuner, som regeringen lægger op til at give fuld frihed på ældreområdet.