Ny debat: Hvordan skaffer vi nok varme hænder til at fremtidssikre ældreplejen?

TEMADEBAT: Regeringen har nedsat en taskforce, som skal sikre flere social- og sundhedsmedarbejdere. I en ny debat giver centrale aktører deres bud på, hvordan de vil håndtere personalemanglen.

Ældreplejen lider under personalemangel og rekrutteringsvanskeligheder, som tegner sig til at blive værre i takt med den demografiske udvikling.

Gennem trepartsaftaler og overenskomstaftaler har aktører forsøgt at gøre sosu-uddannelserne mere attraktive. Og som en del af sidste års økonomiaftale aftalte regeringen, KL og Danske Regioner, at de ville nedsætte en taskforce, der skal give bud på, hvordan der kan uddannes og ansættes flere social- og sundhedsmedarbejdere over de kommende år.

Taskforcen, der skal afrapportere i løbet af foråret, vil ifølge Finansministeriet inddrage FOA, Dansk Sygeplejeråd, Danske Professionshøjskoler og Danske Sosu-skoler. Blandt de temaer, som taskforcen skal tage op, er uddannelse, frafald, praktik, overgang mellem uddannelse og praksis, mulighed for fuld tid, sygefravær, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Login