R: Giv uddannelsesgaranti til sosu-studerende

DEBAT: Folketinget og kommunerne skal sikre uddannelsesgaranti til alle, der gennemfører grundforløb to på sosu-uddannelsen. Det er ikke tilfældet i dag, skriver ældreordfører Nils Sjøberg (R).

Af Nils Sjøberg (R)
Stedfortrædende ældreordfører

Et af de første store og vigtige skridt i arbejdet for at sikre mere personale i ældresektoren var at få afsat midler til at løfte den demografiske udvikling på blandt andet ældreområdet.

Det har vi gjort i samarbejde med en række andre partier ved at sikre kommunerne 1,7 milliarder kroner. Med det som et grundlag kan vi forhåbentlig få opbygget og videreført den velfærd, som vi har i dag på de danske plejecentre og i ældreplejen ved at få flere medarbejdere.

Der er mange områder, hvor der er brug for et løft på ældreområdet, men som radikal ældreordfører har jeg i første omgang lagt særlig vægt på en indsats over for de svageste ældre ved at styrke demensområdet.

Penge, som i høj grad også skal gå til ekstra pleje. Desuden vil jeg i de kommende forhandlinger om "et bedre ældreliv" vægte indsats mod ensomhed højt.  

For at få en bredere indsigt i ældreområdet har jeg blandt andet haft fornøjelsen af at besøge en række sosu-uddannelser og plejehjem. Her blev jeg forleden taget imod med både glæde og undren på Sosu-Syd i Aabenraa og spurgt til, "hvordan jeg havde fået forvildet mig" helt til Aabenraa.

Denne undren over en folketingspolitikers tilstedeværelse og interesse viser for mig, at der er brug for et tættere samarbejde mellem uddannelserne og os politikere.

Flere bør have mulighed for fjernstudie
Vi politikere kan lære meget af dem, der arbejder i feltet. I Aabenraa har de blandt andet nye spændende initiativer til digital "blended" undervisning, som gør det muligt for flere at have fjernstudie. Det er helt afgørende, hvis vores visioner om flere uddannede skal blive til virkelighed. 

I Fredericia fortalte lederen af visitationsafdelingen, Hanne Rasmussen, om deres erfaringer med projektet 'Længst muligt i eget liv', som i høj grad bygger på et team af sosu-assistenter, fysio- og ergoterapeuter.

Målet er en hurtig rehabiliteringsindsats, hvis borgeren har været indlagt, og at bruge de begrænsede ressourcer bedst muligt ved at vende borgernes lyst til at holde sig i gang.

Derfor mødes borgerne med spørgsmålet: "Hvordan kan vi sammen med dig få dig rehabiliteret til at klare din egen hverdag?". Resultat af en hurtig opfølgning på en eventuel sygehusindlæggelse har været enestående. Det er et værktøj, som jeg håber at tage med videre.

Folketinget skal give uddannelsesgaranti
Med stadigt flere ældre og mindre ungdomsårgange i de kommende år må vi være indstillet på at bruge alle tænkelige muligheder for at løfte personalemanglen.

Folketinget skal samarbejde med kommunerne om, at alle, der gennemfører grundforløb to på sosu-uddannelsen, får en uddannelsesgaranti, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Det er også uacceptabelt, at personer, som har evner for at blive sosu-uddannet, forhindres af kvoter. Vi har brug for kvalificerede sosu'er og efteruddannelse af personalet.

Vi må fortælle historien om det interessante og meningsfulde arbejde på ældreområdet. Det er afgørende, at vi anerkender medarbejderne i ældresektoren for det store arbejde, som de udfører for den enkelte borger og samfundet som helhed.

Det skal være attraktivt at fortsætte på arbejdsmarkedet så længe som muligt eller gå op i tid. Det kræver et ordentligt arbejdsmiljø både for de nuværende og de kommende medarbejdere i ældresektoren.

Nydanskere i ældreplejen skal påskønnes
Derfor er det tankevækkende, når man på Sosu Esbjerg oplyser, at knap 20 procent af de studerende stopper i forbindelse med deres første praktik. Det kræver i den grad overvejelser, om der er noget, vi bør gøre anderledes. 

Det kræver også mulighed for efteruddannelse, og at vi erkender, at det langtfra er alle, som egner sig til opgaven med at hjælpe ældre. Samtidig skal vi påskønne de mange nydanskere, som har valgt at gå ind i ældreplejen.

Uden dem var vi ikke i stand til at have en velfungerende ældrepleje – hverken nu eller i fremtiden. På Sosu Esbjerg har man taget særligt initiativer for at få østarbejdere ind i faget.

Jeg håber, at regeringen, KL og Danske Regioners taskforce kommer med klare og gode værktøjer til at sikre flere varme hænder til ældreområdet. Det er en opgave, som vi politikere har ansvaret for at løfte, og som ikke kan overvurderes.

Opgaven er nødvendig at løse for at sikre den fremtidige ældrepleje. Det helt centrale er hensynet til og respekten for den enkelte ældre og dennes ønsker samt for vores social- og sundhedsarbejdere på vores sygehuse, plejehjem, almene praksis og de andre dele af sundheds- og ældreområdet. 

Forrige artikel Rektor: Rekrutteringsproblemer i ældreplejen kræver nytænkning Rektor: Rekrutteringsproblemer i ældreplejen kræver nytænkning Næste artikel Magistrene: Kom ind i kampen, og tilbyd attraktive arbejdsvilkår til ældre Magistrene: Kom ind i kampen, og tilbyd attraktive arbejdsvilkår til ældre
Nyt ældretopmøde i 2021

Nyt ældretopmøde i 2021

TOPMØDE: Sundheds-og Ældreministeriet bekræfter, at efterårets ældretopmøde skal følges op af nyt topmøde. Nye initiativer skal i første omgang rulles ud i de tre kommuner, som regeringen lægger op til at give fuld frihed på ældreområdet.