SF klar til opgør med offentlige udbudsregler på ældreområdet

INTERVIEW: Altinget har spurgt ældreordførere fra Folketingets partier om, hvad de ville gøre i Heunickes sko. Kirsten Normann Andersen fra SF lægger ud. 

Uanset om det handler om vasketøj, rengøring eller plejeopgaver, er kommunerne tvunget til at sende opgaver i ældreplejen i udbud.

Det øger bureaukratiet, hæmmer fleksibiliteten og medfører i sidste ende ringere ældrevelfærd. Derfor er det på tide at tage et opgør med udbudskravene, mener gruppeformand og ældreordfører i SF, Kirsten Normann Andersen.

"Pengene kunne bruges mere målrettet, hvis man turde tage et opgør med det bureaukrati, der følger med, når man tvinger os til at sende opgaver i udbud," siger hun.

Dog er hun så glad for det lokale demokrati, at det skal være op til kommunerne selv at beslutte, om de vil sende opgaver i udbud eller ej.

"Men jeg vil gerne hjælpe ved at give dem nogen rammer, der gør det nemmere at prioritere, så man bruger pengene direkte på borgerne i stedet for på de her svære markedsmekanismer," siger Kirsten Normann Andersen.

Der skal rettes op på ressourcer
Mens partiernes politik på klima, skattepolitik eller indvandring står mejslet i sten, flyver partiernes ældrepolitik ofte under radaren.

Altinget har derfor bedt ældreordførere for alle Folketingets partier om at udfolde deres politik under temaet "hvis jeg var ældreminister".

Vi lægger ud med SF's Kirsten Normann Andersen.

"Til en start ville jeg helt sikkert sørge for, at vi fik rettet op på ressourcerne. Vi får flere og flere ældre, og også flere og flere plejekrævende ældre, men ressourcerne er ikke rigtig fulgt med," siger hun.

Det er sig selv næppe noget, der vil skabe den store uenighed mellem Folktingets partier, men Kirsten Normann uddyber:

"Jeg vil gerne have et fokus på reelle rettigheder til et liv på egne betingelser, så det ikke kun handler om mad og drikke og om at blive vasket og få tøj på. I de sidste år af sit liv skal man have mere mulighed for selv at bestemme, hvad der skal ske, uanset om det handler om at komme ud og købe tøj, se, hvad de har på hylden hos bageren, spise den mad, man godt kan lide, hjælp til at få lagt neglelak eller komme i bad, når man har lyst til det."

Plejehjem skal ikke kun være for demente og døende
Derudover skal der kigges på visitationen til plejehjem, som ifølge SF'eren nærmest har fået karakter af hospice og opholdssted for svært demente.

"Det kan ikke passe, at man kun kan blive visiteret til et plejehjem, hvis man har tabt evnen til selv at orientere sig, eller man er så syg, at man er tæt på at dø," siger hun.

Det lyder, som om du efterlyser et opgør med princippet om længst muligt i eget hjem?

"Det gør jeg vel lidt. Jeg tror også, at den borger, der for eksempel lider af demens, har meget stor gavn af at komme på plejehjem på et tidligere tidspunkt, så man kan lære borgeren at kende, mens han eller hun selv kan give udtryk for, hvad det er for et liv, vedkommende har været vant til at leve," siger Kirsten Normann Andersen.

I samme ånd skal der prioriteres fast personale og faste teams.

"Jeg er meget glad for relationer. Jeg tror, det er lettere at give borgerne en behandling, der matcher det liv, de gerne vil leve, hvis man kender dem godt. Et godt kendskab til borgerne giver også mulighed for at reagere i tide. Vi har for mange gamle med alvorlige lidelser, som vi ikke får reageret på i tide," siger hun.

Men hvordan vil du sikre mere fast personale og faste teams, når ældreplejen aktuelt har store problemer med rekruttering og fastholdelse?

"Jeg tror faktisk, at en af grundene til de problemer er, at man ikke har prioriteret at arbejde nærværende. Hvis man gav personalet bedre mulighed for at være mere nærværende over for den enkelte ældre, tror jeg, at de ville blive mere glade for deres arbejde," siger Kirsten Normann.

Stop for brugerbetaling ad bagdøren
Selv for en fiktiv ældreminister er der jo ikke ubegrænsede budgetter til rådighed. Finansieringen til et løft af ældreområdet skal især komme fra den opblødning af udbudsreglerne, som Kirsten Normann Andersen omtalte i starten af artiklen.

"Jeg er ret træt af markedsvilkårene i ældreplejen, fordi det koster så meget, er så bureakratisk og koster så meget på fleksibiliteten," siger hun.

Ifølge SF's ældreordfører er det også et problem, at der kommer for meget brugerbetaling ind ad bagdøren. Reglerne dikterer nemlig, at kommunerne gerne må tage betaling for produktionsomkostninger i private udbud, men ikke, hvis en opgave er udført af offentligt ansat personale.

"Man skal ikke tage betaling for at løse opgaver, som skulle have været løst i forvejen," siger hun.

Ældre står i kø efter børn og klima
Hun fremhæver ældremad fra private leverandører som et skrækeksempel.

"Selvfølgelig skal ældre selv betale for råvarerne. Men vi skal overveje, om det er fair, at de gamle skal betale for produktionen af mad, blot fordi de ikke selv længere er i stand til at lave den. Det er et eksempel på, at lønomkostninger sniger sig ind ad bagdøren hos ældre," siger Kirsten Normann Andersen.

Samme princip bør gælde, når ældre for eksempel bliver hurtigt udskrevet fra hospitalet efter en operation og derefter må betale af egen lomme for rekreationsophold på et kommunalt plejecenter.

"Kommunerne kan sådan set godt overtage patienterne, når de i øvrigt er færdigbehandlet, men jeg synes ikke, at man skal betale for sit ophold. Det skal være sidestillet med, hvis man havde været indlagt i længere tid," siger hun.

Nu er det jo ikke dig, men Magnus Heunicke, der er ældreminister. Hvordan klarer han det?

"Jeg synes, at vi på sundhed og ældre mangler at se, hvad det er, regeringen vil prioritere," siger SF'eren, som også mener, at forståelsespapiret er lidt tyndt, når det handler om ældrevelfærd:

"Nu har vi brugt rigtig meget energi på børn og klima, så nu er det i hvert fald min ambition, at sundhed, ældre, psykiatri og handicappede skal højere op på dagsordenen. Det er helt afgjort nogle af de områder, som vi kommer til at prioritere efterfølgende."

Så finansloven for 2021 bliver en fest for landets ældste?

"Det vil jeg da i hvert fald rigtig gerne se," slutter Kirsten Normann Andersen.

Forrige artikel Altinget lancerer to nye nichemedier Altinget lancerer to nye nichemedier Næste artikel Venstre kæmper for flere penge til indsatsen mod demens Venstre kæmper for flere penge til indsatsen mod demens