3F: Grøn omstilling skal også være socialt bæredygtig

DEBAT: Grøn omstilling betyder, at en del arbejdspladser, der er forbundet med afbrænding af fossil energi som for eksempel olie og kul, vil blive afviklet. Det skal gøres på en retfærdig måde, så vi får alle med, skriver Per Christensen.

Af Per Christensen
Formand for 3F

Danmark står over for en kæmpe udfordring. Vi har sat et ambitiøst mål om at reducere vores CO2-udledning med 70 procent i 2030 for at leve op til Paris-aftalen. Med et af de højeste CO2-udslip per indbygger i verden har vi et særligt ansvar for at lave investeringer og udvikle løsninger, der kan vise vejen for resten af verden. Løsninger, der også i fremtiden vil sikre arbejdspladser i Danmark.

For klimapolitik er også erhvervspolitik. I 3F mener vi, at vi har en forpligtelse til at gå foran i danske virksomheder, så Danmark kan komme i front på grøn omstilling. Og der er mange grønne jobs i at investere i grønnere og renere teknologi.

På årets Vision Danmark-erhvervskonference, som 3F afholder onsdag, har vi fokus på grøn omstilling. Her præsenterer 3F en række nye anbefalinger til politikerne, der kan være med til at nedbringe Danmarks CO2-udledning og samtidig skabe titusindvis af job.

Hvis blot tre af de anbefalede projekter gøres til virkelighed, kan vi komme en fjerdedel af vejen mod den reduktion, som Danmark skal nå, og samtidig skabe næsten 7.600 job. Og vel at mærke uden at poste skattekroner i det.

Investeringen er blot 6,64 milliarder om året – ikke engang en promille af det årlige danske statsbudget.

Retfærdig afvikling af olie- og kularbejdspladser
Grøn omstilling betyder dog også, at en del arbejdspladser, der er forbundet med afbrænding af fossil energi, som for eksempel olie og kul, vil blive afviklet. Det skal gøres på en retfærdig måde, så vi får alle med.

Gennem 45 år er 3F's medlemmer gået forrest i arbejdet med olie og gas. De har på egen krop mærket og set udviklingen. De har løbende gennemgået kompetence- og uddannelsesløft i takt med stigende krav og udfordringer.

Vi skal sikre, at de mennesker, der i dag arbejder i de "gamle" brancher, får mulighed for at omstille sig og få efteruddannelse og nye job. Vores klimaindsats skal være fair over for de lønmodtagere, der har skabt velstand og fremgang for Danmark. Den skal ikke vende den tunge ende nedad.

For bæredygtighed handler også om social bæredygtighed. Og det er ikke i orden, at de ansatte skal forlade deres job i utide uden garanti for et nyt job eller uddannelse for at kunne bestride et sådant.

Mennesker og hele lokalsamfund i Danmark skal ikke ofres. Derfor bør tryghed og jobgaranti for de mange ansatte være en topprioritet.

Man kan ikke gå fra sort til grønt på en nat, uden at det får menneskelige konsekvenser. Derfor skal politikerne tænke uddannelse, job og tryghed ind i indsatsen for et bedre klima.

Forrige artikel ITD: Regeringens model for chaufførløn er uforenelig med EU-reglerne ITD: Regeringens model for chaufførløn er uforenelig med EU-reglerne Næste artikel Svensk forligsinstitution: EU-mindsteløn får ikke social dumping til at forsvinde Svensk forligsinstitution: EU-mindsteløn får ikke social dumping til at forsvinde