Debat: Danmark har brug for en strategi for platformsøkonomi

DEBAT: Platformsøkonomi er kommet for at blive, men den skal "oversættes" til danske forhold. Derfor bør regeringen og Folketingets øvrige partier arbejde på en strategi, der bl.a. skal opdatere skattevæsenet, mener Nicolai Søndergård Kjær og Tom Vile Jensen.

Af Nicolai Søndergård Kjær og Tom Vile Jensen
Hhv. rengøringsplatformen Hilfr.dk og erhvervspolitisk direktør, FSR – danske revisorer

Platformsøkonomien er kommet for at blive. Online-platforme skaber store gevinster for den almindelige dansker, eksempelvis når man skal finde samkørsel, udleje en bolig eller finde hjælp til rengøring. Platformsøkonomi er smart. Du fjerner de dyre mellemled, og du sætter kunde og udbyder direkte i kontakt og bruger dermed bedre ledig kapacitet i økonomien.

Status quo eller udvikling?
Platformsøkonomi er dog i manges øjne lidt for smart. Folk er med rette bekymrede for, om brugere på diverse platforme betaler deres skat og behandles ordentligt. Uber er for mange mennesker symbolet på, hvad der er i vejen med platformsøkonomi.

Når nye teknologiske muligheder banker på døren, bliver vi som samfund ofte konfronteret med et valg. Vi kan være ’maskinstormere’ og forsøge at fastholde en verden, der var engang, eller vi kan omfavne udviklingen og skubbe den i en rigtig retning. 

Som et lille og dynamisk samfund med mod på fremtiden skal vi naturligvis vælge den sidste løsning. Platformsøkonomi behøver ikke være lig med dårlige arbejdsforhold eller manglende skatteindbetaling, men vi må have modet til at forme platformsøkonomien efter vores standarder og forventninger.

Lovgivningen skal være moderne – og skal overholdes
Der er i vores optik ikke nogen tvivl om, at platformene skal overholde dansk lovgivning, sikre skattebetaling og bidrage positivt til ordentlige løn- og arbejdsvilkår. På den måde får vi platformsøkonomi på dansk. 

Skal det lykkes, er det vigtigt, at vi skaber love og regler, som matcher de nye muligheder, der banker på døren. Tag skatteindbetaling som et eksempel. I dag er der ikke en ordentlig løsning for skattebetaling for platformsarbejde. Det er afgørende, at vi gør det nemt at svare skat i denne voksende del af økonomien. 

Platforme, som overholder danske regler og hjælper med at sikre skattebetaling for deres brugere, bør omvendt også have adgang til de skattefordele og fradragsmuligheder, der foreligger for traditionelle udbydere.

Dialog mellem regeringen og platforms-aktører
Det er også helt afgørende, at myndighederne langt mere proaktivt end i dag søger en tæt dialog med de aktører, som ønsker at indordne sig danske forhold. Hvis vi ikke får gang i den dialog, risikerer vi, at det kun bliver de ”lovløse” og undergravende platforme, som overlever, og ikke dem, der har orden i tingene.

Regeringens nedsættelse af et disruptionråd og udnævnelsen af en Silicon Valley-ambassadør er synlige tiltag i den rigtige retning, men hvis initiativerne skal have reel betydning og effekt, så skal initiativerne følges op med konkrete forslag, der indlemmer platformsøkonomien som en legitim spiller på det danske arbejdsmarked.

Vi foreslår derfor, at der igangsættes et arbejde, så lovgivningen tilpasses platformstjenester/deleøkonomi, således at det gøres nemmere at overholde reglerne, hvilket er overraskende svært i dag.

Skattevæsenet er en nøglespiller for platformsøkonomien 
Et eksempel kunne være et bundfradrag mv. for samkørsel, øget fradrag, hvis platformen/deleøkonomi-udbyderen foretager indberetning til SKAT, som man også kender det fra sommerhusudlejning.  

Noget andet er, at SKAT bør være i stand til at modtage oplysningerne fra udbyderen elektronisk, således at det er nemt for udbyderen at indberette. Der findes for andre ”tredjemænd” indberetningsløsninger, således at man indberetter direkte ind i SKATs system. Den manglende digitale løsning giver alt for mange platforme en ”god undskyldning” for ikke at betale skat og betyder, at platformsøkonomi alt for ofte drejer sig om at konkurrere på skatteunddragelse og dårlige vilkår.

Det er her alfa omega, at de danske skattemyndigheder tager teknologivirksomheder og deres platforme samt skatterådgiverne med på råd, således at regler og løsninger er tilpasset virkeligheden og tager højde for problemstillinger, som ikke altid er synlige for IT-udviklere i SKAT.

Politisk strategi er nødvendig
Både den tidligere SR-regering og den nuværende borgerlige regering har barslet med en platforms- og deleøkonomisk strategi. Vi har foreløbigt ventet forgæves, men en strategi er nødvendig, hvis danskerne ikke skal blive hægtet af nye løsninger. Vi opfordrer derfor regeringen til at få lagt en strategi, hvori man indtænker en løsning for automatisk skattebetaling for brugere af platformene og i øvrigt prioriterer en tidlig inddragelse af virksomheder, der tilbyder nye teknologier og løsninger.

En forenkling af skattesystemerne er på mange måder et win-win for både statskassen og danskerne. Al erfaring tilsiger, at tredjepartsindberetninger sikrer en langt højere regelefterlevelse og sikrer samtidig et skatteprovenu, som i dag ofte vil foregå som sort arbejde.

Samtidig kan danskerne få glæde af en lang række af nye services, som hjælper almindelige danskere i deres hverdag og derudover skaber øget beskæftigelse ofte til folk med kort eller ingen uddannelse og løs tilknytning til arbejdsmarkedet.

De danske politikere står derfor med en unik mulighed for at få bugt med sorte penge og skattesnyd og sikre øget velfærd for danskerne, hvis de indtænker platformene i fremtidige løsninger.

Alle Folketingets partier har muligheden for at skabe en platformøkonomi på dansk – det håber og tror vi, de har modet og viljen til. 

Forrige artikel Airbnb: Deleøkonomi er bæredygtig turisme Airbnb: Deleøkonomi er bæredygtig turisme Næste artikel DA: Deleøkonomi resulterer ikke i løs tilknytning til arbejdsmarkedet DA: Deleøkonomi resulterer ikke i løs tilknytning til arbejdsmarkedet