Faglige organisationer skyder bredt forlig om frivilligt arbejde ned

SKUFFELSE: "Ledige skal bruge deres tid på at søge arbejde." Både fagbevægelse og arbejdsgivere ryster på hovedet over politisk flertal, som vil lempe lediges mulighed for at arbejde frivilligt. Det skaber risiko for fortrængning og konkurrenceforvridning, lyder kritikken.

Først indførte man en to-årig forsøgsordning, hvor ledige havde lov til at arbejde frivilligt i op til 15 timer om ugen. Den ordning udløb i marts, men i maj genindførte man forsøget, så den gælder for resten af 2017.

Nu har et bredt flertal i Folketinget så besluttet at indføre '10-timers reglen', som er en permanent lempelse af reglerne for frivilligt arbejde.

Blandt arbejdsmarkedets parter får weekendens politiske aftale dog en lunken modtagelse.

Login