Formænd: Giv flere ret til seniorførtidspension

DEBAT: Alt for få nedslidte tildeles seniorførtidspension. Et bud på en ny model kan løse problemet, skriver formand for DH, Thorkild Olesen, og akademiker-formand Lars Qvistgaard. 

Af Thorkild Olesen og Lars Qvistgaard
Formand for Danske Handicaporganisationer (DH) og formand for Akademikerne (AC)

Et medlem af Gigtforeningen knuser for to år siden sin ankel. Medlemmet vil være anonymt, så vi bruger navnet Lise.

Lise bliver opereret og kommer i genoptræning. Men der er stadig konstante smerter, og hun kan kun sidde ned 15 minutter ad gangen, før smerterne tager til.

Lises sag er gået i hårdknude i jobcenteret. Hun har haft flere arbejdsprøvninger, der er løbet ud i ingenting. Årsagen er smerterne i Lises ankel. I én arbejdsprøvning sendes hun til et plejecenter, hvor en børnehave kommer på besøg.

Lise bliver bedt om at kravle rundt på gulvet som en kanin, men det kan ikke lade sig gøre på grund af smerterne i anklen. Efter 45 minutter må Lise tage hjem fra arbejdsprøvningen.

Lises eksempel er desværre ikke enestående, men kunne også være kommet fra andre handicaporganisationer.

Lige nu forhandler Folketingets partier om ændringer af seniorførtidspensionsordningen. Nu har vi altså chancen for at sikre Lise og alle andre med behov en værdig afsked med arbejdsmarkedet.

Seniorførtidspension skal virke efter hensigten
Ældre Sagen og Dansk Magisterforening kom 4. februar med et bud på en bedre model for seniorførtidspension. Modellen vil vi gerne slå et slag for!

Fra vores stol er det nemlig afgørende, at der bliver taget livtag med ordningen, så adgangskriterierne lempes. Kampagne og oplysning rækker ikke.

Seniorførtidspensionen skal virke bedre nu. Vi skal fortsat udvikle vores arbejdsmarked, så det er attraktivt for alle arbejdstagere, som kan arbejde længe. Men det skal også indeholde en værdig udgang for alle seniorer med dette behov.

Seniorførtidspension har ikke levet op til denne hensigt, og der er her i 2019 kun 1.400, som har fået tildelt førtidspension mod de ventede 8.000.

Vi vil fremhæve tre punkter:
1. Målgruppen for seniorførtidspension bør udvides, så flere med nedsat arbejdsevne får gavn af ordningen.
Ydelsen skal i øvrigt økonomisk fortsat være på niveau med førtidspensionsordningen.

2. Det bør ikke være afgørende, hvordan din nuværende og tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet har været.
Vi bør fjerne kravet om, at ordningen kun er for de, som har haft 25 års fuldtidsbeskæftigelse.
Kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet bør også fjernes.

3. Ordningen bør også gælde for personer med mere end fem år til folkepensionsalderen.
Hvis vi hæver det til for eksempel syv eller ti år, vil flere få en værdig afsked med arbejdsmarkedet.

Mere tryghed og værdighed
Løsningerne bør tænkes sammen med visitationen til fleksjob, så seniorer med handicap og nedsat arbejdsevne hurtigere afklares og kan fortsætte arbejdslivet på nedsat tid.

Seniorførtidspensionen skal skabe tryghed for seniorer på arbejdsmarkedet og vise, at samfundet griber dig, hvis du mod forventning må stoppe før tid.

Når vi er færdige med at forbedre tilbagetrækningen for seniorerne, må vi bruge den som afsæt til at forbedre den almindelige førtidspension, så vi sikrer værdige vilkår for alle, der må forlade arbejdsmarkedet før tid –uanset alder.  

Forrige artikel DA: Mænd og kvinder har lige muligheder i Danmark DA: Mænd og kvinder har lige muligheder i Danmark Næste artikel Djøf til politikere: Vi skal nok holde jer op på jeres løfter om ligestilling Djøf til politikere: Vi skal nok holde jer op på jeres løfter om ligestilling