Henrik Dahl: Ros til Mette Frederiksens opgør med regeljunglen

KOMMENTAR: Mette Frederiksen slår i Altinget fast, at alt for mange ”beskæftiger sig med rammen om velfærdssamfundet, mens der er for lidt tid til velfærdens kerneopgaver”. Jeg glæder mig over opbakningen til den afbureaukratiseringsdagsorden, som vi i Liberal Alliance længe har talt for, skriver Henrik Dahl (LA).

Det er en kolossal opgave at gøre op med det overflødige bureaukrati, og her kan alle gode kræfter bruges.

Et godt eksempel, som Frederiksen også nævner på Altinget, er de mange puljer til fordeling af offentlige midler og den helt uforholdsmæssige administration, der følger med dem.

Satspuljen har længe været kroneksemplet på puljetyranniet, og jeg glæder mig så meget desto mere over, at den nu er afskaffet. At Socialdemokratiet ikke har bakket op om at gøre op med alle puljers moder, kan man jo så undre sig over.

For to år siden skrev Eva Kjer Hansen (V), Josephine Fock (ALT) og jeg en kronik om den hastigt stigende lovmængde.

I indeværende måned gjorde vi boet op i endnu en kronik og kunne desværre iagttage, at trods vore kollegers forsikringer om gode intentioner og de reneste hensigter, er udviklingen fortsat i den skrupforkerte retning. Over de seneste 30 år er lovmængden således tredoblet, og intet tyder på, at det ikke blot fortsætter sådan.

Når lov- og regelmængden stiger, bliver det dels vanskeligt for den enkelte borger at orientere sig i ret og vrang. Hvem kan forventes at agere i overensstemmelse med loven, hvis loven er kringlet, kilometerlang og i øvrigt noget nær uforståelig for lægmand? Dels indtræffer netop det, som Mette Frederiksen peger på – forvaltningen tager overhånd på bekostning af opgaveløsningen.

Bevares, ikke al bureaukrati er af det onde, men vi må bekæmpe den overflødige del, hvor sygeplejerskens relation til patienten består mere i computerklik end kig på vedkommende.

Mette Frederiksen og jeg, på vegne af Liberal Alliance, er enige om, at der er brug for mere fokus på opgaven frem for processen omkring den. Det mål når vi kun, hvis vi reducerer regelmængden og de formaliserede krav til processer og papirspor. Jeg håber derfor, at vi nu kan regne med Socialdemokratiets støtte til at dæmme op for lov- og regelmængden. Dét ville i sandhed rykke hegnspæle for dem, der ude i yderste led forvalter velfærdssamfundets tilbud til glæde og gavn for os alle.

------------

Henrik Dahl er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Tema: Kommentarer

Forrige artikel Johanne Dalgaard: Ole Birk, du har et ansvar for DSB's krigserklæring Johanne Dalgaard: Ole Birk, du har et ansvar for DSB's krigserklæring Næste artikel Jonas Herby: Det frie marked er bedst til at sikre ligeløn Jonas Herby: Det frie marked er bedst til at sikre ligeløn
Ny aftale hæver loftet for lønkompensation

Ny aftale hæver loftet for lønkompensation

CORONA: Virksomheder kan nu få dækket op mod 30.000 kroner månedligt per fuldtidsansat, hvis de vælger at gøre brug af den midlertidige lønkompensationsordning, som regeringen har forhandlet på plads med arbejdsmarkedets parter.