Her er medlemmerne af lærerkommissionen

UDPEGET: Der er nu sat navn på alle medlemmer af den kommission, som skal se på lærernes arbejdstid. En højesteretsdommer sidder blandt andet med om bordet.

Formand Per B. Christensen har udpeget de fem personer, som gør ham følgeskab i den kommission, KL og lærerne blev enige om under OK18.

Planen er, at kommissionen kommer med anbefalinger og løsninger, som skal indgå i forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale for lærerne – senest ved OK21.

De seks kommissionsmedlemmer:

Formand, Per B. Christensen.
Lærer fra Vordingborg Seminarium i 1981

Indtil juni 2017 direktør i Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Kommune.

Næsten 20 år på direktørposter i Næstved Kommune. Inden da blandt andet udviklings- og kontorchef i Uddannelses- og Kulturforvaltningen i Storstrøms Amt.

Fra 2001-2009 formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Tidligere bl.a. medlem af Børnerådet, KL's embedsmandsgruppe om kommunalreformen og kvalitetsreformen samt formand for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.

Nuværende opmand for den forberedende grunduddannelse og formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser.

Medlem af ekspertgruppe, der evaluerer læreruddannelsen og medlem af vurderingsudvalget i A.P. Møller Fonden vedrørende folkeskolemilliarden.

Højesteretsdommer Lars Hjortnæs.
Cand.jur. Københavns Universitet, 1985.

Ansat i Justitsministeriet fra 1988 til 2010. Blandt andet kontorchef og afdelingschef.

Dommer i Højesteret fra 1. august 2010.

Formand for Retsplejerådet.

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen.
VIA University College.

Cand.mag. i historie og samfundsfag (1998).
Ph.d. fra DPU (2009).

Blandt andet medlem af Rådet for Børns Læring og Råd for Uddannelsesforskning.
Tidligere medlem af Ny Nordisk Skole og faglig leder for forenkling af Fælles Mål i Folkeskolen m.m.

Lærer Gitte Grabov.
Baltorpskolen, Ballerup.

Folkeskolelærer siden 1994.
Læringsvejleder, læsevejleder, medlem af rådgivningsgruppen for Fælles Mål, medlem af arbejdsgruppen for Fælles Mål på læringsplatformene 2018.

Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen.
Vejle Kommune.

Uddannet lærer.

Erfaring blandt andet fra ti år som afdelingsleder på Bredagerskolen i Jelling og skoleleder på BillundSkolen.

Tidligere også uddannelseschef for University College Lillebælt.

Professor Lotte Bøgh Andersen.
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, og på VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Cand.scient.pol. (2000) og ph.d. (2005).

Leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Fra marts 2017 til juni 2018 medlem af Ledelseskommissionen.

Tidligere premierløjtnant og nuværende kaptajn af reserven ved Ingeniørregimentet. 

Forrige artikel FTF-forbund bliver i folden trods modstand mod fusion FTF-forbund bliver i folden trods modstand mod fusion Næste artikel Konservativ rokade: Her er Jarlovs afløser som beskæftigelsesordfører Konservativ rokade: Her er Jarlovs afløser som beskæftigelsesordfører