HK til borgmester: Virksomhedspraktik hjælper sjældent borgere i arbejde

REPLIK: Borgmester mener, at virksomhedspraktik hjælper borgere i arbejde. Men analyser viser, at det er undtagelsen end reglen, skriver HK Handels formand, Per Tønnesen.

Af Per Tønnesen
Formand, HK Handel

Københavns integrations- og beskæftigelsesborgmester, Cecilia Lonning Skovgaard (V), retter i et debatindlæg i Altinget kritik af HK og skriver, at virksomhedspraktik hjælper borgere i arbejde. Desværre viser både analyser og erfaring, at det snarere er undtagelsen end reglen.

I HK Handel støtter vi op om en aktiv beskæftigelsespolitik med henblik på at sikre ordinær beskæftigelse for vore ledige medlemmer. Derfor har vi i årevis drøftet spørgsmålet virksomhedspraktik med politikere lokalt, regionalt og nationalt.

Det har vi drøftet med beskæftigelsesministre i forskellige regeringer, med Folketingets beskæftigelsesudvalg og, ja, også med Københavns Kommune. 

Kort sagt har vi talt aktiv beskæftigelsespolitik på handelsområdet på alle niveauer i det politiske spektrum, og vi har også påtalt, at virksomhedspraktik på handelsområdet netop ikke medfører øget ordinær beskæftigelse, men tværtimod beklageligvis medvirker til at mindske ordinær beskæftigelse.

Ikke tale om aktiv beskæftigelsespolitik
Ifølge en analyse foretaget af analysefirmaet Højbjerre Brauer Schultz for HK sidste år udgør detailbranchen ti procent af beskæftigelsen i Danmark, men modtager 32 procent af praktikforløbene på det private arbejdsmarked. Samme undersøgelse viser, at det kun er syv procent af de praktikforløb, der ender med et fast job i detailbranchen.

Omfanget af virksomhedspraktik på handelsområdet er så stort og effekten så lille, at der på området netop ikke er tale om aktiv beskæftigelsespolitik, men derimod er tale om statssubsidieret beskæftigelse til virksomhederne under dække af, at det er aktiv beskæftigelsespolitik.

Da ordningen ikke er godkendt af EU, har vi derfor valgt at bede EU-Kommissionen kigge på, om ordningen er i overensstemmelse med EU-reglerne.

Det er vel i alles interesse, også for beskæftigelsesborgmesteren i Københavns Kommune, at lovgivning og regler også på dette område overholdes.

Forrige artikel Forskere: Coronakrisen rammer platformsøkonomien skævt Forskere: Coronakrisen rammer platformsøkonomien skævt Næste artikel DF: Flere kvinder i byggeriet kræver en generel holdningsændring  DF: Flere kvinder i byggeriet kræver en generel holdningsændring
Jobcentre skal betale Arnes pension

Jobcentre skal betale Arnes pension

SPAREKURS: Jobindsatsen skal trimmes for 1,1 milliard for at finansiere aftalen om tidlig pension. Det sker kun to år efter omfattende regelforenkling, som også medførte en milliardbesparelse. Fagforbund er stærkt bekymret.