Hummelgaard: Vi har glemt en gruppe i sexismeopgøret. Nu skal det handle om dem

INTERVIEW: Øremærket fædrebarsel, ligeløn og negativ social kontrol i indvandrerkredse står øverst på dagordenen for den nye ligestillingsminister, som også varsler opgør med hverdagssexisme mod kvinder i lavtlønsfag.

Tv-værter, journalister, skuespillere, læger, sygeplejersker, fagbevægelsen og ikke mindst politikerne selv har været i søgelyset, siden Sofie Linde i august kickstartede et opgør med sexisme, krænkelser og overgreb.

Men opgøret slutter ikke her. Det skal med politisk hjælp udbredes til et opgør med den hverdagssexisme, som især præger arbejdslivet for kvindelige tjenere, stewardesser, sekretærer og andre kvinder i lavtlønsjob.

Det mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som efter ministerrokaden torsdag kan tilføje ligestilling til sit portefølje.

"Der ligger en meget stor opgave i at holde fast i den dagsorden, der er sat omkring sexisme og sexchikane. Vi vil gerne brede diskussionen ud til at handle om mange af de kvinder, ofte i lavtlønsjob, som i mange, mange år har været udsat for meget grov sexisme og sexchikane som en naturlig del af deres arbejdsliv," siger han.

Ligestilling for almindelig mennesker
Der var kun gået få minutter efter nyheden om den nye ministerfordeling, før Hummelgaard på twitter slog fast, at "socialdemokratisk ligestillingspolitik handler om almindelige menneskers hverdag".

Sofie Linde og den efterfølgende mediestorm har skabt momentum for forandring. Nu handler det om at udnytte det momentum til at skabe reelle forandringer for de almindelige lønmodtagere, som indtil nu ikke har fyldt meget i debatten, uddyber han få timer senere ved ministeroverdragelsen i Miljø- og Fødevareministeriet.

"Langt hen ad vejen er det jo vanskeligt, for vi har jo allerede tydelig lovgivning omkring sexchikane og strafferetlige sanktioner for ting, der er værre. Meget af det handler jo grundlæggende om en kulturændring i samfundet. Men det er vigtigt, at vi fra politisk hold understøtter, at den kulturforandring bliver varig og gør en forskel i hverdagen for almindelige lønmodtagere," siger Peter Hummelgaard.

Hvad kan du som minister gøre ved det, hvis det primært handler om kultur?

"Vi har i regeringen allerede været i gang med nogle overvejelser, men det vil jeg gerne lige vente lidt med at løfte sløret for, indtil vi er helt parate til at lancere det," siger han.

Værdikamp forude
Ligestilling blev første gang indlemmet i et ministerium i 1999 og har siden levet en omtumlet tilværelse som kastebold mellem forskellige ministerier.

Senest i kombination med fødevareområdet og nordiske anliggender hos Mogens Jensen (S), som efter sin afgang finder det oplagt at koble ligestilling sammen med Beskæftigelsesministeriet.

"Det giver så meget mening, at beskæftigelsesministeren nu også bliver ligestillingsminister. Der er så meget af det, der kan og skal gøres for ligestilling i Danmark, som er hæftet op på love og regler ovre i dit ministerium. Og på den måde er vi altså dejligt fri for, at ligestillingsministeren skal ringe til beskæftigelsesministeren, hver gang han lige har en god idé," sagde han til Hummelgaard ved ministeroverdragelsen.

Udover ambitionen om at udbrede sexismedebatten til lavtlønsfag, fremhæver Peter Hummelgaard også øremærket fædrebarsel, ligeløn og et opgør med social kontrol i indvandrermiljøer som de vigtigste kampe på ligestillingsområdet.

"Der ligger en meget stor opgave i at træde fuldtonet ind i den værdikamp, der lige nu foregår i mange indvandrermiljøer, hvor man kæmper imod religiøse og patriarkalske normer, som ikke hører sig til i Danmark anno 2020," siger han.

EU tvinger fædrebarsel igennem
Socialdemokratiet har før brændt sig på øremærket barsel til mænd, da Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister i 2013 måtte droppe at gennemføre det, selv om det indgik i regeringsgrundlaget for SRSF-regeringen.

I 2019 vedtog EU dog orlogsdirektivet, som pålægger medlemslande senest i august 2022 at øremærke minimum to måneders barsel med økonomisk støtte til både mor og far.

Et implementeringsudvalg med deltagelse af arbejdsmarkedets parter er nu ved at afklare, hvordan EU-direktivet kan gennemføres i Danmark.

Peter Hummelgaard tøver ikke med at beskrive øremærket fædrebarsel som det største ligestillingspolitiske stykke lovgivning i mange år.

"I dag tager den gennemsnitlige mand 31,9 dages barsel ud af de knap 12 måneder, som familier samlet har til rådighed. Det kan og skal vi gøre bedre for mændenes, mødrenes og ikke mindst børnenes skyld. Det er vigtigt, at vi finder en god løsning, der fungerer både for familierne og familiernes økonomi, men som også sikrer, at fædrene reelt tager en større del af barsel," siger han.

Den nyudnævnte ligestillingsminister skal selv være far igen for anden gang omkring juletid.

"Så på et eller andet tidspunkt skal jeg jo også sørge for, at der bliver øremærket noget barsel til mig selv," griner han.

Forrige artikel Kønsforsker har store forventninger til Hummelgaard som ligestillingsminister Kønsforsker har store forventninger til Hummelgaard som ligestillingsminister Næste artikel A-kasser fusionerer: Benny Yssing er ny formand A-kasser fusionerer: Benny Yssing er ny formand