LAU og Radikal Ungdom: Har vi glemt, at udlændinge også kan være en gevinst?

KRONIK: Vi skal have meget mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, men den evige strammerkurs gør det svært for virksomheder at tiltrække kvalificerede udlændinge, mener Carl Andersen og Sigrid Friis Proschowsky.

Af Carl Andersen og Sigrid Friis Proschowsky 
Landsformand for Liberal Alliances Ungdom og landsformand for Radikal Ungdom

I den evige konkurrence om at stramme alle tænkelige skruer på den udlændingepolitiske maskine har man tilsyneladende glemt, at udlændinge også kan være en gevinst.

Danmark har i øjeblikket rekordhøj beskæftigelse og rekordlav arbejdsløshed. Erhvervslivet har et stort og stadigt stigende behov for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. EU og arbejdskraftens frie bevægelighed leverer en del af løsningen, men det europæiske arbejdsmarked er dog ikke altid tilstrækkeligt til at dække behovet.

I dag angiver over halvdelen af virksomheder - 57 procent - at mangel på kvalificeret arbejdskraft er blandt de største trusler mod deres udvikling. Derfor er det essentielt at gøre det lettere og mere attraktivt for selvforsørgende og arbejdsomme udlændinge uden for EU-lande at arbejde og bosætte sig i Danmark. Vi vinder alle sammen, når virksomhederne vækster. Det er sådan, vi bevæger samfundet fremad og finansierer fremtidens velfærd.

Så frem for at fejre udlændingestramninger med kage vil vi fokusere på, hvordan landets lovgivning kan forbedres til glæde og gavn for både borgere og virksomheder. Vi vil nemlig gerne have meget mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Vi kommer derfor her med 10 konkrete forslag, som i større og mindre grad gør det lettere for danske virksomheder at rekruttere medarbejdere, og lettere for produktive udlændinge at søge lykken i Danmark.

1. Reducer beløbsgrænsen
I dag er det ikke muligt at komme til Danmark og arbejde, med mindre man tjener mindst 418.000 kroner årligt. Det er markant mere, end hvad den gennemsnitlige danske borger tjener.

Vi har tidligere set eksempler på udenlandske slagterimedarbejdere, der hjemsendes grundet for få nattevagter. Det er helt urimeligt og grotesk - derfor bør vi straks sænke kravene til, hvilken årlig minimumsindkomst, man som udenlandsk medarbejder skal have.

2. Genindfør Greencard-ordningen
Greencard-ordningen har til formål at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, og gør det muligt at opnå opholdstilladelse i Danmark uden en særskilt arbejdstilladelse. Man skal dog opfylde en række nærmere fastsatte krav om for eksempel uddannelse, selvforsørgelse etc.

Inden ordningen blev afskaffet i 2016, blev den benyttet af omkring 1250 personer, som alle sammen bidrog til det danske arbejdsmarked. Det bør de - og ligesindede - have mulighed for at gøre igen.

3. Løn til udenlandske konti
Det nuværende krav om, at løn kun må udbetales til danske konti er både bøvlet og bureaukratisk for den internationale arbejdskraft, som måske kun opholder sig i Danmark i få måneder grundet korttidsansættelser.

I praksis medfører det nuværende benspænd, at mange danske virksomheder oplever ikke at kunne udbetale løn til deres medarbejdere i de første måneder som ansatte. Det skyldes, at det er en tidskrævende proces for udlændinge uden dansk CPR-nummer at få oprettet en konto i danske banker.

På den måde bliver udenlandsk arbejdskraft fra første dag mødt med en mur af bureaukrati. Sådan bør det ikke være!

4. Sæt de jobsøgende fri og lad markedet råde
Som jobsøgende bør du ikke begrænses af en positivliste. Den danske styrelse for International Rekruttering og Integration udarbejder to gange årligt en positivliste over brancher, hvor man mener, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Det er helt unødvendigt at administrere et sådant system, som alene begrænser udbuddet af mulig arbejdskraft for danske virksomheder. Derfor vil vi afskaffe positivlisten.

5. Ligestil borgerne på boligmarkedet
Som borger i Danmark, bør det ikke være en stor hovedpine at finde tag over hovedet - det gælder uanset, om man er dansker eller udlænding. Men som udlænding må man rive sig i håret over forskelsbehandlingen på boligmarkedet:

Bopælskravet indebærer, at man som udgangspunkt skal have enten fast bopæl i Danmark på købstidspunktet eller tidligere have haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt fem år for at kunne købe fast ejendom i Danmark.

Reglerne om bopælskrav gælder alle typer af ejendomme her i landet – også sommerhuse - og gør det vanskeligt for udlændinge at komme ind på boligmarkedet.

6. Sæt ægteskabet fri
I dag er det ikke muligt at tage sin udenlandske ægtefælle med til Danmark, hvis en af parterne i ægteskabet er under 24 år. Lovgivning bør ikke begrænse, at myndige og selvforsørgende mennesker kan leve og bo sammen i Danmark.

Vi vil afskaffe 24-års-reglen, fordi vi mener denne detailstyring resulterer i, at det er mindre attraktivt at bosætte sig i Danmark som ung og ambitiøs borger. Det er ulogisk, for ofte er unge, nyuddannede mennesker mere mobile og villige til at flytte til et nyt land for at søge arbejde, fordi man som ung er mindre fast etableret end senere i livet.

7. Familiesammenføring uanset formuens størrelse
For at få sin udenlandske ægtefælle til Danmark skal man stille en økonomisk garanti på 100.000 kroner. Denne grænse er i år blevet fordoblet, hvilket er en forkert vej at gå.

Som familiesammenført ægtefælle er man uanset hvad underlagt gensidig forsørgerpligt og har ikke adgang til sociale ydelser. Derfor er det unødvendigt at bede borgere stille en økonomisk garanti up-front for at være sammen med sin kone eller mand, efter man er rejst verden rundt efter arbejde.

8. En statsborgerskabstest med mere substans
Den danske statsborgerskabstest er en blanding af gode intentioner og underholdning på internettet. Vi mener ikke, at det er afgørende for aktivt medborgerskab, at man har indgående kendskab til Olsen Banden, kan nævne specifikke årstal på, hvornår Grønland blev underlagt selvstyre, eller lignende spørgsmål.

Det, som er afgørende, er en basal forståelse af Danmarks opbygning, det politiske system og kulturelle normer som eksempelvis ligestilling mellem kønnene.

9. Afskaf tilknytningskravet
Tilknytningskravet er yderst subjektivt, administrativt krævende og en unødvendig forhindring for, at familier kan flytte samlet til Danmark grundet beskæftigelse.

Tilknytningskravet foreskriver, at der som udgangspunkt kun gives ægtefællesammenføring, hvis ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark er større end deres samlede tilknytning til et andet land. Hvis man passer sit arbejde, overholder loven og ellers ikke ligger folk til last, burde man være mere end velkommen.

10. Flere statsborgerskaber
Siden 1. september 2015 har man kunnet opnå dobbelt statsborgerskab. Det var et stort skridt i den rigtige retning i en fortsat mere globaliseret verden. Vi ser gerne, at man åbner videre op og gør det muligt at have et ubegrænset antal af statsborgerskaber.

Det er krævende at opnå statsborgerskab – og det har en stor personlig samt juridisk betydning for den enkelte. Statsborgerskab er med til at sikre medborgerskab gennem for eksempel stemmeret.

Det nytter ikke noget at stramme for at stramme. Det hjælper ikke nogen at lovgive for at lovgive.

Vi skal have en immigrationspolitik, som har den rette balance mellem at forhindre udnyttelse af den danske statskasse, og mulighederne for at komme til Danmark, arbejde og søge sin lykke. Den balance skal tilbage i dansk politik.

Forrige artikel Ekspertudvalg: Arbejdsmiljøindsatsen skal tage mere udgangspunkt i arbejdspladsernes hverdag Ekspertudvalg: Arbejdsmiljøindsatsen skal tage mere udgangspunkt i arbejdspladsernes hverdag Næste artikel Akademikerne: Arbejdsmarkedet er ikke kun for de robuste Akademikerne: Arbejdsmarkedet er ikke kun for de robuste
 • Anmeld

  Max tranebæk · Flymekaniker

  Ikke ja til Friheden er et nej til islam

  Problemet er de hundredtusinder af enlige mænd
  Der er kommet fra Mellemøsten hovedsaligt muslimer

  som ikke kan eller vil det danske samfund
  Og som nu bliver familiesammenført I stort tal

  Folk som ikke ligner eller agere som relle flytning

  Det er et problem som jeg ved at rette vores velfærd og demokrati

  Se virkeligheden som den er
  Det er kærligt ment

 • Anmeld

  Carsten W.

  Kvalificeret Arbejdskraft

  Ingen har noget imod "kvalificeret udenlandsk arbejdskraft"
  Kunne vi bare være ærlige og sige tingene ved deres rette navn og begrænse en helt bestemt indvandrings gruppe, så kunne vi få den arbejdskraft vi vil have.
  Først bør vi, vel og mærke, sørge for at bruge den arbejdskraft vi har her i landet og om muligt op-kvalificere denne. Så længe vi har store "reserver" gående, burde vi jo lige stille krav til disse først.
  Ser ikke lige baggrunden for at tildele flere statsborgerskaber, det har da intet med sagen at gøre, og bliver jo, i øjeblikket, udnyttet af personer, som overhovedet ikke vil DK men kun vore goder.
  Hele kronikken bekræfter egentlig bare hvorfra LA nedstammer og at de ikke kan frigøre sig fra deres gamle tilhørsforhold, de er jo egentlig bare skabsradigale.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Debattør

  RIGTIGE RADIKALE

  Kære Sigrid og Carl,

  En dag vil i og jeres parti skamme jer/sig over at i ikke beskyttede Danmark med rettidig omhu.

  Lige netop idag på live TV:

  11 anholdte ikke etniske danskere, der angiveligt har skudt på sagesløse danskere.

  2 ikke etniske danskere personer anholdt for at støtte terror organisationer,

  3 anholdte, heraf en dansk og en ikke etnisk dansk, der med våben angreb et dansk hospital for at hjælpe en ikke etnisk dansk med at flygte.

  Jeg stiller jer et spørgsmål:

  Det er resultatet af De Radikales politik i Danmark.

  Kan i slet ikke forstå at mennesker der selv har valgt at bo i Danmark, uden slinger i valsen, SKAL OVERHOLDE DANSKE LOVE og ubetinget integrere sig i deres nye hjemlands levevis og acceptere vor grundlov og ligeberettigelse.??

  NEJ, desværre: Jeg frygter at i to fortsætter Det Radikales Venstres "himmerigs" kamp mod danskheden.

 • Anmeld

  Marianne Lund

  dejligt at vide

  Kære Sigrid og Carl
  Hvor syntes jeg det er et fint stykke arbejde I har lavet. Ind i mellem kan jeg frygte for fremtiden i DK, men når jeg så læser hvad I har lavet, og samtidig ved at I er nogle af dem, der kommer til at være med til at forme landet, så tænker jeg. Der er håb. Tak til jer.

 • Anmeld

  Ole Gisselmann · Cand.scient.pol

  Muslimer

  Lad os snart begynde at kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade. Det er invandrig fra muslimske lande, vi ikke er interesseret i. Alle erfaringer siger, at det kun giver problemet. Det gælder ikke kun i Danmark, men overalt i verden. Jeg bor i Thailand, hvor vi har et mulimsk mindretal i de sydlige provinser op mod det muslimske Malaysia, der selvfølgelig fører sig frem med bombeattentater og terror. Jeg tror de skal til at være forsigtige, ellers går det dem ligesom deres trosfæller i Miramar.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Debattør

  INDVANDRERS ANDEL AF KRIMINALITETEN STIGER

  Dennis:

  Du kan bare læse nuværende kriminal statistikker.

  Indvandringen fra fremmede kulturer, der IKKE viser tegn på assimilering, vil utvivlsomt øge ikke etniske danskeres andel af volds kriminaliteten i vort land - og samtidig gøre afstanden mellem rig og fattig endnu større.

  Men De Radikale repræsenterer jo også primært de rige DJØF'er, Akademikere og andre offentlige højtlønnede.

  Så hvorfor bekymre sig om almindelige mennesker og deres bekymringer ??

  Det er bare ikke et KRIMINELT Radikalt voldssamfund mine børnebørn skal vokse op i.

  Derfor er det FANTASTISK for overlevelsen vor kultur og sammenhængskraft, at det Radikale Venstre, nu er HELT udenfor indflydelse på samme.

  Tak til Mette F, Inger Støbjerg, SF og DF.

 • Anmeld

  Casper

  Udenlandsk arbejdskraft og flygtninge er ikke det samme

  Uanset om man er for eller imod udenlandsk arbejdskraft er det klædeligt at have styr på begreber inden man kommentere. Det at åbne op for at man kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft til at besætte jobs der ellers ikke ville blive besat er en helt anden ting end at gøre det samme for asyl ansøgere. I gennemsnit viser tallene at arbejdsimmigranter i Danmark overordnet set er en økonomisk gevinst, altså med til at øge indtægterne der kan bruges på velfærd, hvor det modsatte er tilfældet med asylansøgere, dette er der en masse grunde til, men en ting er sikkert, hvis man vil debattere det, er man nød til at være bevidst om at det er to forskellige diskussioner.

 • Anmeld

  Niels O

  Helt enig, Casper

  ...men du kaster desværre perler for svin, for nationalisterne kommer alligevel herind og kaster sig rundt i deres egen deres primitive og irrelevante skidtspandekommentarer.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  LA og R u sletter kritiske indlæg

  Til grin hvorledes de to liberalistpartier sletter lange saglige kommentarer?

  Hvad man kan forvente af liberalister. Naturligt at i skriver sammen.

  Var det den med LA ungdoms fhv formand der støttet op om søskendesex?

  Dette er jo fakta?

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  nej tak til liberalisternes løse indvandrerpolitik.

  Som drejer sig om at løn og velfærdsforringe etniske Danskere..

  I deres forsvar for top 1%

  Strengere krav til formue, løn i DK for opholdstilladelse. Og fjern udenlandskes ret til statsborgerskab ved giftemål. De må rejse hjem når de skal skildes.

  I thy bor der nu 900 thaibrude alene? Alle ved jo at dette ikke kan fortsætte!

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Dette er en vuggestue kommentar.

  "Vi ser gerne, at man åbner videre op og gør det muligt at have et ubegrænset antal af statsborgerskaber."

  Uden hold i virkeligheden. Og vil betydeDanmarks undergang.

  Og sæt nu mit saglige, lange slettet indlæg på!

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Udenlandsk arbejdskraft og flygtninge er ikke det samme Uanset om man er for eller imod udenlandsk arbejdskraft er det klædeligt at have styr på begreber inden man kommentere.

  Som stod i min slettet kommentar, som de to liberalister slettet, forvekslet jeg heller ej begreberne.

  Man en interessant kommentar som har brug for et svar..

  For hvilken indvandring koster mest, den vestlige-asiatiske uddannet som liberalisterne ønsker mere af, eller den uuddannet muslimske-afrikanske mestendel, men så afgjort også østEuropæiske?

  Faktisk umuligt at besvare..Da begge koster utroligt meget for etniske Danskere. Og jeg mener at de er fuldt ud på linie i omkostninger her..Og Dansk politik skal afspejle dette i fremtiden!

  Og er sådant set blot endnu et forsvar for ikke at få indført flere unge thaibrude fra Asien, såvel som andre..

  Som det er nu kan lars Seier jo som milliardær får indført hans AFrikanske hustru frit og kvit, man ikke den fattige? Problemet er at disse to ikke er blevet sidestillet, og ingen kan indføres , eller ihvertfald få adgang til Dansk statsborgerskab..

  Det er absolut nødvendigt at Danmark besidder muligheden for at hjemsende udenlandske som har giftet sig med Danske rige- som er alle Danskere i u-lande. Ellers kan den Danske model ikke bevares. Som ej den Danske kultur.


  Vi kan ikke fortsætte med den frie indvandringspolitik som vi har set det siden 2oo1, med R og LA som største bidrager i Danske løndumping og velfærdsforringelser?

 • Anmeld

  Christian X

  Om godt 10 år er problemet næsten løst

  Teknologiudviklingen vil frigive titusindvis af mandår. Kun sektorer, hvor vi har valgt at uddanne udlændinge i stedet for danskere (læger) eller har ringe arbejdsvilkår pga. konkurrencen fra social dumpning (byggeri, sosu), vil der mangle folk. Det vil man løse på samme måde, som man skabte problemerne?
  Laissez-faire liberale radikale bliver aldrig klogere.

 • Anmeld

  Christian X

  De samme liberale

  der skabte finanskrisen, nedbrød velfærdsstaten og mange mennesker, vil nu importere arbejdskraft til at lave de infrastrukturprojekter, som man klogeligt kunne have gjort under finanskrisen da vi havde tusindvis af ledige og billige byggeomkostninger.
  Liberale værdikrigere er skadelige fundamentalister, der er mere interesseret i, at deres tro realiseres end i, at befolkning sikres gode rammer i en god nation.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Chr xi

  Nej. Læge og tandlæge manglen bliver ekstrem i fremtiden! Nær 50% af de studerende på blot disse to er udenlandske nu, mestendels andre nordiske nassere pga af vores bedre uddannelsesvilkår. Ingen Dansker -mm. af top 1% afkom- studere i udlandet i videre antal. Samme ses overalt i det Danske uddannelsessystem nu.

  Vi må have sat stop for udenlandske studerende i Danmark..Nul tolerence er nu behovet! Ud med dem Alle. Nu!


  Uddannelse til kun etniske Danskere , i Danmark Tak. Ikke flere udenlandske. Danskere før udenlandske. Danskere først, fremmede sidst!


 • Anmeld

  Rene Pedersen

  Japan viser vejen

  På 35 år er der ankommet 500.000 700.000 mennesker til et tæt befolket Danmark, hvor vi nærmere os 6 mill. mennesker, ansvarlighed på det område kommer ikke fra DI eller ungdomspartierne. Derimod skal man se til Japan for at se hvordan en ansvarlighed demografi håndteres, på 100 år vil befolkningen gå fra 127 mill. til 50 mill og vel at mærke uden indvandring!

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Jeg håber at de i Radikal Ungdom vil se denne vidio

  Sælg ikke vores gode velfærd og demokrati.

  Se venligst denne vidio
  https://youtu.be/JjCongvn9-w
  Advarsel om stærke billeder på overvågningsvideo offentliggjort af politiet:

 • Anmeld

  E. Kristiansen

  Paradiset Malmø - en gevinst for alle!

  Radikal ungdoms formand burde overveje at flytte til Malmø. og tag endelig De Radikales formand med. Malmø må simpelthen være paradiset for disse to. Næsten alt hvad den yngre, eller den ældre formand ønsker sig for fremtiden, er allerede opfyldt for Malmø`s borgere.
  Fritgående ulve findes vist ikke omkring Malmø, og Radikal ungdoms ønske fra 2012 om at flerkoneri skal være lovligt her i Danmark er vist heller ikke lovligt i Sverige.
  Til gengæld er der ualmindelig gode og sikre arbejdspladsmuligheder indenfor sikkerhedbranchen , lov og orden, og som en ekstra gevinst kan fritiden også bruges omgivet af en hel masse ikke etniske danskere,