Analyse: LO-bosser kæmper til det sidste for 3F-ja til historisk fusion

ANALYSE: Helt frem til fredagens kongres diskuterer LO og FTF, om en ny hovedorganisation skal hælde mod venstre, og om den skal have et net af lokalafdelinger over hele landet. LO-toppen håber, at nøje formulerede kompromisforslag kan få Danmarks største fagforbund til at skifte fra nej til ja i sidste øjeblik.

Dramaet om fremtidens danske fagbevægelse er intakt helt frem til målstregen, inden de to store hovedorganisationer fredag skal afgøre, om de vil smelte sammen.

I toppen af LO håber flere centrale aktører stadig, at de kan overbevise Danmarks største fagforbund, 3F, om at droppe modstanden og stemme ja til en fusion mellem LO og FTF.

Men forventningen er også, at det formentlig først vil ske fredag formiddag på selve den kongres, hvor LO skal stemme ja eller nej til at indgå i en ny, stor hovedorganisationen sammen med FTF.

Torsdag morgen melder forbundsformand for 3F Per Christensen, at han "er klar til på 3F's vegne at ændre attitude", hvis en række krav bliver opfyldt. Det siger han til DR.

3F åbnede debatten igen
I kulissen foregår intense og besværlige forhandlinger om kompromisser, der på den ene side skal gøre det muligt for 3F at stemme ja, og på den anden side ikke skræmmer FTF væk.

Og missionen ser ud til at lykkes, selvom 3F's 71 mand store hovedbestyrelse i februar enstemmigt vedtog at sige nej til fusionen.

På bordet er blandt andet nye formuleringer om, hvordan en ny hovedorganisation skal placere sig politisk, og hvordan den skal organiseres lokalt.

Men udfordringen er, at eventuelle indrømmelser til 3F ikke må være så store, at de vækker uro i den anden hovedorganisation FTF.

Fusionen skal fredag formiddag behandles parallelt ved to kongresser i henholdsvis LO og FTF, som vil blive afholdt bag lukkede døre i Odense Koncerthus.

Kun hvis begge organisationer stemmer ja, vil der samme eftermiddag blive afholdt stiftende kongres i den nye hovedorganisation, som i øvrigt endnu ikke har fået navn.

I både LO og FTF skal fusionen opnå to tredjedeles flertal for at gå igennem, og foreløbige optællinger tyder på, at det er muligt, men at det også kan tippe den anden vej.

Derfor vil det have enorm betydning, hvis dele af 3F's store delegation ender med at stemme ja i stedet for nej.

I marts - efter at 3F faktisk havde lagt sig fast på et nej - kastede forbundet fire ændringsforslag på bordet, som skulle bane vejen for et ja. Men forslagene var så kontroversielle, at de i dele af fagbevægelsen blev tolket som et forsøg på at skræmme skeptiske FTF’ere fra at stemme ja.

Skal den hælde til venstre?
Det gjaldt især en ny formulering om, at den fusionerede hovedorganisation skulle tage politisk afsæt i "centrum-venstre".

Det står i skarp kontrast til den formulering, der står i det forslag, der ligger på bordet, hvor det hedder, at den nye organisation "er partipolitisk uafhængig" og skal "samarbejde med politiske partier på tværs af det politiske spektrum".

Formuleringen om centrum-venstre er helt uspiselig for mange i FTF, der siden sin fødsel i 1952 har defineret sig som politisk neutral og dermed distanceret sig fra den røde, primært socialdemokratiske LO-bevægelse.

At forslaget om at tage afsæt i centrum-venstre skulle komme fra 3F, har sin egen indbyggede ironi, fordi netop 3F-formand Per Christensen det seneste år har optrådt som forlover i det stadig tættere forhold mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Ifølge Altingets oplysninger er den specifikke formulering om politisk tilhørsforhold til centrum-venstre nu taget af bordet og afløst af mere runde formuleringer.

Til gengæld kan 3F få opfyldt et ønske om, at mere politisk funderede organisationer som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og oplysningsforbundet AOF bliver fredet nogle år ud i fremtiden.

Hvad med lokalafdelingerne?
En anden afgørende knast er spørgsmålet om lokal struktur.

Mens LO – og ikke mindst 3F – har et omfattende net af lokalafdelinger spredt over hele landet, er FTF samlet i færre regionale enheder.

I det forslag, der ligger på bordet, bliver spørgsmålet om den lokale struktur sparket hen ad gaden, sådan at eventuelle ændringer tidligst vedtages på den første ordinære kongres.

Men da der er lagt op til at gennemføre store besparelser, når fusionen træder i kraft, ligger det også i kortene, at der skal lukkes lokalafdelinger i et eller andet omfang.

Ifølge Altingets oplysninger kunne et nyt kompromis indebære nogle lidt længere overgangsordninger til ære for 3F.

Spørgsmålet er, om den slags indrømmelser er nok til at fremkalde et sidste øjebliks-ja fra 3F's forbundsformand, Per Christensen, og et antal af hans delegerede.

I LO-toppen håber flere, at han vil skifte side, også for at undgå at sidde tilbage på taberholdet, hvis der alligevel er flertal.

Per Christensens forsigtige melding til DR kunne tyde på, at operationen er ved at lykkes. 

Meget på spil for LO's topfolk
Flere af de centrale LO-bosser har selv meget på spil.

Det gælder for eksempel LO-formand Lizette Risgaard, der sammen med FTF-formand Bente Sorgenfrey har arbejdet benhårdt på at få fusionen igennem

Hvis nogen skulle være i tvivl, sørgede Metalformanden Claus Jensen for at placere ansvaret for et eventuelt nej, da han onsdag sagde til LO's eget nyhedsbrev, at et nej vil være et "kæmpestort prestigetab for LO-formanden".

En anden med meget på spil er HK-formand Kim Simonsen. Han har været en drivende kraft i fusionen. Derfor kan afstemningen fredag afgøre, om han vil blive husket som en, der tegnede og samlede fremtidens fagbevægelse, eller som en, der fejlede.

Dertil kommer, at et nej kan føre til, at dele af HK bryder ud og tilslutter sig FTF i stedet for LO.

Bag lukkede døre

3F holder - tilfældigvis - hovedbestyrelsesmøde torsdag, hvor situationen bliver vendt igen. Men forventningen i LO-toppen er, at et eventuelt ja til fusionen formentlig først vil blive meldt ud på selve LO-kongressen i Odense fredag formiddag.

Den holdes bag lukkede døre uden adgang for pressen. Det samme gælder den kongres, FTF holder samtidig i en tilstødende sal.

De to forbund har dog besluttet, at pressen kan få lov at overvære det, hvis der efter to gange ja skal holdes en stiftende kongres i en ny hovedorganisation.  

Forrige artikel Corydons skygge truer S-projektet Corydons skygge truer S-projektet Næste artikel Moderniseringsstyrelsen svejsede lønmodtagerne sammen Moderniseringsstyrelsen svejsede lønmodtagerne sammen