LO: Mennesker med arbejdsskader skal behandles med respekt

DEBAT: Der anmeldes årligt 40.000 arbejdskader i Danmark. Det drejer sig om alt fra mindre skader som en brækket arm til alvorlige skader på krop og psyke. Skader, der kan få store konsekvenser for menneskers liv og arbejdsliv, skriver Morten Skov Christiansen. 

Af Morten Skov Christiansen
Næstformand, LO

Forleden blev jeg præsenteret for en historie om en arbejdsskade, der tog pusten fra mig. Den handler om Brian på 55. Det er ikke hans rigtige navn, for han ønsker ikke at stå frem. Han har været rigeligt igennem.  

Brian var i nogle år ansat i kommunen til at hjælpe mennesker med psykiske lidelser i hverdagen. Det bød på alt fra en god snak til at tage med borgeren på sygehuset og i retten. Men en dag gik det galt. På et hjemmebesøg blev han truet på livet. Pludselig stod den to meter høje og 170 kg tunge mand med en økse i hånden.

Heldigvis slap Brian derfra i live - men livet med diagnosen posttraumatisk stress har ikke været det samme siden. Det virker overflødigt at sige, at han dagligt kæmper en kamp for i det hele taget at stå op om morgenen. Samtidig kæmper han med at få anerkendt sin situation.

Der gik to et halvt år, før han fik sin første arbejdsskadevurdering. Sølle fem procent fik han tilkendt i mistet arbejdsevne. Han har efterfølgende anket og fik nu 10 procent. Men først nu – fem år senere - har han fået anerkendt sin tabte arbejdsfortjeneste. Er det virkelig det, vi vil byde Brian og de øvrige 40.000?

Ventetiden er for lang
Vi har opbygget et godt system, hvor arbejdsmarkedets parter selv løser udfordringerne på arbejdsmarkedet. Men det er ikke perfekt. Derfor skal vi bruge ressourcer på at give en hurtigere og samtidig rigtig afgørelse – ikke mindst med en retfærdig kompensation.

Det tager i dag typisk lidt over to år at få behandlet en sag om tabt erhvervsevne via Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Det er meget længe for en skadelidt medarbejder at vente. For den arbejdsskadeerstatning, man får udbetalt for sit løntab, har naturligvis stor betydning for ens indkomst og muligheder resten af livet.

En arbejdsskadesag består ofte af både komplicerede lægelige vurderinger, arbejdsprøvninger  og indsamling af meget store mængder information. Derfor kan vi selvfølgelig ikke forvente, at en sag om erstatning for tabt erhvervsevne kan klares i en håndevending. Men i 2010-2013 lå sagsbehandlingstiden på omkring 16 måneder. Så det kan altså godt lade sig gøre at klare det betydeligt hurtigere end i dag. Og vi er heldigvis på rette vej.

AES, der i 2016 overtog området fra Arbejdsskadestyrelsen, har iværksat en række gode initiativer til at styrke og effektivisere sagsbehandlingen. Man er ved at afvikle en stor bunke ”gamle” sager på rekordtid. Det sker både ved at stille flere økonomiske ressourcer til rådighed, men også ved at forbedre medarbejdernes arbejdsglæde.

Fælles ansvar
Når vi diskuterer reform af arbejdsskadeområdet, skal vi selvsagt have fokus på at forbedre sagsbehandlingstiderne. Men samtidig har virksomhederne, kommunerne og AES et kæmpe ansvar for at hjælpe mennesker som Brian og alle de andre med meget alvorlige arbejdsskader tilbage på arbejdsmarkedet - vel at mærke på en måde, der passer til den enkelte.

Det skylder vi alle dem, der satte helbredet på spil, mens de passede deres arbejde.

Forrige artikel Fagbevægelsen: Nej tak til en reform af arbejdsskadesystemet Fagbevægelsen: Nej tak til en reform af arbejdsskadesystemet Næste artikel LO: Arbejdsmarkedet skal indrettes efter familien LO: Arbejdsmarkedet skal indrettes efter familien