Nyt PC-kørekort skal løfte danskernes digitale kompetenceniveau

OPGRADERING: Hver anden voksne dansker på arbejdsmarkedet mangler ifølge OECD helt basale kompetencer inden for information, kommunikation og teknologi. Derfor foreslår HK og en række erhvervsaktører et statsfinansieret, gratis online uddannelsesprogram.

Tilbage i 1990'erne bredte en finsk idé, der blev videreudviklet i Danmark, sig globalt: PC-kørekortet.

PC-kørekortet blev en succes, fordi den satte en standard for uddannelse i den personlige computers mest basale funktioner og programmer, såsom tekstbehandling, regneark, email og internet, som stadig var nyt for mange.

I juni 1996 udstedte Dansk IT det første danske PC-kørekort, og den internationale version bredte sig siden til over 150 lande. Nu, 23 år senere, vil HK, Dansk Erhverv og en sammenslutning af virksomheder, som kalder sig Digital Dogme, genintroducere PC-kørekortet. Igen kommer inspirationen fra Finland, hvor over 185.000 (heraf 40 procent finner) har deltaget i et gratis kursus i kunstig intelligens. 

Login