Per B. Christensen skal lede lærerkommission

FORMAND: Lærerne og KL har udpeget formanden for den kommission, som skal levere forslag og anbefalinger til nye forhandlinger om lærernes arbejdstid. Valget er faldet på tidligere formand for Børne- og Kulturchefforeningen Per B. Christensen.

Per B. Christensen skal i de kommende år lede granskningen af lærernes arbejdsvilkår i den kommission, LC og KL blev enige om under OK18.

Det skrev Avisen.dk torsdag eftermiddag.

Kommissionsformanden skulle egentlig først offentliggøres fredag morgen, og Per B. Christensen ønskede ifølge mediet derfor ikke at knytte en kommentar før.

Læs også: Ingen aftale om arbejdstid: Bondo må nøjes med en kommission

Sent torsdag aften udtalte han sig imidlertid alligevel til Politiken

Ifølge avisen ser Per B. Christensen ikke sig selv som en "arbejdstidsnørd, der kender lærernes arbejdstid på flere decimaler". Han siger samtidig, at hans "meget vanskelige opgave" bliver at få tonen ændret mellem KL og lærerne. Endelig afviser han overfor avisen, at kommissionsarbejdet skal munde ud i et konkret bud på en ny arbejdstidsaftale.

Lærer og leder
Per B. Christensen blev tidligere på året udnævnt til såkaldt FGU-opmand.

Her skal han hjælpe den nye forberedende grunduddannelse på plads inden starten af august 2019.

I den anledning vurderede den tidligere – blandt meget andet – formand for Børne- og Kulturchefforeningen, at hans omfattende erfaring med uddannelse og ledelse lå bag udpegningen.

”Hvis jeg skulle gætte, så er det nok, fordi jeg har årelang erfaring med at være i en kommune og har beskæftiget mig med uddannelse i det meste af mit liv som leder. Det er nødvendige kvalifikationer. Så tror jeg, at jeg har været god til at få folk til at samarbejde tidligere i mit arbejdsliv,” lød det fra Per B. Christensen.  

Per B. Christensen har da netop også tilbragt det meste af sit liv indenfor uddannelsesverdenen.

Han blev oprindelig uddannet lærer fra Vordingborg Seminarium i 1981. Han besad i næsten 20 år en række direktørposter i Næstved Kommune. Indtil juni 2017 var han direktør i kommunens Børne- og Kulturforvaltning.

I KL-regi har han blandt andet været med i embedsmandsgruppen om kommunalreformen og kvalitetsreformen.

Medlemmer skal først sige ja
Det er endnu relativt sparsomt med oplysninger om kommissionens konkrete arbejdsplan, medlemmer, deadlines etc.

Lærernes formand, Anders Bondo, har dog siden forliget lagt stor vægt på, at formanden får vide beføjelser.

Som det fremgår af aftaleteksten mellem LC og KL, får formanden eksempelvis ”beføjelser til at indkalde parterne til drøftelser og/eller forhandlinger, fremsætte forslag og afkræve parterne bidrag, der skal tjene til at finde løsninger”.

Kommissionens afdækning skal senest være afsluttet ultimo 2019. Parterne kan dog forhandle om nye arbejdstidsregler i hele perioden frem til OK21. 

Før kommissionen kan komme i gang, kræver det dog, at medlemmerne af Danmarks Lærerforening stemmer ja til aftalen mellem KL og LC.

Aftalen skal til elektronisk urafstemning blandt alle medlemmerne fra 25. maj til 3. juni 2018.

Bliver det til et samlet nej, kan det ende med en strejke – men kun for lærerne.

Forrige artikel København henter ny rådgiver til at sikre flere førtidspensioner  København henter ny rådgiver til at sikre flere førtidspensioner Næste artikel Langt færre end forventet får adgang til redningsplanke for nedslidte seniorer Langt færre end forventet får adgang til redningsplanke for nedslidte seniorer