Region Sjælland: Vi skal bryde med traditionel lederudvikling

DEBAT: Nye virksomhedsudfordringer og udviklingstendenserne i den offentlige sektor kalder på nye greb i kompetenceudviklingen af lederne, skriver Region Sjællands direktør, Per Bennetsen.

Af Per Bennetsen
Regionsdirektør, Region Sjælland

Der er rigtig mange dygtige ledere i det offentlige Danmark. Ledere, som hver eneste dag knokler for at sikre den politisk vedtagne velfærd til landets borgere. De leverer en stor indsats til gavn for både borgere, pårørende og medarbejdere.

Samtidig med at der skal leveres velfærd, skal lederen sørge for, at økonomien holdes, personalepolitikker følges, vedtagne værdier omkring arbejdsmiljø og eksempelvis klima realiseres, medarbejderne har de rigtige rammer og kompetencer, og de fysiske vilkår er i orden. Oveni skal lederen sikre, at organisationen – og lederen selv – er forberedt til fremtiden.

Opgaverne ændrer og udvikler sig hele tiden med nye muligheder og ny service, digitalisering, øget arbejdspres, stigende brug af data og større kompleksitet. De nye muligheder og udfordringer stiller krav om nye løsninger. Ledelse bliver i de kommende år helt afgørende for at skabe den nødvendige omstilling.

Det stiller krav om nye kompetencer hos de ledere, der mødes af store forandringer og står med udfordringer såsom arbejdspres, kompetenceudfordringer, øget digitalisering, værdibaseret styring og brug af data.

De nye virksomhedsudfordringer, udviklingstendenserne i den offentlige sektor og mere løse konturer af mulige gamechangers (disruptions) kalder på nye greb i kompetenceudviklingen af lederne.

Har udvalgt fem indsatsområder
Vi har for vores 788 ledere i Region Sjælland igangsat et stort ledelsesprogram, 'Ledelse på forkant', for at styrke den enkelte leder, det enkelte ledelsesteam og den ledelsesmæssige styringskæde i organisationen.

Vi har ikke bare sat generel ledelsesudvikling i gang, men vi er begyndt med en præcis overvejelse af, hvilke grundlæggende udfordringer ledere i den offentlige sektor står over for.

Vi har haft drøftelser med mange af vores ledere, hentet inspiration fra Ledelseskommissionens arbejde, talt med kolleger fra andre organisationer og deltaget i debatter om ledelse. Ud fra disse drøftelser og strategien for udviklingen af vores egen virksomhed valgte vi fem udfordringsområder, som stiller ledere over for nye kompetencekrav.

Vi fandt frem til disse fem indsatsområder: Ledelse og digitalisering, ledelse og brug af data, ledelse og arbejdspres, ledelse og kompetenceudfordringer samt ledelse, værdibaseret styring og tillid.

De fem områder er ledelsesprogrammets store "hvorfor?" og et brud med traditionen om at lave lederudvikling, fordi det i sig selv er godt. Vi vil udvikle med et klart formål og har besluttet, at det skal ske hen over de næste tre år.

Fokus på ledere af ledere
Nogle ledere er erfarne, nogle er nye, nogle indgår i ledelsesteams, mens andre sidder meget alene. Kompetenceudviklingen skal derfor tilpasses forskellige målgrupper, og vi har valgt at fokusere på førstelinjeledere, ledergrupper og ledere af ledere.

Nogle forløb har mange sessioner, mens andre kan gennemføres på en enkelt dag. I en travl hverdag er det nødvendigt med noget, som alle kan se sig selv i. Uddannelsen gennemføres på tværs af vores egen organisation, og således mødes lederne på tværs af enheder. Det giver fælles retning, styrker det strategiske træk i organisationen og giver et fælles sprog om fælles udfordringer.

Vi har i Danmark rigtig gode forudsætninger for at ruste vores offentlige ledere til fremtidens krav. Og der er masser af god inspiration at hente. Det gælder ikke mindst Ledelseskommissionens arbejde.

I Region Sjælland tror vi på, at vi bringer vores ledere på forkant med vores indsatsområder. Forhåbentlig kan det også tjene som et indspark til idékataloget om kompetenceudvikling af fremtidens offentlige ledere.

Forrige artikel FOA: Fædrebarsel skal på bordet ved de offentlige OK-forhandlinger FOA: Fædrebarsel skal på bordet ved de offentlige OK-forhandlinger Næste artikel Professor: Barselsdirektiv er et markant skridt for det sociale Europa Professor: Barselsdirektiv er et markant skridt for det sociale Europa