Strejke fra på lørdag: Sygeplejerskerne har stemt nej til overenskomst

Det blev et klart nej til ny overenskomst for landets sygeplejersker ved afstemningen, der blev offentliggjort mandag. Det betyder, at 5000 sygeplejersker forventes at strejke fra den kommende weekend.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Kristine Korsgaard

Det danske sundhedsvæsen kommer formentlig til at mangle 5000 sygeplejersker i den kommende tid begyndende fra natten til lørdag.

Med et flertal på 65,5 procent har medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd nemlig besluttet at sige nej den såkaldte mæglingsskitse, som parterne landede 18. maj efter et længere forhandlingsforløb.

Det oplyste formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, ved et pressemøde mandag.

Sygeplejerskerne har på forhånd varslet, at et nej til mæglingsskitsen vil betyde konflikt og strejke.

Sygeplejerskerne stemte i marts nej til det oprindelige forhandlingsresultat - især fordi man var utilfreds med størrelsen af lønstigningen. Derfor endte sygeplejerådets formand og regionerne i Forligsinstitutionen, hvor man blev enig om en revideret aftale.

Det er den, sygeplejerskerne nu også har forkastet.

"Der er ikke blevet lyttet til os. Nu er vi nok nødt til at sætte hårdt mod hårdt," sagde Grete Christensen, som ellers havde anbefalet medlemmerne at stemme ja.

Læs også

Overvejer at udvide strejken
Efter planen skal hver tiende sygeplejerske strejke, men det indgår i sygeplejerådets overvejelser, om strejken skal udvides til at omfatte flere sygeplejersker, fortalte Grete Christensen ved pressemødet.

"Man ville da være en dårlig organisation, hvis man ikke satte sig ned og vurderede, hvordan vi lægger mest muligt pres på arbejdsgiveren," sagde hun.

Grete Christensen anbefalede først sine medlemmer at stemme ja til det forslag til overenskomst, parterne landede i marts, og derefter har hun anbefalet ja til mæglingsskitsen. I begge tilfælde har sygeplejerskerne trodset hendes anbefaling - ved den anden afstemning endda med et endnu klarere nej end ved den første. Og med en rekordhøj valgdeltagelse.

Alligevel vil formanden blive på sin post og følge opgaven til dørs, sagde Grete Christensen.

"Jeg er jo heller ikke den eneste, der har anbefalet et ja," sagde hun og henviste blandt andet til, at fagforeningens hovedbestyrelse også anbefalede medlemmerne at stemme ja.

Grete Christensen har tidligere blandt andet peget på, at sygeplejerskerne ikke ville stå stærkt ved en eventuel strejke, fordi faggruppen står alene med sit nej.

Nu kommer der en strejke, som må blive en af de dårligst timede og dårligst forberedte strejker i mange år

Søren Elkrog Friis, Altingets arbejdsmarkedsredaktør

Nej kommer som en overraskelse
Altingets arbejdsmarkedsredaktør, Søren Elkrog Friis, vurderer, at sygeplejerskernes nej kommer som en overraskelse for Grete Christensen og andre ledere i fagbevægelsen.

”Det her havde de ikke set komme. Det siger noget om, hvor lidt fornemmelse toppen i Dansk Sygeplejeråd har haft af, hvordan medlemmerne ser på det her spørgsmål. Og det ser skidt ud for Grete Christensen, at hun nu to gange har anbefalet medlemmerne at stemme ja til noget, som de alligevel har sagt klart nej til,” siger Søren Elkrog Friis.

”Nu kommer der en strejke, som må blive en af de dårligst timede og dårligst forberedte strejker i mange år – fordi sygeplejerskerne kommer til at gå alene i en konflikt, som hverken deres ledelse eller andre i fagbevægelsen havde ønsket, og som falder ret uheldigt i slutspurten af en national sundhedskrise, hvor det nok bliver op ad bakke at mønstre særlig stor sympati i befolkningen,” tilføjer han.

Ingen reel lønfremgang
Mæglingsskitsen var grundlæggende den samme overenskomst, som den, sygeplejerskerne stemte nej til i foråret, men der var lagt et par ting oveni.

Overenskomsten ville give sygeplejerskerne en lønstigning på fem procent over de kommende tre år. Det svarer cirka til den forventede inflation, og aftalen ville derfor formentlig ikke give sygeplejerskerne en reel lønfremgang.

Samtidig ville Dansk Sygeplejeråd med aftalen tilslutte sig Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH) forslag om, at regeringen skal nedsætte en lønkomite, der skal kigge på lønstrukturerne i den offentlige sektor. 

Endelig indebar skitsen et krav om, at nyuddannede sygeplejersker skal gennemgå et introduktionsforløb. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Grete Christensen

Formand, Dansk Sygeplejeråd, formand, Sundhedskartellet, bestyrelsesmedlem, Det Etiske Råd, bestyrelsesmedlem, Danmarks Nationalbank
sygeplejerske (Holbæk Sygeplejeskole 1981)