V-borgmester: Ledige har genvundet tilliden til jobcentrene

DEBAT: Tilfredsheden med de københavnske jobcentre stiger. Det skyldes især en målrettet indsats efter perioder med massiv kritik, skriver borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V)
Beskæftigelses- og integrationsborgmester, Københavns Kommune

En helt ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd, Vive, slår fast, at udsatte ledige generelt er tilfredse med den indsats, som de får i de københavnske jobcentre. 

Undersøgelsen måler blandt andet på den gode samtale, inddragelse, tillid og generel oplevelse med jobcentret.

Her er der 77 procent af borgerne, som enten føler sig meget godt eller godt behandlet, og der er 86 procent, som enten er meget tilfredse eller tilfredse med deres seneste samtale i jobcentret. 

Borgere er tilfredse
De imponerende resultater støtter op om det debatindlæg, som Helle Linnet, formand for FSD og direktør i Vordingborg Kommune, havde i Altinget.

Her fremhæver hun netop, at jobcentrene i en tid med mange reformer er lykkedes med at fastholde hovedformålet – at få folk i arbejde – samtidig med at de borgere, som har deres gang i jobcentrene, honorerer jobcentrene med tilfredshed.

Og vores kvalitative tilfredshedsundersøgelse fra et anerkendt analyseinstitut står samtidig i skærende kontrast til påstanden i et andet debatindlæg i Altinget fra Ulla Curdt fra foreningen For Retssikkerhed om, at man kan få de resultater fra sådan en undersøgelse, som man ønsker.

Næsten 200 udsatte ledige er blevet spurgt af Vive, og vi har ingen indflydelse haft på, om de ønskede at kritisere eller rose.

Vi kan bare konstatere, at de i stort tal gjorde det sidste.

Kritik mødt med målrettet indsats
Det er rigtigt, at medierne før kommunalvalget i 2017 var fyldt af københavnere, som kritiserede, at sagsbehandlerne havde for mange sager på bordene, og at det var for svært at få en førtidspension.  

Men den skarpe kritik, som de københavnske jobcentre blev mødt med, har vi rettet op på, takket være en målrettet indsats fra hele Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København.

Med bred enighed på tværs af partierne har vi vedtaget en målrettet handlingsplan på området og skaffet penge til, at sagsbehandlerne kan sidde med færre sager, samtidig med at vi har givet flere førtidspensioner. 

Det har vi gjort med det simple udgangspunkt at hjælpe folk hurtigt videre i livet.

De, der er for syge til at arbejde, skal have førtidspension og fleksjob, mens de, der har en chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, skal hjælpes skridt for skridt mod et job.  

For det har hele tiden været helt afgørende, at vi bliver ved med at tro på dem, som har mistet troen på sig selv. Vi må ikke give op på borgernes vegne, blot fordi det ser svært ud.

Det kan rent faktisk lykkes at vende en nedadgående spiral. 

Der er stolthed i at få et arbejde
I projektet Flere Skal Med har vi hjulpet langtidsledige kontanthjælpsmodtagere tilbage i arbejdstøjet.

Vi har hjulpet borgere, som ikke troede, at de havde en fremtid på arbejdsmarkedet, men som nu med fornyet selvtillid går glade af sted hver morgen for at møde gode kolleger. 

Der vil altid være udsatte ledige i jobcentret, som føler, at det bedste for dem er at få en førtidspension eller et fleksjob. Sådan vil det være i alle kommuner.

Men vi kan se i København, at den umiddelbare følelse også kan blive til en stolthed over igen at kunne varetage et arbejde.

Derfor er opgaven også fremover at blive ved med at tro på de lediges chancer og på de kommunale jobcentres potentiale.  

I København byder vi gerne på en kop kaffe for at fortælle om vores erfaringer og målrettede arbejde med at hjælpe flest muligt godt videre i livet. 

Forrige artikel Sociolog: Der er to store problemer med regeringens tilgang til børnefattigdom Sociolog: Der er to store problemer med regeringens tilgang til børnefattigdom Næste artikel Alex Vanopslagh: Der vil heldigvis altid være ulighed i Danmark Alex Vanopslagh: Der vil heldigvis altid være ulighed i Danmark